.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Rakennetekniikan laitos, talonrakennustekniikka"

Sort by: Order: Results:

 • Aronen, Riikka (2000-03-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli löytää sekä teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia rakenneratkaisuja, joilla täytetään tiukentuneet askelääneneristysmääräykset että kerätä kokemusperäistä tietoa niiden toteutuksesta. /Kir10
 • Hytönen, Marko (1997-11-12)
  Julkisivujen korjausmenetelmänä ja lisälämmöneristeenä käytetäänepäorgaanisia rappausmateriaaleja. Työssä tutkitaanlasivilla-ohutrappausmenetelmän käytettävyyttä ja menetelmään liittyviäongelmia.
 • Dingels, Christoph (2000-11-08)
  The aim of this work is to find out, how the carbonation properties are generated. The main objective was to investigate the relationship between the rate of carbonation and the permeability as well as the amount of polymers ...
 • Hirvonen, Jukka (2002-12-11)
  Tämä työ tehtiin betonielementtirakenteiden opintomateriaaliksi ammattikorkeakouluun talonrakennustekniikan koulutusohjelmaan. Materiaalia aiheesta on jonkin verran julkaistu, mutta yhtenäistä opetustarkoitukseen soveltuvaa ...
 • Narkilahti, Hannu (2002-01-16)
  Tavoitteena oli kehittää vesivoimalaitosten jokiuomien ruoppaushankkeille ohjausmalli, jonka avulla hanke voidaan ohjata teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöä säästävästi. Ohjausmalli on luotu Talonrakennushankkeen ...
 • Kaulio, Janne (1999-02-10)
  Työssä kehitettiin kantavan termorankaseinän yläjuoksu, aukkopalkkipienemmille kuin L=1200 mm aukoille. Tavoitteena yläjuoksun osalta olisaada aikaan ratkaisu, jossa kuormat saataisiin sijoittaa vapaasti kantavan seinän päälle.
 • Strander, Tomi (1999-08-18)
  Laastipaikkaus on ulkobetonirakenteissa ilmenevien lievien korroosio- ja pakkasrapautumavaurioiden yleisin korjaustapa. Työssä selvitettiin laastipaikkauksien antaman suojauksen tehokkuus. Työ on osa "Säälle alttiiden ...
 • Paukku, Elina (1999-08-18)
  Työssä on selvitetty kosteuden sitoutumista rakennusmateriaaleihin sekä erilaisten ainekerrosten vesihöyryn läpäisevyyteen liittyvää teoreettista taustatietoa. Kuppikokeet on tehty vaihtelemalla sekä lämpö- että ...
 • Rytö, Matti (2003-08-20)
  Työn aineisto on koottu lautarakenteisten 1940 - 60 lukujen pientalojen kunto- ja tutkimustuloksista pääosin Salon talousalueelta vuosilta 1994 - 2003. Tutkitut kohteet ovat asuinkäytössä olevia puurunkoisia ja purueristeisiä ...
 • Niemi, Heikki (1999-04-14)
  Työssä selvitettiin nykyisten ratkaisuiden ongelmia ja kosteusteknistä kuntoa, tehtiin laboratoriotutkimus levyseinien käyttäytymisestä märkätiloissa sekä ideoitiin olemassa oleville rakenteille korjaustapoja. Nykytilaa ...
 • Rinta-Jaskari, Anja (2001-01-17)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kohdeyrityksen käyttämien paikallisurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien ympäristön huomioon ottaminen heidän omassa toiminnassaan.Tutkimus on osana Skanska AB-konsernin ...
 • Ingelin, Jan (2000-04-12)
  Työssä on selvitetty rakennusrakan sopijapuolten myötävaikutusvelvollisuutta. Tämä tarkoittaa, että sopijapuolet valvovat molempien etua siten, että voidaan saavutta laadukas lopputulos.
 • Saarinen, Ari (2002)
  Venäjällä on syntynyt tarve kehittää rakennetusta ympäristöstä vastaavien viranomaisten toimintaa nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaaviksi. YK:n alainen HABITAT -järjestö ja Venäjän rakennusministeriö (GOSSTROI) ovat ...
 • Tuomola, Toni (1999-09-08)
  Työssä tarkastellaan pientalon elementtijärjestelmää. Kohteenna on nk. liimalevytekniikkaan perustuvan puutavaran käyttö. Työssä kehitettiin uusia liitos- ja kiinnitystapoja.
 • Varjonen, Saija (2001-12-12)
  Betoniterästen korroosio on yleinen vaurioitumisilmiö betoniteollisuudessa. Korroosio voi alkaa, kun teräksen pinnalla oleva oksidikalvo tuhoutuu. Tämä kalvo voi tuhoutua joko kloridien tunkeutumisen tai betoniin ...
 • Korkiamäki, Kimmo (2004-05-12)
  TARKOITUS: Kehitetään Porin kaupungin talonrakennuksen vastuualueelle laatujärjestelmän runko jatkokäsittelyn pohjaksi. Kokonaisuudessaan talonrakennuksen vastuualueen laatujärjestelmä muodostuu laatukäsikirjasta, toiminta- ...
 • Blom, Lauri (1999-12-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja muokata Aleksia Oyj:n tarpeiden mukaiset projektinjohtototeutusten ehdot. Kehitystyö pohjautuu käytössä oleviin malleihin ja aiemmin toteutetuista kohteista saatuihin kokemuksiin. ...
 • Heinonen, Tomi (2000-01-19)
  Työssä on selvitetty materiaalien ja rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan perusteet ja etsitty eri maissa käytössä olevat aiheeseen liittyvät standarditestit.
 • Mikkilä, Antti (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää puurunkoisissa ulkoseinärakenteissa yleisesti käytettävien rakennusmateriaalien vesihöyrynläpäisevyys. Erityisesti haluttiin selvittää materiaalien vesihöyrynläpäisevyyden muutosta ...