• Omaperusteisen asuntotuotannon suunnitteluprosessin kehittäminen lean-periaatteilla 

  Lahtela, Ville (2018-03-28)
  Suunnitteluprosessin suurimmat haasteet juontavat juurensa rakennusalalla yhä vallitsevaan vanhaan toimintakulttuuriin, jota ei ole kyetty muuttamaan samaan tahtiin kuin valmistavan teollisuuden tuotannossa. Syitä ...
 • Internet of Things in Finnish metal industry 

  Kulkarni, Devayani (2018-04-04)
  Metal industry plays a vital role in the economy of any country. It is due to the wide range of customers that this industry serves including mechanical engineering, construction, automobile etc. Metal industry has always ...
 • Value creation and implementation of analytics 

  Poutamo, Juho (2018-04-04)
  Analytics can be approached from different perspectives. Usually analytics is seen as technological issue that includes data technologies, big data, computing algorithms and use of different software to compute data into ...
 • Ohjelmoinnin opettaminen lapsille liikunnan avulla 

  Tolvanen, Anu (2018-04-04)
  Työssä tutkitaan, miten ohjelmointia opetetaan lapsille. Työn tavoitteena on selvittää, mitä asioita lapsille ohjelmoinnista opetetaan ja millä tavoin näitä asioita opetetaan. Tämän jälkeen työssä pohditaan, miten ohjelmoinnin ...
 • Distribution Automation Laboratory Assignments for Students in Tampere University of Technology 

  Leskinen, Tommi (2018-04-04)
  Distribution automation is a fundamental part of distribution network operation. In Finland, the goal is to increase the number of automated functions in a distribution network, because of the constantly tightening ...

View more