Now showing items 1689-1708 of 3601

  • Learning-based proximity detection algorithm for device-to-device communications 

   Novik, Tatiana (2016-12-07)
   The popularity of mobile services that make use of user location has increased in recent years. Proximity-based services is a type of location-based services that determine when a pair of users is in proximity to each ...
  • Learning-Based Single Image Super Resolution 

   Fakour Sevom, Vida (2015-02-04)
   Recent advancements in signal processing techniques have led to obtain more high resolution images. A high resolution image refers to an image with high density of pixels. The importance and desire of high resolution images ...
  • LED stimulation setup for retinal recordings 

   Wuorela, Marianne (2013-06-05)
   Retinal degenerative diseases such as glaucoma and age-related macular degeneration are one of the leading causes of blindness worldwide. Currently, there are a limited amount of treatment methods for these diseases. ...
  • LED-sovelluksen materiaaliperäinen vikaantuminen 

   Heinonen, Tuomas (2012-10-03)
   Tämän diplomityön tavoitteena on määrittää asiakastoiveen mukainen materiaali, jolla voidaan luoda IP67-luokan rakenne sekundäärilinssin ja LED-komponentin välille. Tämä toive on osoittautunut ongelmalliseksi, koska useiden ...
  • Lehtipainon toimintajärjestelmän kehittäminen 

   Kantola, Ismo (2011-12-07)
   Johtamisjärjestelmästandardien ja erilaisten johtamisen viitekehysten lukumäärän räjähdysmäinen kasvu on nostanut yhdeksi mielenkiintoiseksi keskustelun aiheeksi yhdistää ne organisaatiossa vain yhdeksi yhtenäiseksi ...
  • Leikkausparametrien vaikutus läpäisyyn ja leikkausjälkeen pehmeiden aineiden vesisuihkuleikkauksessa 

   Keränen, Ilkka (2010-07-02)
   Vesisuihkuleikkaus on yksi uusimmista ja vähinten tutkituista materiaalien leikkausmenetelmistä. Vesisuihkuleikkaus on potentiaalinen ja todennäköisesti nopeasti tulevaisuudessa yleistyvä materiaalien leikkausmenetelmä. ...
  • Leikkaussalilogistiikan kehittäminen 

   Korhonen, Keijo (2017-09-06)
   Tämä diplomityö on Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön rahoittama, ja sen tilaaja on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopirin omistama yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö Tuomi Logistiikka. Tutkimuksessa ...
  • Lempäälän Asemakorttelit 

   Ekman, Janne (2017-06-07)
   Diplomityö on tehty yhteistyössä Lempäälän kunnan kaavoituksen kanssa vuonna 2016-2017. Diplomityön tarkoituksena on hahmotella vanhan rautatieaseman ympäristön viitesuunnitelma, joka toimii tulevaisuudessa alueen ...
  • Lentokoneiden jäänpoistoaineiden kulkeutuminen ja biohajoamisen edistäminen maaperässä 

   Pispa, Lassi Juhani (2015-06-03)
   Tässä diplomityössä tutkittiin erilaisten adsorbenttimateriaalien kykyä sitoa lentokoneiden jäänpoistoaineita ja tehostaa niiden biohajoamista maaperässä. Lentokoneiden jäänpoistotoiminnassa käytettyjen jäänpoistoaineiden ...
  • Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa 

   Niiranen, Kaisa (2010-09-08)
   Lentoala elää murroksen aikakautta ja ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa Euroopan lentoalan ...
  • Lentomatkatavaroiden etälähtöselvityspalvelun mallinnus Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sen potentiaalin arviointi 

   Rintala, Tapio Erkki Juhani (2016-12-07)
   Diplomityön tarkoituksena oli tuottaa Finavia Oyj:lle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle palvelu, jossa lähtevä lentomatkustaja voisi luovuttaa matkatavaransa etukäteen ennen lentoasemalle saapumista. Työssä mallinnettiin ...
  • Lentopolttoaineen automaattinen seurantajärjestelmä 

   Hyvärinen, Antti (2013-12-04)
   Tässä diplomityössä määriteltiin Ilmavoimien lentopolttoaineen seurantaan hankittavan automaattisen järjestelmän vaatimukset. Työssä perehdyttiin käytössä oleviin manuaalisiin polttoainekirjanpidon menettelyihin ja ...
  • Lentoteknillisen henkilöstön suojavaatetuksen ja -varustuksen kehittäminen sekä materiaalien päivitys 

   Sunela, Ulla (2012-03-07)
   Suomen Ilmavoimien lentoteknillinen henkilöstö työskentelee ympäri vuoden lentokentillä ja varatukikohdissa vaihtelevissa oloissa: -40 - +40 °C, tuuli 0-30 m/s, auringon paisteessa sekä vesi-, lumi- ja räntäsateessa. Työ- ...
  • Leukamurskaimen työnninlaatan anturointi ja hydraulikäyttöisen varolaitteen mitoitus 

   Siiskonen, Henri Mikael (2015-03-04)
   Leukamurskaimen työnninlaatta on yksi sen tärkeimmistä murskausvoimia vastaanottavista komponenteista. Se vastaanottaa suuren osan liikkuvan leuan alaosaan kohdistuvista murskausvoimista ja pitää murskaimen asetuksen ...
  • Levennettävän betonisillan pakkovoimien hallinta 

   Jalonen, Juha (2013-12-04)
   Vuoteen 2020 mennessä Suomen silloista yli 7000 on tulossa peruskorjausikään. Kasvaneiden liikennemäärien seurauksena peruskorjauksen yhteydessä tulee usein mietittäväksi myös sillan leventämisen tarve. Betonisillan ...
  • Levylämmönsiirtimen virtauksen ja lämmönsiirron mallinnus 

   Vähätalo, Kalle (2015-02-04)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan virtaussimuloinnin soveltamista Vahterus Oy:n kehittämän täysin hitsatun Plate&Shell-levylämmönsiirtimen virtauksien ja lämmönsiirron määrittämisessä. Tarkoituksena oli tehdä virtaussimulointeja ...
  • Levyntyöstökeskuksen etävalvontajärjestelmä 

   Kurunsaari, Juha (2013-12-04)
   Teknologian vaihtuminen hydraulisesta lävistysvoimasta servomekaaniseen lävistysvoimaan loi tarpeen palveluliiketoiminnan strategian uudistamiselle. Strategian muutos kohdistuu palvelutuotteiden lisäämiseen esim. etäpalveluiden ...
  • LIBRARY IN-BETWEEN: Architecture as process 

   Hotanen, Esa (2013-10-09)
   This master’s thesis in the field of architecture deals with architectural processes mainly as a part of creative process rather than building practice of architecture. Architecture has been seen here as close to art-like ...
  • Library management implementation on Kactus2 IP-XACT tool 

   Kamppi, Antti (2012-12-05)
   The size and complexity of embedded systems have grown at an accelerating pace over the last years. This causes demand to improve the productivity of the design process e.g. by enhancing the reusability of logic components, ...
  • Liekkimenetelmin tuotetut magneettiset rautaoksidinanohiukkaset 

   Suhonen, Heikki (2013-04-03)
   Työssä tuotettiin rautaoksidinanohiukkasia nesteliekkiruiskulla. Prekursoreina käytettiin rauta(III)nitraattia ja ferroseeniä. Tuotettua aerosolia tutkittiin aerosolimittalaitteilla ja kerättiin talteen sähkösuodattimella ...