Now showing items 41-50 of 50

  • Suunnittelupalvelun asiakaslähtöinen kehittäminen 

   Haakana, Teppo (2010-06-02)
   Palvelun kehittäminen on suunnittelutoimistolle erittäin tärkeää. Tässä työssä tutkitaan palvelun kehittämistä palvelun laadun eri osa-alueiden sekä projektin menestystekijöiden näkökulmasta. Työn tavoitteena on löytää ...
  • Sylinterikuivatuksen tehostaminen 

   Ahlholm, Lotta (2010-05-05)
   Pääasiallisin kuivatusmenetelmä paperinvalmistuksessa on sylinterikuivatus. Paineistetulla höyryllä lämmitettävät valurautaiset kuivatussylinterit eivät kuitenkaan ole kuivatusteholtaan riittäviä nykyisien paperikoneiden ...
  • Tuoterakenteen kehittäminen asiakasräätälöitävässä sarjatuotannossa 

   Tuomi, Tommi (2010-06-02)
   Jotta tuote menestyisi markkinoilla tulee sen täyttää eri asiakkaiden vaatimukset. Vaatimukset voidaan täyttää tuotteella, jossa tuotteen ominaisuuksia tai niiden lukumäärää muutetaan. Vaadittava tuotemuuntelu voidaan tehdä ...
  • Työkoneiden ohjausjärjestelmien automaattisen testauksen konseptin ja hallinnoinnin kehitys 

   Kolu, Antti (2010-04-07)
   Liikkuvien työkoneiden ohjausjärjestelmien monimutkaistuminen ja kehittyminen on asettanut uusia vaatimuksia ohjausjärjestelmien testaamiselle. Manuaalisella testauksella ei ole mahdollista testata tehokkaasti monimutkaisia ...
  • UML-mallipohjaisen sovelluskehityksen ohjeistus automaatio-ohjelmistoille 

   Rauhamäki, Jari (2009-11-04)
   Automaatiosuunnittelu kohtaa jatkuvasti kasvavia haasteita kuten kiristyvän kilpailun ja tiukentuneet suunnitteluaikataulut. Suunnittelu on entistä enemmän ohjelmistopainotteista, koska ohjelmistojen osuus automaatiojärjestelmässä ...
  • Valulinjan käytettävyyden tehostaminen 

   Rantanen, Joni (2010-03-10)
   Yrityksissä on piilevää potentiaalia tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Potentiaalia ei usein kuitenkaan tunnisteta päivittäisessä työssä, vaan tuotanto tehdään vanhoilla rutiineilla kuten on totuttu. Tuotannon ...
  • Varioituvan ohjausjärjestelmän modulaarisuuden kehittäminen 

   Niiranen, Petri (2010-06-02)
   Tuotannonohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning system, ERP) avulla logistiikka- alan yritys voi hallita koko kuljetuspalvelun elinkaarta tehokkaasti. Logistiikan toimiala on kuitenkin monimuotoinen ja pirstoutunut. ...
  • Varioituvan tuotteen valmistus linjassa 

   Suolahti, Simo (2010-03-10)
   Tässä työssä käsitellään asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöintiä, modulointia ja kokoonpantavuutta. Tavoitteena on selvittää DFMA:n (Design for Manufacture and Assembly), massaräätälöinnin, moduloinnin ...
  • Virtual Reality Environment for Development and Simulation of Mobile Machine 

   Yu, Xiaochen (2011-01-12)
   This work was carried out at the Mechanics and Design Department of Tampere University of Technology. The primary purpose was to develop a real-time environment for a mobile machine. The thesis describes the process of the ...
  • Vuoropohjaisen pelin synkronointi epävarmassa verkkoympäristössä 

   Heinonen, Juho-Mikko (2010-07-02)
   Synkronointi on keino saattaa usean sovelluksen tietomallit samaan tilaan. Tämä voidaan toteuttaa suoraan sovellusten välisellä tiedonvaihdolla, tai käyttäen erillistä palvelinta synkronoinnin apuna. Molemmissa tavoissa ...