.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Signaalinkäsittelytekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Alvesalo, Antero (1991)
  Euroopassa on tällä hetkellä monia aktiviteetteja liikkuvan tietoliikenteen standardoinnin parissa. Eräs projekteista on DECT (Digital European Cordless Telecommunication), joka on standardi lyhyen kantaman digitaaliselle ...
 • Soininen, Riku (1991)
  Diplomityössä esitetään uudenlainen suodatusidea korkealaatuisen kuvan käsittelyyn. Työssä on käytetty yksityiskohtia korostavaa mediaanityyppistä suodatinta sekä lineaarista alipäästösuodatinta. Työssä on kehitetty idea ...
 • Mäki-Kullas, Mari (1996-04-24)
  The channel capacity reserved for GSM system seems to be insufficient, and that is why halfrate (HR) GSM is needed. HR GSM which contains half-rate speech and channel coding, can be used to double the channel capacity ...
 • Inkinen, Sami (1991)
  Hiukkaskiihdyttimet ovat suurenergiafysiikan tutkimusvälineitä. Niissä hiukkaset, kuten protonit tai elektronit kiihdytetään lähelle valon nopeutta ja törmäytetään toisten hiukkasten kanssa. Törmäyksissä syntyy uusia, usein ...
 • Kuvaja, Risto (1991)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen koneautomaation laboratoriossa, DisCoprojektissa, on vuodesta 1988 tutkittu hajautettua ohjausta ja tiedonsiirtoa koneautomaatiossa. Työn tuloksena ...
 • Kuusisto, Mika (1991)
  Hiukkaskiihdyttimiä käytetään suurenergiafysiikan tutkimuksessa kiihdyttämään hiukkasia, kuten elektronit tai protonit, lähes valon nopeuteen ja törmäyttämään niitä toisten hiukkasten kanssa, jolloin energiaa muuttuu ...
 • Davídsson, Kári (1997)
  Signature embedding in digital images has been based on complex methods and are often not robust against processing of the signed image. Using local characteristics, namely filtering, provides a simple method for signature ...
 • Peltoniemi, Juha (1996-03-20)
  The purpose of this thesis is to improve the gas mixture recognition ability of the M90 chemical agent detector. Currently, the system is capable of recognizing pure gases with a very high accuracy, but gas mixtures may ...
 • Korhonen, Ilkka (1991)
  Diplomityö liittyy Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sairaalatekniikan laboratoriossa useiden vuosien ajan tutkittuun fysiologisten säätelyjärjestelmien signaalimallipohjaiseen analyysiin. Työssä sovelletaan monimuuttujaista ...
 • Heino, Petteri (1993)
  Loppuvuonna 1991 otettiin yrityksessä käyttöön pieni 20 hengen mikroverkko. Jo alkukeväällä 1992 sitä jouduttiin laajentamaan hankkimalla olemassa olevaan levypalvelimeen lisää kapasiteettiä sekä toinen erillinen levypalvelin. ...
 • Ingalsuo, Seppo (1991)
  Nykyisten CMOS teknologioiden ansiosta ylinäytteistettyjen sigma-delta A/D muuntimien näytteytystaajuudet voidaan nostaa erittäin suuriksi. Se mahdollistaa esimerkiksi matkapuhelimen välitaajuisen signaalin digitaalisen ...
 • Räsänen, Pauli (1991)
  Digitaalisten lineaaristen yksidimensionaalisten suodatinjärjestelmien suunnitteluun on olemassa lukuisa joukko erilaisia tietokoneavusteisia kehitysohjelmistoja. Yleensä niiden tarjoama suunnittelutyökalujen joukko kuitenkin ...
 • Routakangas, Jussi (2000-03-15)
  Työn tarkoituksena oli tutkia, miten pulssimaisen äänen tulosuunta voitaisiin estimoida automaattisesti. Tarkoituksena oli tutkia myös pulssin automaattista havaitsemista ja keston määritystä.Kehitetyn algoritmin toimintaa ...
 • Kortelainen, Petri (1994)
  Signalointiyksikän kehitystyö juontaa juurensa TTKK:ssa aiemmin tehtyyn tutkimustyöhon, erityisesti GSM -systeemisimulaattoriin, joka haluttiin tuotteistaa käytännölliseksi mittalaitteeksi. Mittalaitteen pitäisi olla ...
 • Nummela, Arto (1991)
  Digitaalisten järjestelmien kompleksisuuden kasvu ja lyhentyneet markkinoille tuloajat aiheuttavat kasvavia paineita ja uusia vaatimuksia suunnitteluorganisaatioille. Tarvitaan suunnittelujärjestelmiä, jotka helpottavat ...