• Rakennuttamispalveluiden Terve talo -prosessin mallintaminen ja kehittäminen 

   Salonen, Samuli (2019-02-06)
   Suomessa on jo vuosikymmeniä taisteltu sisäilmaongelmien kanssa ja suomalaisen rakentamisen laatua on moitittu julkisissa keskusteluissa jo pidemmän aikaa. Terve talo -rakentaminen on yksi suomalaisen rakennustuotannon ...
  • Last Planner -menetelmän käyttöönotto kohdeyrityksen työnjohtajille 

   Trygg, Henri (2019-02-01)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä ongelmia ja hyötyjä Last Planner -tuotannonohjausmenetelmään liittyy kohdeyrityksen työmailla. Tutkimuksessa pyritään lisäksi selvittämään työmaiden viikkotehtävien viiveiden ...
  • Geolujitteiden käyttö stabiliteetin parantamisessa 

   Lahti, Vilma (2019-01-24)
   Tässä työssä tarkastellaan geolujitteiden ominaisuuksia ja toimintamekanismeja, kun tavoitteena on parantaa penkereen stabiliteettia. Stabiliteetin tutkimiseksi esitellään Bishopin lamellimenetelmä, jolla voidaan selvittää ...
  • Ratapenkereen painumien hallinta 

   Sainio, Santeri (2019-01-24)
   Työn tavoitteena oli listata erilaisia perustamistapoja, joilla voidaan hallita tai vähentää painumia radanrakentamisen näkökulmasta. Työn aluksi esitellään lyhyesti painumateoria ja ratarakenne. Seuraavaksi työssä ...
  • Should-Cost Analysis as an Alternative to Open Book Accounti 

   Parsa, Danial (2019-01-23)
   A key question that decision makers from start-ups to SMEs and corporates face is “to outsource, or not to outsource?”. In today’s business world which is fast-paced, the pressure on companies to provide products and ...
  • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

   Haapakoski, Juuli (2019-01-18)
   Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...
  • Konseptointi tuotekehityksessä – konseptin valinta 

   Jouppi, Tapio (2019-01-17)
   Konseptoinnilla on keskeinen merkitys koko tuotekehityksen onnistumisen kannalta. Tuotekonseptoinnissa tehdään tulevan tuotteen kannalta merkittäviä päätöksiä, joiden vaikutukset heijastuvat koko tuotekehityksen sekä ...
  • Uudelleenvalmistuksen huomioiminen suunnittelussa 

   Kallio, Topias (2019-01-16)
   Uudelleenvalmistus on kiertotalouden myötä huomiota saanut teollinen prosessi, jolla voidaan pidentää tuotteen elinkaarta. Siinä käytöstä poistuva tuote palautetaan uutta vastaavaksi ja viedään sitten takaisin markkinoille. ...
  • Rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän ja melun vaikutus viihtyvyyteen 

   Koistinen, Aki (2019-01-15)
   Tässä työssä selvitettiin rautatieliikenteen aiheuttaman melun ja tärinän vaikutuksia ihmiseen sekä asumiseen sekä tutkia keinoja niiden haittavaikutusten vähentämiseksi. Työ suoritettiin kirjallisuustutkimuksena ja ...
  • Tuotannon layoutin vaikutus tehokkuuteen 

   Rantalainen, Oliver Nestori (2019-01-14)
   Valmistavassa teollisuudessa ei aina ajatella layoutia, kun tuotannon kapasiteettia halutaan kasvattaa ostamalla uusia koneita. Uudet koneet yleensä vain sijoitetaan vanhan tuotannon ulkopuolelle, paikkaan johon ne mahtuvat ...
  • Laskennallinen algoritmi sosiaalisesti syrjäytyneiden löytämiseksi sosiaalisista verkostoista 

   Ijäs, Matias (2019-01-14)
   Syrjäytyminen yhteiskunnasta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä on puhuttanut mediassa ja valtion ylimmässä johdossa. Sitä on pidetty ongelmallisena ja suurena huolenaiheena koskien pääosin nuoria. Syrjäytyminen ei rajoitu ...
  • Normaalin web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja muutoksen vaikutus sovelluksen käyttökokemukseen 

   Tietotekniikka – Pervasive Computing; Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta – Faculty of Information Technology and Communication Sciences; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; Törhönen, Maria (2019-01-14)
   Tässä työssä kuvataan olemassa olevan Angular-web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja tähän muutokseen kuuluvat vaiheet. Lisäksi työssä vertaillaan progressiivisen web-sovelluksen ja normaalin ...
  • Vaisala ROSA-sääaseman käyttöliittymätoteutus 

   Telenius, Klaus (2019-01-11)
   Työssä luodaan yliopiston sääasemalle käyttöliittymätoteutus luomaan käytettävyyttä, sekä parantamaan tiedon saatavuutta. Tavoitteeseen pyritään esineiden internetin tekniikoilla. Työssä perehdytään esineiden internetiin ...
  • Quantum transport through two-dimensional nanocavities 

   Duda, Rostislav (2019-01-11)
   In this thesis work, we present a highly-optimized numerical simulation framework for performing transport calculations in a non-interacting equilibrium. The algorithm has been designed in accordance with the Landauer-Büttiker ...
  • Pelillistäminen ohjelmoinnin opetuksessa 

   Kettunen, Annina (2019-01-10)
   Käsittelen kandidaatintyössäni ohjelmointiopetuksen pelillistämistä sekä esittelen ja arvioin muutamia sovelluksia, joilla ohjelmointia voi opiskella. Arvioin myös, miten niissä on hyödynnetty pelillistämistä ja minkä ...
  • Pintakelirikkoisen soratien kunnossapito 

   Nurmi, Jaakko (2019-01-09)
   Tässä diplomityössä perehdyttiin sulan kauden pintakelirikkoon ja sen torjumiseen kolmen osakokonaisuuden avulla. Osakokonaisuudet ovat kirjallisuusselvitys, haastattelututkimus ja maastokäynnit pintakelirikkoisille ...
  • Exploring the User Needs and Experience of the University Guidance Robot 

   Chowdhury, Aparajita (2019-01-09)
   During the orientation week, new students face different challenges that are hectic. International students are especially confused about the new education system and come across many difficulties to overcome these challenges. ...
  • User experience study of 360° music videos on computer monitor and virtual reality goggles 

   Remans, Mohammad Mushfiqur Rahman (2019-01-09)
   In the past few years, user experience has become a trend in the field of Human-Computer Interaction (HCI). The ultimate success of a product or service depends on delivering user experience as the user prefers. 360° video ...
  • Performance analysis of interference measurement methods for link adaptation in 5G New Radio 

   Elgendi, Hesham (2019-01-09)
   5G New Radio (NR) is coming faster than expected with early deployments which take place early 2019. It is more than a new mobile generation that offers higher data rates compared to previous generations, although it’s ...
  • Prediction and detection of abnormal usage of an elevator 

   Hayati, Saboktakin (2019-01-09)
   In this thesis we used machine learning to detect the anomalous use of elevators by measuring the behavior at any specific time. We examined the data for unusual patterns in comparison with observed samples from the history ...