Now showing items 1656-1675 of 3851

  • Koneista kulttuuriin - Viihdekeskus Wärtsilän konepajaan 

   Kronberg, Niklas (2010-05-05)
   Työn lähtökohtana on Wärtsilän vanha konepaja/asennushallirakennus Turussa, Aurajoen rannalla. Rakennus on vuodelta 1938 jonka jälkeen sitä on laajennettu kahteen otteeseen, vuosina 1952 ja 1958. Rakennuksen matala siipi, ...
  • Koneluettavan CANopen-suunnitteluaineiston monitekninen hyödyntäminen 

   Helminen, Matti (2013-06-05)
   Suurin osa suunnittelutyöstä tehdään tänä päivänä tietokoneella ja siitä syntyy valtavia määriä dataa. Oikein käsiteltynä ja rikastettuna tätä dataa on mahdollista hyödyntää uusissa sovelluskohteissa. Eräs suunnittelutiedon ...
  • Konenäköön perustuva eleohjaus mobiililaitteella 

   Niskanen, Jussi (2012-05-09)
   Eleiden käyttö on keskeinen osa ihmisten välistä kommunikointia. Onkin luonnollista, että eleiden käyttöä myös tietokoneiden ohjaamisessa on tutkittu jo 1960-luvulta lähtien. Kuitenkin vasta videopeliyhtiö Nintendon vuonna ...
  • Konepajan tuotantoprosessin nykytilan arviointi ja kehitys 

   Koivisto, Mikko J. (2016-06-08)
   Tässä työssä tutkittiin keskisuuren, raskaan tuotannon konepajan valmistusprosessin nykytilaa ja etsittiin vaihtoehtoisia toimintamalleja laadun ja toimitusvarmuuden parantamiseksi sekä läpimenoajan lyhentämiseksi. Tutkimuksen ...
  • Konepajateollisuusyritysten markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa 

   Pirhonen, Ville Veikko (2016-04-06)
   Digitalisaation myötä organisaatioilla on yhä enemmän informaatiota helposti saatavilla päätöksentekoprosessiensa tueksi. Täten teollisten yritysten ostoprosessin alkuvaiheessa käytetäänkin nykyään huomattava määrää ...
  • Konerakenteiden opetussisällön kehittäminen 

   Keihänen, Osku (2016-11-09)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan teräksisten konerakenteiden suunnitteluun liittyviä näkökohtia. Lisäksi pohditaan, mitä aihealueita konerakenteiden opetussisältöön tulisi kuulua. Apuna suunnittelunäkökohtien muodostamisessa ...
  • Konesalin jäähdytysjärjestelmän mallinnus, simulointi ja optimointi Simulink®-ympäristössä 

   Keski-Pere, Merja (2015-05-06)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä konesalien erilaisiin jäähdytysjärjestelmiin ja niiden energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin erään konesalin rakenteeseen, jäähdytysjärjestelmään ...
  • Konfiguroitavan automaatioratkaisun kehittäminen mekaanisesti moduloituun tuotteeseen 

   Kinnunen, Petteri (2012-08-15)
   Erikoiskoneiden valmistaminen on kallista, koska tekniset ratkaisut ovat aina tapauskohtaisia. Näin ollen suunnittelun uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat erittäin huonot. Eli erikoiskoneiden ongelma on, että jokainen kone, ...
  • Konseptin kehittäminen tuotedokumentiksi 

   Kemppainen, Antti (2014-10-08)
   Tässä työssä tarkastellaan, mitä toimenpiteitä sekä minkälaista informaatiota tuotekonseptiin täytyy lisätä, kun konseptia kehitetään tuotantovalmiiksi tuotedokumentiksi. Materiaalina työssä on käytetty kohdeyrityksessä ...
  • Konsernistrategiasta kiinteistöosaston tukitoimintastrategiaksi – Toimintatutkimus strategiauudistuksesta 

