Now showing items 1616-1635 of 3327

  • Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen suunnittelukatselmoinnissa 

   Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
   Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
  • Litiumakkujen syklitestausjärjestelmä 

   Alhonsalo, Ilkka (2012-11-07)
   Akkutekniikan kehitys on mahdollistanut akkujen kayttämisen suuritehoisissa kannettavissa laitteissa. Akkujen uudesta käyttökohteesta johtuen, aiempaa kokemusta akkujen luotettavuudesta ei kuitenkaan ole. Lisäksi hintapaineet ...
  • Litiumioniakuston matalat lämpötilat huomioiva impedanssimalli 

   Holm, Toni (2014-03-05)
   Työssä on tutkittu litiumioniakuston impedanssimallintamista taajuuden, varaustilan ja lämpötilan funktiona. Pääpainona on ollut kuitenkin lämpötilan vaikutus akuston impedanssikäyttäytymiseen. Yleensä mallintaminen tehdään ...
  • Liuotusreaktorin korroosiotutkimus 

   Mäenpää, Lauri (2013-01-09)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää liuotettavan nikkelimalmin vaihtamisen vaikutusta liuotusreaktorin korroosioon sekä etsiä syitä reaktorin jäähdytysvesiputkiston korroosiovaurioihin. Putkiston ja reaktorin vauriot ...
  • Local features for visual object matching and video scene detection 

   Hietanen, Antti (2015-11-04)
   Local features are important building blocks for many computer vision algorithms such as visual object alignment, object recognition, and content-based image retrieval. Local features are extracted from an image by a local ...
  • Localized Project Marketing of Global System Suppliers in the Chinese Market 

   Hautamäki, Jyri (2014-04-09)
   This thesis is a research into the project marketing of large global system suppliers in the international and Chinese online channels. The focus is in determining the key differences between their international and localized ...
  • Logic Filters 

   Shcherban, Anastasia (2014-12-03)
   Being a two valued logics, classical logic associates with each proposition one of the two values: true or false. In contrast to the classical logics a non-classical many-valued logics was introduced. In many valued logics ...
  • Logiikkaohjatun datan keräyksen integroiminen pilvipalveluun 

   Rouhiainen, Olli Tapani (2015-12-09)
   Teollisuudesta automaattisesti kerättävä tieto tarjoaa suuria mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden parantamiseen. Saatavan tiedon määrä kasvaa hurjaa vauhtia ja järjestelmät integroituvat yhä tiiviimmin toisiinsa. ...
  • Logistiikkakeskuksen varastointiprosessin tieto- ja materiaalivirran kehittäminen 

   Konola, Joonas (2012-12-05)
   Valmiiden tuotteiden varastointi on toimitusketjun viimeinen tapahtuma ennen asiakastoimitusta. Siksi varastointi ja siihen liittyvä logistiikka ovat ratkaisevassa roolissa asiakaspalvelun näkökulmasta. Tässä diplomityössä ...
  • Logistiikkayrityksen tuotannonohjauksen tehostaminen informaatioteknologian avulla 

   Alanne, Aki (2013-04-03)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten liiketoimintaprosessin uudelleenrakentamisella voidaan tehostaa logistiikkayrityksen tuotannonohjausta. Ensimmäisenä tavoitteena oli kuvata nykyinen prosessi ja tulevaisuudessa ...
  • Loistehokompensaattorin säätöjärjestelmien vertailu 

   Nissinen, Timo (2011-11-09)
   Staattinen loistehon kompensaattori (engl. Static Var Compensator, SVC) koostuu kiinteistä suodatinparistoista ja tyristoriohjatuista keloista (engl. Thyristor Controlled Reactor, TCR). TCR mahdollistaa SVC:llä portaattoman ...
  • Loistehon kompensointi jakeluverkkoyhtiössä 

   Väisänen, Pasi (2012-12-05)
   Loistehon kompensoinnin toimivuus on tärkeää jakeluverkkoyhtiön kannalta. Oikean kokoisen ja järkevästi sijoitetun kompensointilaitteiston avulla vältytään siirtämästä loistehoa pitkiä matkoja, jolloin pätötehon ...
  • Loistehon kompensointiratkaisujen mitoitusperusteet yli 1000 V jännitteelle 

   Kalliomäki, Sami Kalervo (2014-08-13)
   Sähköverkkojen siirtokapasiteetin tarpeeseen vaikuttaa näennäisteho, joka muodostuu pätö- ja loistehosta. Pätöteholla kuvataan järjestelmässä muuhun energiamuotoon muuttuvan sähköenergian määrää. Magneetti- ja sähkökenttään ...
  • Loma-asumisen kestävät ratkaisut - Villa Annikki 

   Jokinen, Saara (2016-11-09)
   Diplomityön tavoitteena on tutkia ja löytää energialaskennan keinoin ekologisesti kestävän kehityksen mukaisia toimivia ratkaisuja nykyaikaiseen loma-asumiseen. Suomen lainsäädäntö ei vaadi loma-asunnon tapauksessa ottamaan ...
  • London farm tower - Visio hybridirakennuksesta Lontoon South Bankiin 

   Pohjola, Matias (2011-10-05)
   Diplomityöni pohjautuu AWR-organisaation (Architecture workshop in Rome) 7.3.2011 ja 15.7.2011 välisenä aikana järjestämään avoimeen ideakilpailuun Lontoon South Bankissa sijaitsevan alueen kehittämiseksi. Kilpailun ...
  • London School of Arts in Shoreditch 

   Mänttäri, Pasi Mikael (2016-05-04)
   The idea of the thesis rose from an international art school competition called London School of Arts in Shoreditch. The competition, that ended in December 2015, was organized by Italian STaRT for talents. The main goals ...
  • Long-term Development Plan for Regional Network of Vattenfall Verkko Oy 

   Mäkelä, Tomi (2011-10-05)
   Alueverkon kehityssuunnitelman tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva nykyhetken alueverkosta, verkkoon vaikuttavista muutostekijöistä ja niiden aiheuttamista muutoksista alueverkkoon. Alueverkon tarkastelu on ...
  • Long-Wavelength Mode-Locked Bismuth Fiber Lasers 

   Noronen, Teppo (2016-06-08)
   Ultrafast lasers producing short, intense pulses are of great interest for both optical science community and laser industry. The applications of ultrafast lasers range from medicine and optical communications to material ...
  • Low Power Switched Capacitor DC-DC Converters for Low Power Transceiver Applications 

   Haq, Faizan Ul (2012-02-08)
   DC-DC converters, also known as switching voltage regulators, are one of the main components of a power management unit. Their main role is to provide a constant, smooth output voltage to power the electronic devices. ...
  • Low temperature sol-gel on polymeric substrate 

   Khayyami, Aida (2015-06-03)
   Due to the flexibility in preparation process, the sol-gel method has gained a huge interest from the industry and also various studies have been conducted in this area. The processing temperatures are low and there is a ...