• Suomen ja Viron välisen sähkökaupan merkitys Helsingin ilmanlaatuun 

  Lepistö, Teemu (2018-06-06)
  Työn tarkoituksena on selvittää Suomen ja Viron välisen sähkökaupan merkitystä Helsingin ilmanlaatuun. Työssä ilmanlaatua tarkastellaan pienhiukkaspitoisuuksina. Pienhiukkasten on havaittu aiheuttavan merkittäviä ...
 • Parvekekaidejärjestelmän laskentamallin päivitys 

  Ellilä, Ville (2018-06-06)
  Opinnäytetyö on tehty suomalaiselle parvekevalmistajalle.Opinnäytetyö koostui parvekekaiteen laskentamallin päivityksestä. Parvekekaiteiden mitoitus tapahtuu käytännössä Excel-pohjaisella laskentaohjelmalla. Yrityksessä ...
 • Biodieselin valmistusmenetelmät ja niiden kannattavuus 

  Nest, Niklas (2018-06-06)
  Biodiesel on biopohjainen ominaisuuksiltaan dieselöljyä vastaava polttoaine. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan biodieselin valmistusmenetelmiin ja niiden kustannuksiin sekä vertaillaan niiden kannattavuutta. Työ on ...
 • Lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaikutus betonin kuivumiseen 

  Korkala, Timo Matti Kalevi (2018-06-06)
  Työssä tutkittiin kahteen suunteen kuivuvien betonirakenteiden kuivumista erilaisissa lämpö- ja kosteusolosuhteissa diplomityötä varten valetuista koekappaleista. Mitattuja tuloksia vertailtiin Vahanen Rakennusfysiikka ...
 • Ankkurointialueen suunnittelu jälkijännitetyssä betonirakenteessa 

  Kärki, Joonas (2018-06-06)
  Ankkurointialueen suunnittelu on oleellinen osa jälkijännitettyjen betonirakenteiden suunnittelua. Jännevoima siirretään rakenteeseen erillisten ankkurikappaleiden välityksellä. Alueelle syntyy jännevoiman siirtymisestä ...

View more