.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Tuotantotekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Hartman, Hannu (1999-12-08)
  Työssä lähdetään liikkeelle simuloinnin teorioista ja yleisistä simulointiprojektien toteutustavoista, jonka jälkeen kuvataan simuloivan järjestelmän toimintaa ja siihen kuuluvia laitteita. Mallinnuksesta ja simulointiajojen ...
 • Hakala, Veli-Matti (2006-05-10)
  Robottien etäohjelmointi on lisääntynyt viime vuosina työvälineiden kehityksen myötä ja se on leviämässä yhä uusille alueille konepajateollisuudessa. Etäohjelmointia ja 2D-suunnittelua pidetäänkin jo edellytyksenä joustavalle ...
 • Eerola, Anni-Mari (2008-04-09)
  Diplomityössä oli tavoitteena selvittää ajoneuvovalaisimien tiiveysvaatimukset ja kehittää käytettävien tiiveystestausparametrien määrittelemiseksi olevia menetelmiä sarjatuotannossa. Kohdeyritys valmistaa laadukkaita ...
 • Huhtala, Mika (2002-06-05)
  Tavoitteena on kehittää akselimaisia kappaleita valmistavan tuotantosolun materiaalinkäsittelyä ja poistaa siihen liittyvät virhetilanteet.
 • Jurvanen, Mikael (1991)
  Tässä diplomityössä oli tavoitteena kehittää alihankintatoimintaa siirtokoneita valmistavassa tehtaassa. Tarkoituksena oli luoda malli pitkäjänteisen alihankintatoiminnan perustaksi. Kehitystyö aloitettiin nykytilanteen ...
 • Blom, Martti (1995-06-07)
  Työn tavoitteena on tehdä pienen alihankintakonepajan perustamisen suunnittelu. Työ toteutetaan käsittelemällä kutakin aihealuetta ensin yleisellä tasolla ja sitten soveltaen sitä suunniteltavaan yritykseen. Yritykselle ...
 • Ahonen, Kari (1994)
  Työn tarkoituksena oli laatia käyttökelpoinen laatujärjestelmä kohdeyritykseen, joka ei kokonsa puolesta kuulu aiemmin laatujärjestelmiä rakentaneiden yritysten kanssa samaan suuruusluokkaan ja jonka laatujärjestelmälle ...
 • Törnblom, Tommi (2001-02-14)
  Diplomityön tarkoituksena oli kehittää dokumentoitu laatujärjestelmä kohdeyritykseen, joka on pienehkö alumiinivalimo. Yrityksen toimintaan sisältyy myös valettujen tuotteiden koneistusta ja kokoonpanoa. Laatujärjestelmän ...
 • Melkas, Juhana (1995-05-10)
  Diplomityössä on tutkittu keneistettujen pintojen analysointia diffraktiomenetelmän avulla. Työhön liittyvä tutkimus on tehty Genovan Yliopistossa Italiassa, Instituto di Technologie e Impiati Meccanici:ssa, jossa ...
 • Poggioli, Giorgia (2005-01-19)
  The purpose of this thesis is to identify and eliminate the root causes of quality problems on a basic product part. Experiments were designed of some basilar hypothesis and data, which the research was based on, was ...
 • Lanz, Minna (2005-01-19)
  Effective and proficient collaboration between design teams is crucial to maintain product quality and organizational competency. Although the collaboration is acknowledged among the companies, the problem of the ...
 • Kaarre, Pertti (2006-04-12)
  Keski-Suomen alueella metalliteollisuus on tärkeä teollisuuden työllistävä ala. Metalliteollisuus on pitkälti keskittynyt muutamiin suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Niihin kohdistuu kuitenkin jatkuvat kehityspaineet ...
 • Salonen, Erno (2006-04-08)
  Tavoitteena oli selvittää automaattisten koneiden käyttöön ja huoltoon liittyvien verkkopohjaisten tukijärjestelmien, mukaan lukien e-oppimisjärjestelmät ja simulaatio, nykytilaa ja kehittämiskohteita. Työssä käydään läpi ...
 • Korpela, Jussi (1998-10-14)
  Tutkimuskohteena oli yrityksen rullamuovauslinjan tuottavuus. Kyseisellä linjalla valmistetaan vain yhtä tuotetta ja vain yhdelle asikkaalle.Tuottavuuteen kohdistuvia parannustoimenpiteitä toteutettiin kehitysryhmätoiminnan ...
 • Hurri, Lauri (2010-06-02)
  Diplomityö on tehty valomainostuotteita valmistavalle Tammerneon Oy:lle, joka on osa Tamware-konsernia. Työn tärkeimpänä tavoitteena on parantaa osastojen välistä tiedonkulkua sekä tietojen yhtenäisyyttä ja täsmällisyyttä ...
 • Kopperoinen, Ari (2003-03-12)
  The use of digital human models has increased in the last few years, as the computer calculation capacity has developed to a sufficient level. Digital human models are used in many different areas which involve human-machine ...
 • Haikarainen, Jussi (1997-12-10)
  CAM-järjestelmän asennukselle 4- ja 5-akseliset koneet asettavat erivaatimukset kuin tavanomaiset 3-akseliset koneet.
 • Hautamäki, Jouko (1990)
  Tässä työssä on tehty toimiva CIM-toteutus TTKK:n Tuotantotekniikan laitokselle. Työn pääpaino on ollut tietovirta-analyysissä läpi koko yrityksen aina tarjouspyynnöstä ja tilauksesta valmistukseen, laadunvalvontaan ja ...
 • Alonso Chivite, Jorge (2008-02-06)
  Capability to offer the customer what is needed has become an essential quality for enterprises in order to survive in such a more and more competitive environment as today. With computers arrival, automation, design, ...
 • Esala, Matti (2006-10-11)
  The aim af this thesis is to examine the effects of reducing the number af suppliers and consolidation of purchases in spare part business. These methods are used for reducing operational costs and improving the quality ...