.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Rakennussuunnittelun laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Lehtonen, Sari (1993)
  Kilpailun tavoitteet: Tulevaisuuden Bauhaus-akatemia -arkkitehtiopiskelijakilpailun ovat järjestäneet yhteistyössä Pilkington Glass Ltd. ja Bauhaus Dessau. Kilpailun tarkoituksena oli saada ideoita Dessaun ympäristön ...
 • Ahonen, Timo (1999-06-02)
  ACSA/Otis - Urban housing design competition 1998-99, Naistenlahti, TampereSuunnitelma 'mid-rise' -kokoisista taloista satama-alueella noin tuhannelle asukkaalle. Sisältää myö suunnitelman rantojen käytöstä ja ohitustien ...
 • Huttunen, Suvi Ilona (2003-06-04)
  Diplomityön lähtökohtana oli keväällä 2003 järjestetty yleinen arkkitehtuurikilpailu Ahvenanmaan merenkulkumuseon lisärakennuksesta. Museo on sijoittunut Ahvenanmeren partaalle Maarianhaminan länsisatamaan museolaiva ...
 • Roman, Johan (2003-08-20)
  Diplomityö liittyy marraskuussa 2002 julkistettuun arkkitehtuurikilpailuun nykyisen Ahvenanmaan merenkulkumuseon laajentamiseksi. Suunnitelma seuraa pääsääntöisesti annettua kilpailukäsikirjaa sekä siinä määriteltyä ...
 • Uurasmaa, Iiro (2003-05-07)
  Diplomityö perustuu Ahvenanmaan merenkulkumuseon laajennuksesta vuosina 2002-2003 järjestettyyn yleiseen arkkitehtikilpailuun. Merenkulkumuseo sijaitsee Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla. Vanha museorakennus rakennettiin ...
 • Aaltonen, Juha (1996-05-22)
  Suunniteltava rakennus on sisäoppilaitostyyppinen kokonaisuus, joka koostuuyhteis- ja yksityistiloista ja palvelee monia käyttäjäryhmiä. Tekijäsijoittaa rakennuksen naapurirakennusten tapaan kohtisuoraan linjaamerenrantaan ...
 • Koskinen, Markku (1997-12-10)
  Neumarktin vanhakaupunki on kaupan ja palvelujen keskus ja se halutaan myössellaisena säilyttää. Kaupan rakennemuutoksesta johtuva kasvu ohjataanvanhankaupungin ulkopuolelle, siihen kuitenkin integroituen niin että uusija ...
 • Sarlin, Olli (2000)
  Diplomityöni aiheena on Annalan lähiön täydennysrakentaminen Hallilan kylän tontille. Työn on tilannut Tampereen kaupunki. Tavoitteena on ollut Annalan identiteetin kehittäminen ja vetovoiman parantaminen uudisrakentamisen ...
 • Hytönen, Kenny (1991)
  Diplomityö pohjautuu vuoden 1991 William Van Alen Memorial Fellowship 20. kansainväliseen opiskelijasuunnittelukilpailuun osallistuneeseen ehdotukseen. Kilpailun teemana oli "itä kohtaa lännen" ja kilpailutontiksi oli ...
 • Mäkeläinen, Heidi (1991)
  Diplomityö pohjautuu vuoden 1991 William Van Alen Memorial Fellowship 20. kansainväliseen opiskelijasuunnittelukilpailuun osallistuneeseen ehdotukseen. Kilpailun teemana oli "itä kohtaa lännen" ja kilpailutontiksi oli ...
 • Sunikka, Minna (1998-12-09)
  Työssä tutkitaan arkkitehdin roolia toteutuksen sisältävissä suunnittelukilpailuissa, joissa työn tekee arkkitehdistä ja rakennusinsinööreistä koostuva tiimi. Tavoitteena on yhdistää osapuolten erikoisosaaminen. Tuloksena ...
 • Rawlins, Eric (2002-01-16)
  Työ perustuu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston laatimaan Töölönlahden asemakaavaehdotukseen (4.1.2001), johon sisältyvät niin musiikkitalon kuin Töölönlahden puistosuunnitelman arkkitehtuurisuunnitteukilpailujen tulokset. ...
 • Haukkavaara, Jyri (1984)
  Arktinen keskus -diplomityö perustuu vuonna 1983 käydyn kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun ohjelmaan. Kilpailun avulla pyrittiin löytämään museokeskukselle korkeatasoinen ratkaisu Arktisen museon ja Lapin maakuntamuseon ...
 • Peltonen, Tarmo (1984)
  Tämä diplomityö perustuu vuoden 1983 alussa julistettuun Arktisen keskuksen ideakilpailuun. Arktinen keskus on Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osaston ja Rovaniemen kaupungin yhteinen rakennushanke. Siihen sijoitetaan ...
 • Mäkinen, Pentti (1994-08-17)
  Diplomityön tavoitteena on ratkaista kyseisen rakennuksen suunnittelutehtävä.Rakennuksen suunnittelualue sijaitsee Yhdysvalloissa Kentuckyn osavaltiossa Carroiltoinin kaupungissa General Butler State Resort Parkissa, ...
 • Lahti, Eero (1994-05-24)
  Lähiörakentamiseen soveltuvan pienimuotoisen asuinkorttelin malli, joka ottaa huomioon uudistuneen lainsäädännön ja muuttuvan yhteiskunnan vaatimukset. Korttelissa kolme rakennusta ja yksi yhteistilarakennus. Tarkastelutasoina ...
 • Ahdeoja, Elina (1997-05-14)
  Suunnitelma perustuu UIA:n järjestämään kansainväliseenopiskelijakilpailuun "Housing space in the historical centre ofBarcelona".
 • Koskinen, Pauliina (1996-05-22)
  Työ perustuu tekijän kilpailuehdotukseen kansainvälisessäopiskelijakilpailussa "Housing and public space in the historical centreof Barcelona". Erityistä huomiota suunnitelmassa kiinnitettiinsuhteeseen urban-domestic eli ...
 • Laakkonen, Iina (2006-01-18)
  Työ perustuu ehdotukseen "Muutos marssijärjestykseen" Hämeenlinnan Poltinahon arkkitehtuurikilpailussa vuonna 2005. Poltinahon alueella on mielenkiintoinen historia 1700- luvulta alkaen. Alkuun Poltinaho toimi harjoitus- ...
 • Ikävalko, Ilari (1999-05-12)
  Työssä on suunniteltu kaksiosainen rantakortteli Tampellan vanhalle tehdasalueelle.