.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Educational resources by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nokelainen, Tomi (2011-09)
  Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä tieteellisessä kirjoittamisessa yleisesti hyväksytyn ja käytetyn lähdeviittauskäytännön periaatteet pääpiirteittäin. Tämä ohje on laadittu noudatettavaksi eritoten Tampereen ...
 • Ali-Löytty, Simo; Collin, Jussi; Sirola, Niilo (2010)
  Positioning techniques and algorithms have been studied for some years at the Tampere University of Technology within several research groups. The objective of this course hand-out has been to collect together the most ...
 • Nokelainen, Tomi (2011)
  Tämä käsikirja on koostettu Tampereen teknillisen yliopiston opintojakson TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö teoriaosuuden strategisen johtamisen tutkimuksen eri teoreettisia perspektiivejä käsittelevistä ...
 • Nokelainen, Tomi (2012-04)
  Tämä teoriakäsikirja on koostettu Tampereen teknillisen yliopiston lukuvuonna 2011-2012 pidetyn opintojakson TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö teoriaosuuden strategisen johtamisen tutkimuksen valittuja ...
 • Nokelainen, Tomi (2013-05)
  Tämä on teoriakäsikirja Tampereen teknillisen yliopiston opintojaksolle TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö, joka on järjestetty kevätlukukaudella 2013. Käsikirja on kooste, joka käsittää neljä opintojaksolle ...
 • Ali-Löytty, Simo; Collin, Jussi; Sirola, Niilo (2010)
  Paikannustekniikoita ja niihin liittyviä algoritmeja on tutkittu Tampereen teknillisellä yliopistolla usean laitoksen ja tutkimusryhmän voimin jo vuosikymmenen ajan. Tähän kurssin MAT- 45800 Paikannuksen matematiikka ...
 • Ali-Löytty, Simo (2011-08-25)
 • Piche, Robert (2010)
  Partial differential equations (PDEs) are used to model physical phenomena involving continua, such as fluid dynamics, electromagnetic fields, acoustics, gravitation, and quantum mechanics. They also arise as mathematical ...
 • Nokelainen, Tomi (2011-09)
  The aim of this guide is to outline the general principles and practices of generally appropriate and acceptable citing and referencing in scientific writing. This guide should be conformed to especially in course ...
 • Martinsuo, Miia; Blomqvist, Marja (2010-12)
  Tuotantotalouden ja yleisemmin liikkeenjohdon opinnäytetöihin sisältyy usein pyrkimys parantaa toiminnan tuloksellisuutta, mihin liittyy tarve kuvata ja kehittää jotain olemassa olevaa prosessia tai jopa määrittää kokonaan ...
 • Piche, Robert (2011-05-31)
  This brief report documents the Matlab function MVSREGRESS for multivariate linear regression based on the Student-t distribution. Student-t regression is more robust (less sensitive to occasional extreme observations) ...
 • Huttunen, Heikki (2014-01)
  Käsillä oleva moniste on tarkoitettu opetusmateriaaliksi Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn laitoksen kurssille "SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet". Materiaali on kehittynyt nykyiseen muotoonsa ...
 • Huttunen, Heikki (2010)
  Käsillä oleva moniste on tarkoitettu opetusmateriaaliksi Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn laitoksen kurssille "Signaalinkäsittelyn sovellukset". Materiaali on kehittynyt nykyiseen muotoonsa luennoidessani ...
 • Huttunen, Heikki (2011)
  Käsillä oleva moniste on tarkoitettu opetusmateriaaliksi Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn laitoksen kurssille "Signaalinkäsittelyn sovellukset". Materiaali on kehittynyt nykyiseen muotoonsa luennoidessani ...
 • Piche, Robert (2012)
  Stochastic processes are probabilistic models of data streams such as speech, audio and video signals, stock market prices, and measurements of physical phenomena by digital sensors such as medical instruments, GPS receivers, ...
 • Müller, Juliane (2012-10)
  This user guide accompanies the surrogate model toolbox for global optimization problems. The toolbox is made for computationally expensive black-box global optimization problems with continuous, integer, or mixed-integer ...
 • Laihonen, Harri; Hannula, Mika; Helander, Nina; Ilvonen, Ilona; Jussila, Jari; Kukko, Marianne; Kärkkäinen, Hannu; Lönnqvist, Antti; Myllärniemi, Jussi; Pekkola, Samuli; Virtanen, Pasi; Vuori, Vilma; Yliniemi, Terhi (2013-05)
  Tieto on aina ollut kaiken inhimillisen toiminnan peruste. Sen tärkeys yritysten ja myös julkisen sektorin organisaatioiden keskeisenä resurssina on kuitenkin laajasti ymmärretty vasta 1990-luvun lopulta alkaen. Nykyisin ...
 • Piche, Robert; Ruohonen, Keijo (2010)
  Opintomoniste esittelee kvantitatiivisen kokeiden suunnittelun perusteet modernin vastepintaformalismin avulla käsiteltynä. Niin teoria kuin menetelmätkin esitetään kauttaaltaan matriisiformalismin avulla, jolloin ne ovat ...