• Kalliokiipeilysovellus lisätyssä todellisuudessa 

  Kansikas, Veera (2018-12-05)
  Työn tarkoituksena on esitellä monissa kalliokiipeilysovelluksissa esiintyvä käytettävyysongelma liittyen kiipeilyreittien paikallistamiseen kallioilta, ja esittää ratkaisuehdotuksena Karabiineri-niminen sovellus, joka ...
 • Raketerm-julkisivuelementillä verhottujen ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta 

  Lähdesmäki, Kimmo (2009-03-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Raketerm-julkisivuelementillä verhottujen ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa laboratoriossa tehtävillä seinärakennekokeilla. Kokeissa tutkittiin yhteensä yhdeksän ...
 • Uusien ja korjattujen palvelurakennusten paine-erot ulkovaipan yli 

  Kauppinen, Antti (2018-12-05)
  Tämän diplomityön tarkastelut on tehty Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) rakennusfysiikan tutkimusryhmässä osana kansallista COMBI-hanketta. Diplomityön aikana suoritettiin hankkeen kenttämittauksia sisäilmaolosuhteista. ...
 • Komponenttikehyksen kehitys ja käyttöönotto Dynamics CRM kehitystyön tueksi 

  Lainio, Teppo Kalevi Kasimir (2018-12-05)
  Yhtenäisillä suunnitteluratkaisuilla pystytään vaikuttamaan ohjelmistokehityksen tuloksena syntyvän järjestelmän virheettömyyteen ja ylläpidettävyyteen. Tässä diplomityössä haetaan ratkaisuja helpottamaan Microsoft Dynamics ...
 • Rengaskoneen hydrauliikan kehittäminen 

  Peltola, Jaakko Kalevi (2018-12-05)
  Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan kaivinkonekäyttöisen hydraulisen rengaskoneen hydrauliikan kehittämistä rengaskoneen pääsylinterin liikenopeuden näkökulmasta. Nykyisen hydraulisylinterin toiminta on toivottua hitaampaa. ...

View more