Now showing items 1184-1203 of 3875

  • Hiilidioksidikylmälaitoksen ja maalämpöjärjestelmän optimointi liikennemyymäläkiinteistössä 

   Manner, Kaijaleena (2014-02-05)
   Kylmäainelainsäädännön tiukentuessa luonnollisilla kylmäaineilla toimivia kylmälaitoksia otetaan entistä enemmän käyttöön. Hiilidioksidikylmäaine on ympäristöystävällinen ja turvallinen valinta marketin kylmäkoneistoon. ...
  • Hiilidioksidin talteenottoprosessin absorption tehostaminen pintasekoitusta hyödyntämällä 

   Laitinen, Ville (2015-06-03)
   Hiilidioksidin talteenottoprosesseja kehitetään kasvavien kasvihuonepäästöjen rajoittamiseksi. Tämä työ on osa CarbonReUse Finland Oy yrityksen tuotekehitysprojektia, jossa päämääränä on kehittää tehokas ja kustannuksiltaan ...
  • Hiilikuidun käyttö maastopyörän runkomateriaalina 

   Mäennenä, Jukka (2016-06-08)
   Hiilikuidun käyttö on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti erilaisissa korkeaa lujuutta, jäykkyyttä ja keveyttä vaativissa rakenteissa. Tekniikaltaan ja volyymiltaan merkittävin hiilikuidun käyttäjiä ovat tällä ...
  • Hiilinanoputket elektroniikassa 

   Kauko, Päivi (2015-12-09)
   Energian käyttö elektroniikassa elää murroskautta; samaan aikaan energian kokonaistarve kasvaa ja kulutus yhtä laiteyksikköä kohti laskee. Pienemmän virrantarpeen voi kattaa hajautetulla ja paikallisella energian tuotannolla ...
  • Hilateorian perusteet 

   Seppälä, Minna (2016-06-08)
   Hilateoriat ovat saaneet alkunsa 1850-luvulla englantilaisen matemaatikon George Boolen (1815-1864) tutkimuksista, joista muodostui Boolen algebra. 1900-luvun alkupuolella Boolen algebra kehittyi hilateorian osaksi. ...
  • Hip Implant Metal Artifact Reduction in Pelvic CT Scans 

   Sossin, Artur (2013-06-05)
   Radiotherapy utilizes Computed Tomography (CT) data to perform structure contouring and dose calculations in the treatment planning process. Considerations are drawn to patients with high atomic number (high-Z) materials ...
  • HipGuard-järjestelmän keskusyksikkö 

   Halme, Aki (2010-06-23)
   Nykyinen teknologian kehittyminen mahdollistaa soveltuvin osin terveydenhuollon siirtymisen kotiolosuhteisiin, jolloin tarvitaan uusia keinoja ja järjestelmiä hoidon tueksi. Tällä hetkellä käytetyimpiä terveydenhuollon ...
  • Hissin johteen rakenteen optimointi 

   Taskinen, Lassi-Pekka (2014-11-05)
   Tässä diplomityössä tutustutaan hissin johteen rakenteeseen ja sen optimointiin. Työn tavoitteena on rakentaa laskentamalli, jota käyttämällä voidaan optimoida rakenteen massaa. Analyysit tehdään ANSYS-elementtimenetelmä ...
  • Historialliset rakennusfragmentit Rooman nykyarkkitehtuurissa 

   Raitio, Henri (2011-06-08)
   Roomassa rakentamisen perinteeseen on kuulunut vanhojen rakennusosien kierrättäminen uusissa yhteyksissä. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, onko tämä kierrättämisen perinne katkennut nykyarkkitehtuurissa ja kuinka ...
  • Historiatiedon tallennus ja toisto tilannekuvajärjestelmässä 

