.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Rakennetekniikan laitos, geotekniikka"

Sort by: Order: Results:

  • Tyynelä, Petri (2000-12-13)
    Tavoitteena oli tehdä esitys määrämittaisen syvästabiloinnin mitoitusmenettelystä, pyrittiin selvittämään pilarin ja maan välistä yhteistoimintaa. Syvästabiloinnin mitoitusta sovellettiin Porvoossa valtatie 7:llä sijaitsevassa ...
  • Mara, Jari (2000)
    Tässä työssä on tarkasteltu puupaaluilla perustettuja tierakenteita ja niisä esiintyviä virheitä sekä vaurioita. Lisäksi työssä esitellään puupaalukohteitten erilaisia korjausratkaisuja. Työssä tarkastellaan lähemmin kahta ...
  • Hämäläinen, Anne (2000-12-13)
    Suomessa on käytössä kaksi tierakenteiden mitoitusmenetelmää. Toinen menetelmä perustuu rakennekerrosten tavoitekantavuuksiin ja toisessa käytetään APAS - ohjelmaa. Ohjelma laskee kuormituksen aiheuttamia muodonmuutoksia ...