.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing TUT Publication series by Title

Sort by: Order: Results:

 • Edelman, Harry; Härkönen, Kaisa (2015)
  The City of Tampere is experiencing a great regeneration boom. Several central areas are under redevelopment. The Hakametsä area is one of them. The ice hockey hall of Hakametsä and the surrounding commercial areas will ...
 • Kylliäinen; Mikko (2006)
  Suomenkielistä kirjallisuutta akustiikasta on julkaistu varsin vähän. Etenkään rakennustekniikan opiskelijoille sopivia ajan tasalla olevia oppikirjoja ei ole käytettävissä. Siksi olen koonnut oheisen tekstin käytettäväksi ...
 • Hedman, Markku (2012-06)
  Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos on toteuttanut Tampereen kaupungin toimeksiannosta Tampereen kaupungin erityispiirteiden pohjalta kehitettyä tyyppitaloa, Tampere-pientaloa koskevan hankkeen. Hankkeen ...
 • Haarala, Arja-Riitta (1989)
  Tampereen teknillisessä korkeakoulussa laadittiin kansainvälisen asiantuntemuksen tietokanta mikrotietokonesovelluksena KMies-ohjelmistolla. Tietue sisältä henkilötiedot, kansainväliset yhteydet, projektit ja jäsenyydet. ...
 • Wallander, Jouni (2012-12-21)
  Täsmällisyys on rautatieliikennejärjestelmän tärkeimpiä laatutekijöitä. Tässä työssä muodostetaan Suomen rautateille malli täsmällisyyden johtamiseen. Täsmällisyydellä tarkoitetaan sitä, kokeeko asiakas matkansa tai ...
 • Pajarre, Eila (2014-04)
  Tampereen teknillisessä yliopistossa toteutettiin vuonna 2013 Vaihto-opinnot sujuvasti tutkintoon -hanke, jonka tavoitteena oli yhtenäistää ja sujuvoittaa käytäntöjä sekä vaihto-opintojen hyväksi luvussa ja tutkintoon ...
 • Kurlin, Ari (2014-09)
  Teknisten tieteiden tiedekunnassa päätettiin keväällä 2014 tehdä selvitys tiedekunnan opiskelijoiden opintojen etenemisestä lukuvuonna 2013–2014. Erityisenä kiinnostuksen aiheena oli 55 opintopisteen saavuttaminen opinnoissa, ...
 • Partala, Timo; Saari, Timo (2014-09)
  Älykkäiden koneiden työkäyttöä on perinteisesti tarkasteltu tuottavuuden, turvallisuuden, fyysisen ergonomian ja automaation näkökulmista, mutta vähemmän käyttäjän subjektiivisen kokemuksen tai hyvinvoinnin näkökulmista. ...
 • Anttila, Sanna; Hyytinen, Toni; Kivistö-Rahnasto, Jouni (2011-09)
  Suomessa sattuu vuosittain lähes miljoona fyysisen vamman aiheuttanutta tapaturmaa. Näistä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien osuus on jopa yli 80 %. Viimeisen 20 vuoden aikana koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä on ...
 • Perttola, Henri; Heinisuo, Markku (2011)
  This report describes a series of twelve tests on splice joints of tubular beams with cold formed rectangular hollow steel sections. The splices were assembled by bolted flange plate joints (or extended end plate joints). ...
 • Ronni, Hilkka; Heinisuo, Markku (2012)
  Putkien laipallisia ruuviliitoksia käytetään yleisesti peruspulttiliitoksissa, pilari-palkkiliitoksissa ja jatkoksissa. Putken päähän on konepajalla hitsattu laippa eli liitoslevy, johon on valmiiksi porattu reiät ruuveja ...
 • Ronni, Hilkka; Heinisuo, Markku (2010)
  The most novel European standards for the design of steel EN 1993-1-8 (2005) and aluminum EN 1999-1-1 (2007) joints includes the component method to define the stiffness and to check ductility and resistance of different ...
 • Väkiparta, Maria (2015)
  Jo perinteikkään TiedeAreena-tapahtuman yhteydessä järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaikille avoin tutkimusseminaari, jossa Porin yliopistokeskuksen sekä yhteistyökumppaneiden tutkijat esittelevät Satakunnassa ...
 • Helander, Nina; Väyrynen, Hannele; Kukko, Marianne; Jalonen, Helge (2015)
  Tutkimus on jatkumoa vuoden 2002 tutkimukselle, jossa Työsuojelurahaston ja Liikesivistysrahaston rahoittamana tarkasteltiin tietämyksenhallinnan tilaa suomalaisissa suuryrityksissä osana Asiantuntijatyön suorituskyvyn ...
 • Käpylä, Jonna; Salonius, Henna (2013-06)
  ”Tiedän, siis johdan” toimii Tietojohtajan taskukirjan johtoajatuksena. Tietämisestä seuraa tietojohtamisen ja tietoisen toiminnan vastuu. Tietojohtajan taskukirjan tarkoituksena on tarjota näkökulmia henkilökohtaisten ...
 • Haarala, Arja-Riitta; Jääskeläinen, Kaija (1991)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston tietotekniset visiot laadittiin vuonna 1989. Visioiden laadinnassa käytettiin seuraavia menetelmiä: SWOT ja siihen liittyvä arvoanalyysi, historiallinen analyysi laitteista, ...
 • Kiiskinen, Ellinoora; Kallionpää, Erika; Metsäpuro, Pasi; Rantala, Jarkko (2013-10-03)
  Uusiutumattomien energiavarojen hupeneminen ja jatkuvasti kiristyvät ympäristövaatimukset pakottavat kaupunkijakelun parissa toimivia tahoja kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisempään, vähemmän luonnonvaroja ...
 • Laak, Mikko; Del Barrio Batista, Juan (2014-03-11)
  Course publication. The publication contains course works submitted for the Sustainble Design Studio 2013 which concentrate on the future development of the Skanssi area in Turku. For the publication six student groups´ ...
 • Aramo-Immonen, Heli; Mäenpää, Sari; Breite, Rainer; Jussila, Jari J. (2010-12)
  This report describes two explorative studies conducted on this research project: (1) Trust related network collaboration in purchase functions in a maritime industry network and (2) Maritime industry network collaboration. ...
 • Koskela, Marileena; Nenonen, Sanna (2007)
  Organisaatioilla on paljon erilaisia turvallisuustoimintoja, jotka tähtäävät kokonaisvaltaiseen turvallisuuden hallintaan. Yliopistoissa toimintaympäristö luo erityisiä haasteita turvallisuusasioiden organisoinnille. Tähän ...