   Seppä, Arto (2012-09-05)
   Ihmisen pyrkiessä ymmärtämään ympäristöään on usein luonnollista pohtia nykyhetken lisäksi myös sitä, miten nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Tämä voi helpottaa kokonaiskuvan muodostamista ja sitä kautta parantaa ...
  • Hitsaussauman paikan mittausmenetelmän kehittäminen laadunvarmistusautomaatioon 

   Becker, Kalle (2016-06-08)
   The card industry uses machine vision in increasing amounts to perform quality inspections on their products. The commercial software used in the making of this thesis is used in the in-line inspection process of different ...
  • Hitsaustuotannon materiaalivirtauksen kehittäminen 

   Setälä, Matias (2016-09-07)
   Tämä diplomityö tehtiin Junkkari Oy:lle, joka oli aloittanut hiljattain siirtymisen lean-filosofian käyttämiseen. Joitain toimia virtauttamiseen liittyen oli tehty kokonaisuutena. Hitsaamolle ei kuitenkaan ollut tehty ...
  • Hoitajavastaanottotoiminnan arvoperusteinen tehostaminen 

   Kestilä, Hans (2015-11-04)
   Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli HYKS Syöpäkeskuksella havaittu tarve paneutua hoitajavastaanottojen päivittäiseen toimintaan työn kohdentumisen onnistumisen varmistamiseksi. Hoitajavastaanottotoiminnalla nähdään tärkeä ...
  • Home Entertainment Device Detection Using Mobile Phone 

   Eivola, Antti (2012-11-07)
   Development in mobile technology and computer vision enables new usage scenarios related to these technologies. Open source mobile application frameworks together with open source software libraries for computer vision ...
  • Hometalot otsikoissa - Media-analyysi rakennusten kosteus- ja homeongelmakeskustelusta 

   Askeli, Tapio (2017-09-06)
   Tässä diplomityössä selvitettiin rakennusten kosteus- ja homevaurioita ja niiden vaikutuksia ihmisen terveyteen. Ratkaistaessa sisäilmaston ongelmia on kiinnitettävä huomio niin rakennuksiin kuin ihmisiin. Sisäilmaston ...
  • Hotelli ja ympäröivä torialue Kangasalan keskustassa 

   Sarkkomaa, Jani Markus (2016-06-08)
   Tämän työn lähtökohtana on 16.-18.9.2015 Kangasala-talossa järjestetty ”Uusi Kangasala” -työpaja, jonka tarkoituksena oli esitellä kuntalaisille Kangasalan keskustaa ja sen lähialueita koskevia kehityssuunnitelmia, ja ...
  • How Internet of Things Affects Business Intelligence? 

   Lindroos, Olli (2015-10-07)
   The main purpose of this research is to find out what Internet of Things (IoT) and Business Intelligence (BI) mean and how IoT will possibly affect BI. This research has been carried out as a literature review and it is ...
  • How to import low energy technical building system to Russian market 

   Hakala, Maija (2017-12-07)
   Venäjän entinen presidentti Dimitri Medvedev loi toimintasuunnitelman, jolla pyritään puolittamaan Venäjän energiankulutus vuoteen 2020 mennessä. Valtakunnallinen energiatehokkuuden parantaminen loi mahdollisuuden länsimaisille ...
  • HSDPA Macro-to-Indoor Mobility Measurements Using WCDMA Repeater and Pico Cell 

   Subramaniam, Rajadurai (2011-09-07)
   With the advancements in DSP, mobile terminals are becoming smaller and smarter every day. The more the mobile becoming data centric, the more is the number of users from indoors. From radio network planning point of view, ...
  • HTML-sivujen sisällöntuottamisen optimointi 

   Tuominen, Tommi (2015-12-09)
   ForeAmmatti-tietojärjestelmän datasisältö oli kasvanut vuosien mittaan merkittävästi eikä tehokkuuden parantamiseen ollut käytetty aiemmin riittävästi resursseja. HTML-sivujen dynaamisen sisällön tuottaminen oli aina tehty ...