.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing TUT Publication series by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leivo, Virpi; Rantala, Jukka (2000)
  Pohjamaa sekä yläpuoliset täyttö- ja salaojituskerrokset ovat maarakeiden välisten huokosten muodostaman enemmän tai vähemmän yhtenäisen onkaloverkoston kautta jatkuvassa yhteydessä kosteuslähteeseen eli pohjaveteen. ...
 • Leivo, Virpi; Rantala, Jukka (2002)
  Julkaisu on osa tutkimushankekokonaisuuden ’Alapohjarakenteiden kosteus-käyttäytyminen’ toisen tutkimusvaiheen loppuraportista. Projektin tuloksena on syntynyt tämän julkaisun lisäksi Julkaisu 120 (Maanvastaisten ...
 • Leivo, Virpi; Rantala, Jukka (2002)
  Maanvastaisten alapohjarakenteiden lämpö- ja kosteusolosuhteet poikkeavat rakennusvaipan muiden osien toiminnasta. Alapohja on rakenteena kosketuksissa lämpimien ja kosteiden täyttö- tai pohjamaakerrosten kanssa. Alapohjaa ...
 • Leivo, Virpi; Rantala, Jukka (2006)
  Maanvastaisen rakenteen alapuolisten täyttökerrosten kosteus- ja mikrobiologisia olosuhteita selvitettiin kenttämittauksin. Yhteensä 46:sta satunnaisesti valitusta kohteesta eri puolilta Suomea otettiin maanäytteitä yhteensä ...
 • Lahdensivu, Jukka; Suonketo, Jommi; Vinha, Juha; Lindberg, Ralf; Manelius, Elina; Kuhno, Vesa; Saastamoinen, Kari; Salminen, Kati; Lähdesmäki, Kimmo (2012)
  Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tuo mukanaan muutospaineita suunnittelijoille ja rakentajille. Rakenteiden dimensiot muuttuvat eristepaksuutta kasvattaessa ja toisaalta rakenteen kosteustekninen toiminta muuttuu ...
 • Aramo-Immonen, Heli; Pettersson, Elina (2013-11)
  Tähän kirjaan on kerätty kokemuksia monipolviselta matkalta luovuuden ja innovatiivisuuden sekä teollisuuden toimijoiden kohtauspaikalle Kaleidoskooppi-hankkeeseen. Kirjaan on koottu eri alojen asiantuntijoiden kirjoituksia ...
 • Tuokko, Reijo; Heikkilä, Riku; Järvenpää, Eeva; Nurmi, Anssi; Prusi, Timo; Siltala, Niko; Vuola, Asser (2012)
  Terms desktop and microfactory both refer to production equipment that is miniaturized down to the level where it can placed on desktop and manually moved without any lifting aids. In this context, micro does not necessarily ...
 • Pajarre, Eila (2012-09)
  Tekniikan alan yliopisto-opiskelijoiden opintojen etenemistä on kvantitatiivisesti tutkittu paljon. Varsinkin uuteen tutkintorakenteeseen vuonna 2005 siirtymisen jälkeen opintojen etenemistä on seurattu sekä yliopistoiden ...
 • Jääskeläinen, Aki; Roitto, Juho-Matias; Luukkanen, Niklas (2015)
  Tämä raportti vetää yhteen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) teollisuustalouden laitoksella 1.9.2012–31.3.2015 toteutetun ”Johdon mittarit hallintaan” -projektin keskeisimmät tulokset. Projektin lähtökohtana oli ...
 • Heinisuo, Markku; Partanen, Mikko (2013)
  The goal of this study is to present background both for car fires and sprinklers design, focus being in sprinklers, because Eurocode method has not been yet accepted in all European countries, including Finland. The ...
 • Kotilainen, Sini (2013-03)
  Tutkimusjulkaisussa etsitään modulaariseen monikerrosrakentamiseen sisältyviä mahdollisuuksia, joilla voidaan monipuolistaa nykyistä asuinrakennustypologiaa sekä kehittää vetovoimaisia, joustavia ja asukaslähtöisiä ...
 • Leivo, Virpi; Rantala, Jukka (2003)
  The thermal and moisture conditions of slab-on-ground structures differ from other structures. The ground structure is in contact with warm and moist drainage and fill soil layers. The subsoil or drainage layer around the ...
 • Huttunen, Ville; Piche, Robert (2011-08-04)
  We present a method for tracking the 3-axis orientation of a monocular camera using orthogonal vanishing points detected in individual frames of a sequence of images. Robust and real-time vanishing point detection is done ...
 • Mela, Kristo (2011)
  In this report, the structural optimization of a three-bar truss is considered. We present the detailed solution of the minimum compliance problem as well as the stress-constrained minimum weight design. In both cases the ...
 • Kalakoski, Iida (2013-12)
  Tämä julkaisu sai alkunsa keväällä 2013 kun Pirkanmaan Maakuntamuseon rakennustutkija Hannele Kuitunen otti yhteyttä Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin historian oppituoliin ja siellä professori Olli-Paavo ...
 • Leivo, Virpi (2009)
  Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennetekniikan laitos on tehnyt vuosina 2007-2009 Opetusministeriön (OPM) rahoittamana tutkimusta uimahallien laattalattioidenliukkaudesta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut ...
 • Helamaa, Anna; Kotilainen, Sini; Lahtinen, Ville (2014)
  Käsillä oleva kirja tarjoaa ajankohtaisen katsauksen yksilöllisemmän asumisen mahdollisuuksista sekä visioita erityistä tukea tarvitsevien asuntojen ja asuinympäristöjen kehittämiseen. Kyseessä on Tampereen teknillisen ...
 • Cameron, Frank; Piché, Robert (1996)
  Implicit Runge-Kutta methods are used for solving stiff ODEs such as those arising in mechanical or electrical system simulation and in semidiscretisation of partial differential equation evolution problems. Embedding one ...
 • Ali-Löytty, Simo (2008)
  This paper presents convergence results for the Box Gaussian Mixture Filter (BGMF). BGMF is a Gaussian Mixture Filter (GMF) that is based on a bank of Extended Kalman Filters. The critical part of GMF is the approximation ...