.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Tehoelektroniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Salomäki, Jarkko (1996-12-11)
  Tavoitteena oli suunnitella 1 kVA:n UPSin tasasuuntaaja. Sen tuli olla luotettava ja edullinen ratkaisu verkkojännitteen tasasuuntaukseen ja UPSin välipiirin jännitteiden nostamiseen.
 • Autio, Kauko (1991)
  Kiskokulkuneuvoissa tarvitaan ajomoottorikäyttöjen lisäksi useita apukäyttöjä. Tarkoituksena on tutkia kiskokulkuneuvojen apukäyttöä, niiden syöttöverkkoja ja teholähteitä vetureissa sekä kaupunki- ja lähiliikennekalustossa. ...
 • Pursiainen, Ari (2000-09-13)
  Työssä on tutkittu digitaalisen ASIC-piirin soveltuvuutta teholähteen ohjaimeksi. Työ on esitutkimus Teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) ja teollisuuden rahoittamassa projektissa, jossa kehitetään monikäyttöistä ...
 • Mattila, Jukka (1994)
  Tässä diplomityössä on mitattu pienen jännitevälipiirillisen PWM-taajuusmuuttajan käyttöympäristölleen aiheuttamia sähkömagneettisia häiriöitä sekä laitteen immuniteettia standardien mukaisesti tehtyjä sähkömagneettisia ...
 • Kauppila, Mika (2007-01-17)
  Tuulivoimaloilta vaaditaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Turbiinin on paitsi selvittävä sähköverkon häiriöistä, myös tuettava verkkoa niiden aikana. Tässä työssä kehitetään kestomagneettigeneraattorilla varustetun ...
 • Anttila, Teemu (1991)
  Työssä on tarkasteltu erikoistyöstökoneen valmistuksen viimeistä vaihetta eli koneen automaatiojärjestelmän käyttöönottoa. Käyttöönottoon kuuluu laitteiden testaus ja viritys toimintakuntoon. Työn tavoitteena oli kehittää ...
 • Eerola, Esa (1996-03-20)
  Tavoitteena oli flyback-tyyppisen hakkurilähteen säätöpiirin stabilisuuden sekä tehohäviöjakauman selvittäminen. Työhön kuului myös kahden erilaisen flyback-hakkuriteholähteen rakentaminen. Näille teholähteille määriteltiin ...
 • Sario, Petteri (1997-06-04)
  Työssä selvitetään perinteisen suuritehoisen konekommutoiduntahtikonekäytön toimintaa sekä arvioidaan GTO-komponenteilla toteutetunsillan simulointia ja käytännön toteutusmahdollisuuksia.
 • Männikkö, Jorma (1991)
  Työssä käsitellään hissin taajuusmuuttajakäyttöä. Hissikäytöissä on nimellisnopeudeltaan ja -kuormaltaan erilaisia hissejä. Jotta nämä eri tekijät voidaan ottaa huomioon hissikäyttö on aina viritettävä ennen käyttöönottoa ...
 • Kivikytö, Tatu (1997-09-10)
  Työssä tarkastellaan IGBT- ja MCT-tehokomponenttien soveltuvuuttavirtavälipiirilliseen verkkosuuntaajaan sekä suunnitellaan, rakennetaan jatestataan IGB-komponentteihin perustuva päävirtapiiriratkaisu.
 • Hietala, Jaakko (2005-12-07)
  Työn tarkoituksena oli tutkia ja vertailla vanhojen sisävalaisimien teknisten ominai-suuksien eroja nykypäivän valaisintekniikkaan verrattuna. Työssä pyrittiin erityisesti selvittämään, miten valaisimien ja lamppujen ...
 • Kiuru, Esko (1993)
  Jatkuvatoimisella laivanpurkaimella puretaan hiiltä ja muita materiaaleja laivasta. Materiaali siirtyy laivasta purkaimen avulla kenttäkuljettimelle ja edelleen välivarastoon. Laivanpurkaimen valmistus tapahtuu jo kotimaassa ...
 • Saarenmaa, Tero (2004-05-12)
  Metalliteollisuuden tuotantolinjat ovat sähkömoottorikäytöille erityisen vaativa sovelluskohde, koska tuotantolinjojen ratanopeudet ovat liikuteltaviin massoihin nähden suuria. Ratanopeuden nopeiden muutostilanteiden ...
 • Routimo, Mikko (2002-02-13)
  Tavoitteena oli valita simulointien perusteella aktiivisuotimelle sopiva, mikrokontrollerilla toteutettava reaaliaikainen säätöjärjestelmä, tähän perustuen rakentaa jännitevälipiirillisen aktiivisuodattimen prototyyppi ...
 • Hernesniemi, Jussi (2002-04-10)
  Työssä tutkittiin sähkömoottorikäytön jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan hyötysuhdetta. Työssä tarkasteltavana oli EBB:n valmistama ACS-604-260-6 -taajuusmuuttaja, jonka nimelinen syöttöjännite on 690 V ja näennäisteho ...
 • Kiuru, Juha (2001-06-06)
  Työssä esitetään ohjattavan sähkömoottorikäytön rakenne, väylätopologiat ja -liikennöinti sekä tutkitaan uuden kenttäväylästandardin kahdeksan eri kenttäväylän ominaisuuksia ja sopivuutta pääasiassa kartonkikoneen ...
 • Nevalainen, Aki (1995-04-05)
  Vaihekäämin jakaminen rinakkaisiin haaroihin helpottaa johdinkierrosluvun ja moottorin suorituskyvyn sovittamista. Kaksinopeusmoottoreissa haaroittamisen on havaittu tuovan mukanaan kuitenkin yhteensopivuusongelmia, jotka ...
 • Soukkio, Timo (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin markkinoilla olevia kenttäväylätyyppejä ja niidensoveltamismahdollisuuksia siltanosturiympäristöön. Kenttäväylä onsarjamuotoinen tiedonsiirtokanava, jolla korvataan perinteistä ohjaus- jatiedonsiirtok ...
 • Eskola, Matti (2000-10-18)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan MX18-kestomagneettimoottorin virtasäätöä. Työn tarkoituksena on mittausten avulla selvittää tällä hetkellä käytetyn säätöjärjestelmän suorituskyky ja mahdolliset puutteet. Mittaustulosten ...
 • Kortelahti, Lasse (2001-06-06)
  Työssä tutkitaan menetelmiä kestomagnetoidun tahtikoneen mallintamisessa käytettyjen parametrien määrittämiseksi. Työ on osa TEKES:n projektia, jonka tavoitteena on kehittää kestomagnetoidun tahtikoneen vektorisäätömenet ...