• Metsäkoneen kuljetussidonnan mallintaminen 

  Moilanen, Henri (2019-04-26)
  Tämän kandidaatintyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää metsäkoneeseen lavettikuljetuksen aikana kohdistuvien sidontavoimien suuruus ja niiden jakautuminen koneen eri sidontapisteisiin. Työn toissijaisena tavoitteena ...
 • Soveltuvuusselvitys SolidWorks-Flow-integraatiosta 

  Rajala, Juhana (2019-04-17)
  Hajautetut suunnitteluympäristöt hyödyntävät PDM/PLM-järjestelmiä organisaatiolle yhteisen materiaalin hallintaan. Eri CAD-ohjelmistojen välinen yhteensopivuus yhteisen PDM/PLM-järjestelmän kanssa aiheuttaa kuitenkin usein ...
 • Teräsbetonisen siltapilarin mitoitus 

  Auvinen, Juuso Markus (2019-04-03)
  Tässä työssä tutkitaan sitä, kuinka siltojen teräsbetonipilarit mitoitetaan eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 ja Liikenneviraston siltoja koskevien ohjeiden mukaisesti. Pilarin mitoituksessa on kolme erillistä vaihetta: pilarin ...
 • Integroitu tuotannon ja tuotteen kehittäminen virtausmallin avulla 

  Kujansuu, Henri Johannes (2019-04-03)
  Tämän diplomityön kohteena on Sandvik Mining and Rock Technologyn maanalaisia kallionporauslaitteita valmistava kokoonpanolinja. Työn alkuperäisenä tavoitteena oli saada kokoonpanolinjan suorituskyky vastaamaan kasvavaa ...
 • Simulointi automaatiosovelluksen testauksessa 

  Korkeamäki, Hermanni (2019-04-04)
  Simulointisovellus testauksen apuvälineenä tehostaa ja selkeyttää automaatiosovelluksen testausvaiheita ja järjestelmän tehdastestausta. Automaatiojärjestelmien tehdastestauksissa sekä toimittajan että asiakkaan tulee olla ...

View more