• Teräsbetonisen siltapilarin mitoitus 

  Auvinen, Juuso Markus (2019-04-03)
  Tässä työssä tutkitaan sitä, kuinka siltojen teräsbetonipilarit mitoitetaan eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 ja Liikenneviraston siltoja koskevien ohjeiden mukaisesti. Pilarin mitoituksessa on kolme erillistä vaihetta: pilarin ...
 • Integroitu tuotannon ja tuotteen kehittäminen virtausmallin avulla 

  Kujansuu, Henri Johannes (2019-04-03)
  Tämän diplomityön kohteena on Sandvik Mining and Rock Technologyn maanalaisia kallionporauslaitteita valmistava kokoonpanolinja. Työn alkuperäisenä tavoitteena oli saada kokoonpanolinjan suorituskyky vastaamaan kasvavaa ...
 • Simulointi automaatiosovelluksen testauksessa 

  Korkeamäki, Hermanni (2019-04-04)
  Simulointisovellus testauksen apuvälineenä tehostaa ja selkeyttää automaatiosovelluksen testausvaiheita ja järjestelmän tehdastestausta. Automaatiojärjestelmien tehdastestauksissa sekä toimittajan että asiakkaan tulee olla ...
 • Tulkin asteittainen muuttaminen kääntäjäksi 

  Jaakkola, Pauli (2019-03-21)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tulkin muuttamista kääntäjäksi kasvattamalla käännöksen osuutta käännösvaihe kerrallaan. Tämä on vaihtoehto kääntäjän kirjoittamiselle suoraan tai tulkin muuttamiselle kääntäjäksi ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen projektiliiketoiminnassa 

  Korhonen, Vili (2019-04-03)
  Edelliset kaksi vuosikymmentä ovat olleet tietojärjestelmien kulta-aikaa. Tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja vastaavat nykyään suuryritysten lisäksi myös pk-yritysten tarpeisiin. Järjestelmämarkkinat ovat suuret ja ...

View more