   Luomaranta, Toni Markus (2016-06-08)
   Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kohdeyrityksessä toteutettava konsernistrategia- sekä liike-toimintastrategiauudistus, joka vaatii myös kiinteistöjohtamisen uudistumista. Kiinteistöomaisuuden suuri osuus taseessa ajaa ...
  • Konservointi- ja restaurointitöiden hallinta korjaushankkeissa 

   Taurén, Tero Mikael (2016-11-09)
   Diplomityön tarkoituksena oli tuottaa NCC Suomi Oy:lle toimintaohje korjaushankkeissa suoritettavien konservointi- ja restaurointitöiden hallintaa varten. Ohjeen tarkoituksena on edesauttaa konservointi- ja restaurointitöiden ...
  • Kontekstisensitiivisen ohjejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Qt-sovellukseen 

   Vainio, Jarkko (2015-05-06)
   Työn tavoitteena on suunnitella kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä automaatiojärjestelmän konfigurointiin ja ohjaamiseen käytettävään PC-työpöytäsovellukseen. Kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä tarjoaa ohjeita ...
  • Kontekstitietoon perustuva automaattinen tagien luonti mobiililaitteilla 

   Koivisto, Antti (2010-02-03)
   Videoiden jakaminen on saanut suurta suosiota sosiaalisen median palveluissa. Esimerkiksi YouTubeen, joka on yksi suosituimpia videopalveluita maailmassa, ladataan satojatuhansia videoita päivittäin. Monet ladatuista ...
  • Konttilukin rasvavoitelujärjestelmän kehittäminen 

   Tervo, Henri (2017-06-07)
   Voitelun avulla pienennetään liikkuvien koneenosien tai muiden kappaleiden kulumista ja niiden välistä kitkaa. Erilaisia voitelulaitteita tai -järjestelmiä käyttämällä voiteluaine saatetaan voitelukohteille. Asiakaspalautteiden ...
  • Konvektiivinen lämmönsiirtyminen ratapenkereessä 

   Latvala, Juha (2014-06-04)
   Nykyaikaisen radan tasaisuusvaatimukset ovat suuret, ja routiminen aiheuttaa ongelmia Suomen radoilla. Ratapenkereiden alusrakenteina käytetään nykyään soran sijasta myös kalliomursketta, jonka lämpötekninen käyttäytyminen ...
  • Korjatun luonnonkivijulkisivun kosteustekninen toiminta 

   Mäki-Ruuti, Noora (2010-12-08)
   Työssä selvitettiin Helsingin rautatieaseman kellotornin luonnonkivijulkisivun kosteusteknistä toimintaa. Kohteen alkuperäinen ulkoseinärakenne käsitti ulkoapäin lukien seuraavat rakennekerrokset: itsensä kantava ...
  • Korjausrakentamisen ajoitusmalli 

   Varis, Elisa (2016-03-09)
   Rakennushankkeiden yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksiä ovat hankkeiden ajoitukset ja realistiset aikataulut. Aikatauluissa pysyminen vaikuttaa suoraan rakentamisen kustannuksiin ja laatuun sekä niiden myötä myös ...
  • Korjaustoimien vaikutukset lähiökerrostalon todelliseen energiankulutukseen 

   Uotila, Ulrika (2012-08-15)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri korjaustoimenpiteiden vaikutusta kerrostalon energiankulutukseen sekä korjausten taloudellista kannattavuutta. Tutkimusaineistona oli yli 700 kerrostalon vuosittaiset lämmön-, ...
  • Korkea tornirakennus seuraelämän ympäristönä 

   Villanen, Maija (2014-06-04)
   Tämä diplomityö pohjautuu Länsiväylän portti -opiskelijakilpailuun, joka järjestettiin loppuvuodesta 2011. Työ jakautuu kahteen osaan, suunnitelmaosuuteen ja tutkielmaan. Tutkielma perustuu suunnitelman havaintojen ...
  • The Korkeakoski Shoe Museum - realising architectural mystery 

   Elmnäinen, Susanna (2017-04-05)
   This thesis seeks to define and discuss the concept of architectural mystery. The thesis is divided to two parts: analysis (chapters 1-2), and design (chapter 3 and conclusion). Both the analysis and design are carried out ...