.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Rakennustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Tölli, Antti (2008-11-05)
  Diplomityössä tutkittiin yritysten toimintamalleja vertailemalla rakennus- ja kiinteistöalan yritysten toimintamalleja muiden alojen yritysten toimintamalleihin. Työn tavoitteena oli uusien toimintakonseptien kehittäminen ...
 • Hiltunen, Inkeri (2008-10-08)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan vähentää teräsbetonielementein toteutettujen asuinkerrostalojen julkisivujen ja parvekkeiden kustannuksia, erityisesti elementtien tuotantokustannuksia. ...
 • Haanpää, Pekka (2008-12-03)
  Betonielementtien liitosten juotosvalujen onnistumiseen liittyvä diplomityö tehtiin yhteistyössä Rakennusteollisuus ry:n, kahden yrityksen ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Betonielementtien liitokset ovat tärkeä ...
 • Yliaho, Antti (2008-06-04)
  Tutkimuksessa laadittiin laadunvarmistusmenetelmien ja toimintatapojen kuvaus betonirakenteiden vastaanotosta, valmistuksesta ja asennuksesta työmaalla. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin betonirakenteita koskevat viranomaisten ...
 • Vuotari, Jussi (2008-08-13)
  Diplomityössä selvitettiin betonirakenteiden mitoitusmenetelmien muuttumista eurokoodin mukaiseen mitoitusmenettelyyn siirryttäessä. Eroja rakenteiden murtorajatilan kapasiteeteissa eurokoodin ja rakentamismääräyskokoelman ...
 • Färm, Liisa (2008-11-05)
  Tällä hetkellä Suomessa suunnitellaan rakenteita rakentamismääräyskokoelman mukaisesti. Uudet rakennesuunnittelunormit eurokoodit tulee korvaamaan nämä vanhat suunnittelumääräykset lähitulevaisuudessa. Siirtymäaika on ...
 • Niemelä, Ossi-Mikko (2008-05-07)
  Korjausrakentaminen on tilanteessa, jossa vaippakorjausten tarve kasvaa jatkuvasti. Resurssipula ei ole enää ainoastaan pääkaupunkiseudun ongelma, sillä suurten asukaskeskittymien urakoitsijat, vuokralaite-, teline- ja ...
 • Koskinen, Harri (2008-03-05)
  Diplomityössä selvitettiin Suomessa käytettävien liimattavien hiilikuitukomposiittivahvikkeiden käyttöä betonisiltojen vahventamisessa. Vahvikkeet liimattiin rakenteen ulkopuolelle, jolloin rakenteita ei tarvitse rikkoa. ...
 • Laine, Enni (2008-11-05)
  Diplomityö käsittelee tietomallinnuksen hyödyntämistä rakentamisessa käytettävien esivalmistettujen osien toimitusprosessissa. Työn tarkoituksena oli tutkia, kuinka tietomallinnetusta rakennesuunnittelusta saatavia tietoja ...
 • Ryynänen, Markus (2008-02-06)
  Vuonna 2010 eurokoodit syrjäyttävät nykyiset Suomen rakentamismääräykset ja -ohjeet, jolloin rakenteiden mitoituksessa siirrytään täysipainoisesti eurokoodien käyttöön. Suurimmat muutokset eurokoodiin siirryttäessä tapahtuvat ...
 • Rauhala, Jussi (2009-02-04)
  Työssä on tutkittu neljä laskentamallia eristerapattujen ulkoseinärakenteiden ilmaääneneristävyyksien määrittämiseksi. Eristerapatussa betonielementtiulkoseinässä betonirakenteiseen sisäkuoreen on kiinnitetty lämmöneriste, ...
 • Viitasalo, Jussi (2008-06-04)
  Esijännitetty, kerrosrakenteinen ulkoseinäelementti on kohdeyrityksen hallimaisten rakennusten julkisivuksi kehittämä suurikokoinen, ei-kantava, betoninen julkisivuelementti. Diplomityön tavoitteena oli koostaa ohjeita ja ...
 • Rueda Romero, Elena (2010-09-08)
  The research on the performance of steel connections at elevated temperatures is of great importance for the understanding of structural collapses caused by fire; concerning fire safety in building design. The joints of ...
 • Puhakka, Tommi (2008-05-07)
  Diplomityössä kartoitettiin tiestön geoteknisiä ongelmakohteita Turun tiepiirin alueella. Pääpaino ongelmakohteiden kartoituksessa oli painuma- ja sortumakohteissa. Tutkimuksessa ei käsitelty tiestön routavaurioita tai ...
 • Marttila, Ulla (2008-09-03)
  Jännitetty betonirakenne on rakenne, johon on tarkoituksella aikaansaatu puristusjännitystila, jonka ansiosta rakenne pysyy pääosin puristettuna, halkeilemattomana ja taipumattomana ulkoisen kuormituksen vaikuttaessa. ...
 • Ravaska, Anne (2010-12-08)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kaatopaikkojen riippumattomien laadunvalvojien laadunvarmistuskoulutuksen tarvetta. Tarve selvitettiin Webropol-palvelun sähköisillä kyselytutkimuksilla, jotka lähetettiin ...
 • Lehkonen, Heikki (2008-10-08)
  3D-koneohjaus RTK-mittauksen (Real Time Kinematic) avulla mahdollistaa maanrakennustöiden tekemisen vähemmillä maastomerkinnöillä. Diplomityössä tutkittiin 3D-koneohjauksen käyttöä kaivukonetöiden toteutuksessa. Tavoitteena ...
 • Ikonen, Erkki (2008-04-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen Tampereen alueyksikön kansainvälistä hankintaa. Päätavoitteena oli löytää toimiva hankinta- ja organisaatiomalli, jolla alueyksikkö pystyisi ajankäytön ja kustannusten ...
 • Salmisto, Alpo (2008-06-04)
  Yritystoiminnassa ollaan siirtymässä yritysten välisestä kilpailusta verkostojen väliseen kilpailuun, jossa korostuvat verkostoyritysten yhteistyö ja yhteiset päämäärät. Strategisten kumppaneiden muodostavasta yritysryhmästä ...
 • Tuominen, Mira (2008-12-03)
  Tutkimus oli osa Sillan ja maan yhteistoiminta –projektia, jonka tavoitteena oli laatia suunnitteluohjeet liikuntasaumattomille silloille ja määritellä, kuinka pitkänä liikuntasaumattoman sillan voi rakentaa. Tutkimuksen ...