Now showing items 1204-1223 of 3875

  • HUBit: Resilient strategy for creating vibrant urbanity in Qinshuihe 

   Heikkilä, Anna (2015-06-03)
   This master’s thesis has been done through participation in the Global Schindler award 2015 that takes place in the Shenzhen suburb of Qingshuihe. The competition set the aims and goals for the project that has been deemed ...
  • Huleveden haitta-ainekuormitukset kaupungistuneilla pohjavesialueilla 

   Kyllönen, Sinikka (2017-08-16)
   Kaupunkirakentaminen pohjavesialueilla voi vähentää pohjaveden muodostumista. Kun asfaltti- ja kattopintojen ala kasvaa, pienempi osuus sade- ja sulamisvesistä imeytyy pohjavedeksi ja suurempi osuus muodostaa hulevesiä. ...
  • Hulevesien hallinta mallintamalla 

   Jaakola, Heli (2015-08-12)
   Hulevesien hallinnan ohjeistusta sekä vastuita on uudistettu Suomessa viimevuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain päivitys astui voimaan elokuussa 2014, jolloin hulevesien hallinta siirrettiin kuntien vastuulle osaksi ...
  • Hulevesien hallinta rakennetuilla alueilla 

   Inha, Laura (2010-06-09)
   Työn tavoitteena on arvioida kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden sekä haastatteluiden avulla hulevesien eri hallintamenetelmiä ja niiden toimivuutta rakennetussa ympäristössä. Hallintamenetelmien soveltuvuudessa ...
  • Hulevesitulvariskien alustava arviointi Helsingin kaupungissa 

   Raukola, Pekka, Juhani (2012-11-07)
   Lokakuussa 2007 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2007/60/EY) tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta. Suomessa direktiivi pantiin täytäntöön vuonna 2010 voimaan tulleella tulvariskien hallintaa ...
  • Human Body Effects on RF Electronics 

   Alam, Shahed (2013-08-14)
   Wireless sensors require radio frequency (RF) circuits to operate at close proximity to the human body. For successful design of body worn applications of electronics the study of the effect of human body on RF interconnects ...
  • Human Induced Pluripotent Stem Cell Derived Cardiomyocytes Grown on Woven Polyethylene Terephthalate Textile 

   Junnila, Anni (2016-06-08)
   Cardiac tissue engineering aims to create functional tissue constructs in order to reestablish the function and structure of a damaged heart muscle using cells together with biomaterial scaffolds. One of the challenges is ...
  • Human Interaction Simulator Software for Information Retrieval Research 

   Pääkkönen, Teemu Juhani (2016-04-06)
   The concept of Information Retrieval deals with the obtaining of information from information sources, such as libraries, archives, databases, or the internet. It is a widely studied subject. Interactive Information Retrieval ...
  • Human Jury Assessment of Image Quality as a Measurement: Modeling with Bayes Network 

   Haque, Md. Asadul (2016-01-13)
   Image quality assessment has been done previously manually by human jury assessment as reference. Due to lack of rationality in human jury voting and its high costs it is desirable to replace it with instrumental measurements ...
  • Humanoidirobotti Naon käyttösovellukset vanhustenhuollossa 

   Kallio, Jouko (2016-04-06)
   Opinnäytetyö on tehty osana TEKESin (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoittamaa hoitorobotti-tutkimushanketta, jossa oli tavoitteena selvittää ja pilotoida robotin hyödyntämistä vanhustenhuollossa ...
  • Huokoisen komposiitin biohajoavuuden alkuvaiheiden elektronispektroskooppinen tutkimus 

   Valla, Annaleena (2012-12-05)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia huokoisen komposiitin biohajoavuuden alkuvaiheita materiaalin pinnalla. Materiaalista kehitetään huokoisia, biohajoavia kudostukirakenteita lääketieteellisiin sovelluksiin. ...
  • Hyaluronan Hydrogels Combined with Collagen I Aimed for Corneal Regeneration 

   Sorsa, Eetu (2017-06-07)
   Millions of people worldwide suffer from corneal blindness, with many of them facing the global shortage of high quality donor corneas. A variety of artificial corneas have been developed to combat this problem, and a few ...
  • Hybrid Organic–inorganic Nanostructures For Solar Cells — A Combined Experimental And Computational Study 

   Saarinen, Timo (2016-05-04)
   Hybrid organic–inorganic photovoltaics (HOPVs) are emerging as an attractive solution to achieve cost-effectiveness and an acceptable performance. HOPVs offer several advantages over the traditional organic photovoltaics, ...
  • Hydraulic load control in refuse collectors 

   Männistö, Ville Matti Samuel (2016-05-04)
   The binlifts of refuse collectors have a problem with binlift oscillations when the binlift is lowered slowly. The problem escalates with hot oil that has lower viscosity. Most problematic the oscillations are with an ...
  • Hydraulics design and simulation of new kind of leg 

   Faisal, Mehmood (2013-05-08)
   Rolking leg is the phenomena which represent those legs which has the capability of rolling as well as walking. The importance of this kind of leg is that it removes the drawbacks which are present in both rolling and ...
  • Hydraulikaavioiden hallinta konfiguroituvassa tuoterakenteessa 

   Kukkonen, Ville (2015-12-09)
   Maanalainen poralaite on asiakasräätälöity tuote, jolla on laaja tuotevalikoima. DD422i poralaite on suunniteltu konfiguroituvaksi tuotteeksi, jolloin sillä on mahdollista vastata tarkasti asiakkaan vaatimuksiin. ...
  • Hydraulikäyttöisen putkilävistimen suunnittelu 

   Hallikainen, Joonas (2015-11-04)
   Lävistäminen on yksi metalliteollisuudessa käytetyistä tavoista leikata materiaalia. Se on nopea ja paljon käytetty menetelmä reikien tekoon tai materiaaliaihioiden erottamiseen levy- ja nauhamateriaalista. Lävistäminen ...
  • Hydrauliletkuasennelman puhtausmittaukset 

   Huhturi, Juuso (2015-12-09)
   Hydraulijärjestelmän puhtaustasoa on ennen tutkittu seuraamalla vain hydrauliöljyn puhtautta standardin ISO 4406 mukaan. Tämä mittaustapa ei ota huomioon komponentin valmistusprosessin aikana syntyviä epäpuhtauksia, jotka ...
  • Hydraulipumpun hyötysuhteiden mallintaminen neurolaskennan avulla 

   Backas, Joni (2010-02-03)
   Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvassa Älykkäät koneet -projektissa tutkitaan muun muassa liikkuvien työkoneiden energiatehokkuutta. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja, joiden avulla pystytään optimoimaan polttoaineen ...
  • Hydraulisen koekäyttöpaikan suunnittelu 

   Holopainen, Simo (2017-08-16)
   Avainsanat: Projekti, projektinhallinta, hydrauliikka hydraulisuunnittelu, hydraulikaavio, 3D-mallinnus, koekäyttöpaikka, Paineteholla valmistetaan kompressoreita ja koneikoita, joiden toiminta testataan niiden valmistuksen ...