.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing TUT Publication series by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vuori, Matti; Virtanen, Heikki; Koskinen, Johannes; Katara, Mika (2011-06)
  Standards can be difficult to comprehend and to implement in practice. This is due to many factors, such as the generic nature of standards in using concepts and vocabulary of any particular context and also the specific ...
 • Post, Sari; Tyvimaa, Tanja (2010-11)
  Länsimaissa tapahtuva asukkaiden ikärakenteen muutos on synnyttänyt tarpeen kehittää asumis- ja lähipalveluita paremmin ikääntyneiden tarpeita vastaaviksi. Lähipalvelujen puute on yksi merkittävimpiä puutteita ikääntyneiden ...
 • Dande, Anuradha; Eloranta, Veli-Pekka; Hadaytullah; Kovalainen, Antti-Jussi; Lehtonen, Timo; Leppänen, Marko; Salmimaa, Taru; Sayeed, Mahbubul; Vuori, Matti; Rubattel, Claude; Weck, Wolfgang; Koskimies, Kai (2014-02)
  This report gives an account of the results of a joint research effort between Tampere University of Technology, Department of Pervasive Computing and University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, School ...
 • Isohanni, Essi; Knobelsdorf, Maria (2013-03)
  This article takes the first steps towards building a theory to explain how students interact with program visualizations when learning programming. First, we present the findings of a previous study we conducted to ...
 • Eloranta, Veli-Pekka; Koskimies, Kai (2011-09)
  This document presents the results of interview survey on Scrum practices and practices of architecture work in agile development methods. Survey was carried out between September and December in 2010 and 12 companies ...
 • Tyvimaa, Tanja; Kananen, Juha (2011-09)
  ALMA-kyselyn tarkoituksena oli avata suomalaisten näkemyksiä ja arvoja asumiseen liittyen. Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2011 Internet-kyselynä. Vastaajat keskittyivät pääkaupunkiseudulle sekä Pirkanmaalle ja olivat ...
 • Viita, Jussi; Mäkelä, Hannes; Tyvimaa, Tanja (2013-09-13)
  Tämän tutkimusraportin tavoitteena on selvittää suomalaisten keski-ikäisten ja iäkkäiden tulevaisuuden asuntotoiveita ja löytää perusteita uuden kerrostaloasunnon ostamiselle. Raportti on osa Tekes- ja yritysrahoitteisesta ...
 • Järvenpää, Marko; Turunen, Esko (2012-03)
  Tässä tutkimuksessa analysoidaan Suomessa vuosina 2004-2008 poliisin rekisteröimää 83509 tieliikenneonnettomuutta, joissa loukkaantumisiin johti enemmän kuin joka viides ja kuolemaan 1203 onnettomuutta; näissä enemmän kuin ...
 • Haarala, Arja-Riitta (1989)
  Tampereen teknillisessä korkeakoulussa laadittiin kansainvälisen asiantuntemuksen tietokanta mikrotietokonesovelluksena KMies-ohjelmistolla. Tietue sisältä henkilötiedot, kansainväliset yhteydet, projektit ja jäsenyydet. ...
 • (2012-06)
  Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos on toteuttanut Tampereen kaupungin toimeksiannosta Tampereen kaupungin erityispiirteiden pohjalta kehitettyä tyyppitaloa, Tampere-pientaloa koskevan hankkeen. Hankkeen ...
 • Wallander, Jouni (2012-12-21)
  Täsmällisyys on rautatieliikennejärjestelmän tärkeimpiä laatutekijöitä. Tässä työssä muodostetaan Suomen rautateille malli täsmällisyyden johtamiseen. Täsmällisyydellä tarkoitetaan sitä, kokeeko asiakas matkansa tai ...
 • Anttila, Sanna; Hyytinen, Toni; Kivistö-Rahnasto, Jouni (2011-09)
  Suomessa sattuu vuosittain lähes miljoona fyysisen vamman aiheuttanutta tapaturmaa. Näistä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien osuus on jopa yli 80 %. Viimeisen 20 vuoden aikana koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä on ...
 • Perttola, Henri; Heinisuo, Markku (2011)
  This report describes a series of twelve tests on splice joints of tubular beams with cold formed rectangular hollow steel sections. The splices were assembled by bolted flange plate joints (or extended end plate joints). ...
 • Ronni, Hilkka; Heinisuo, Markku (2012)
  Putkien laipallisia ruuviliitoksia käytetään yleisesti peruspulttiliitoksissa, pilari-palkkiliitoksissa ja jatkoksissa. Putken päähän on konepajalla hitsattu laippa eli liitoslevy, johon on valmiiksi porattu reiät ruuveja ...
 • Ronni, Hilkka; Heinisuo, Markku (2010)
  The most novel European standards for the design of steel EN 1993-1-8 (2005) and aluminum EN 1999-1-1 (2007) joints includes the component method to define the stiffness and to check ductility and resistance of different ...
 • Käpylä, Jonna; Salonius, Henna (2013-06)
  ”Tiedän, siis johdan” toimii Tietojohtajan taskukirjan johtoajatuksena. Tietämisestä seuraa tietojohtamisen ja tietoisen toiminnan vastuu. Tietojohtajan taskukirjan tarkoituksena on tarjota näkökulmia henkilökohtaisten ...
 • Haarala, Arja-Riitta; Jääskeläinen, Kaija (1991)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston tietotekniset visiot laadittiin vuonna 1989. Visioiden laadinnassa käytettiin seuraavia menetelmiä: SWOT ja siihen liittyvä arvoanalyysi, historiallinen analyysi laitteista, ...
 • Kiiskinen, Ellinoora; Kallionpää, Erika; Metsäpuro, Pasi; Rantala, Jarkko (2013-10-03)
  Uusiutumattomien energiavarojen hupeneminen ja jatkuvasti kiristyvät ympäristövaatimukset pakottavat kaupunkijakelun parissa toimivia tahoja kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisempään, vähemmän luonnonvaroja ...
 • (2014-03-11)
  Course publication. The publication contains course works submitted for the Sustainble Design Studio 2013 which concentrate on the future development of the Skanssi area in Turku. For the publication six student groups´ ...
 • Aramo-Immonen, Heli; Mäenpää, Sari; Breite, Rainer; Jussila, Jari J. (2010-12)
  This report describes two explorative studies conducted on this research project: (1) Trust related network collaboration in purchase functions in a maritime industry network and (2) Maritime industry network collaboration. ...