Now showing items 1696-1715 of 3875

  • Kotiautomaatiojärjestelmä 

   Varjonen, Antti (2013-11-08)
   Työn tavoitteena oli rakentaa modulaarinen kotiautomaatiojärjestelmä ja tutustua langattomaan Zigbee -standardiin. Langattomaan väylän käyttöön päädyttiin, koska vanhoihin asuntoihin ei välttämättä ole mahdollista rakentaa ...
  • Kotinäytteenoton varausjärjestelmän uudistaminen 

   Tahvanainen, Petri (2016-04-06)
   Fimlab Laboratoriot Oy tarjoaa Tampereen seudulla kotinäytteenottoa. Kotinäytteenotolla tarkoitetaan verinäytteenottoa, joka tapahtuu asiakkaan luona. Tähän mennessä Fimlab on pystynyt vastaamaan kotinäytteenoton ...
  • Kotisatama - kelluvan asumisen erityispiirteet ja mahdollisuudet 

   Pajulo, Anna (2015-05-06)
   Tämä diplomityö tarkastelee kelluvan asumisen syntyä, kehitystä ja nykytilaa sekä globaalilla että Suomen mittakaavalla. Taustoituksen pohjalta kuvataan kelluvan asumisen muotoja ja typologioita sekä millä tavoin kelluva ...
  • Koulujen ja päiväkotien laskennallinen ja toteutunut energiankulutus 

   Ruusala, Annu (2016-06-08)
   Tutkimuksessa haluttiin selvittää kuinka hyvin standardikäytöllä ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 (2012) laskentaohjeilla pystytään ennustamaan koulu- ja päiväkotirakennuksen energiankulutus ja kuinka ...
  • Koulujen tietotekniikkainvestointien hankintaprosessit 

   Limnell, Ville-Pekka (2016-06-08)
   Suomi sijoittuu vuosi toisensa jälkeen PISA-arvioinneissa maailman kärkeen, mutta koulujen tietotekniikkavertailuissa on Suomen sijoitus laskenut jo useita vuosia perättäin. Koulujen tietotekniikkainvestoinnit eivät siis ...
  • Koulujen toimivat saattoliikennejärjestelyt ja aktiivisen liikkumisen lisääminen koulumatkoilla 

   Sainio, Tiina (2017-03-08)
   Lasten kuljettaminen autokyydillä kouluun on lisääntynyt viime vuosien aikana. Tästä on seurannut ongelmia erityisesti koulupihoilla liikenteen ruuhkautuessa ja liikenneturvallisuuden heikentyessä. Työn päätavoitteena oli ...
  • Kriittisten laitteiden tarkastusohjeiden laatiminen kemianteollisuuden laitokselle 

   Puhakka, Timo (2015-06-03)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on laatia riskianalyyseihin pohjautuvien kriittisten laitteiden tarkastusohjeet ja -listat kemianteollisuuden laitokselle, Äänekoskella sijaitsevalle CP Kelco Oy:n tehtaalle. Tarkastuslistojen ...
  • Kristillinen koulu ja päiväkoti hirsistä 

   Karhunmaa, Stina (2016-04-06)
   Diplomityöni aiheena on kristillisen koulun ja päiväkodin suunnittelu hirsistä. Työ koostuu lyhyestä kirjallisesta osiosta sekä koulu- ja päiväkotisuunnitelmasta. Kirjallisessa osiossa kerron hirren käytöstä julkisessa ...
  • Kruunukylänjoen ratasillan niittiliitosten väsytyskuormitus 

   Siitonen, Tuomo (2015-04-08)
   Niittaamalla koottuja siltarakenteita rakennettiin Suomessa noin 100 vuoden mittainen ajanjakso vuosien 1860–1960 välillä, jonka jälkeen hitsaus syrjäytti niittauksen teräksen liitostapana. Suurin osa niittaamalla kootuista ...
  • Kuitutuhkan pitkäaikaistoimivuus teiden ja urheilukenttien päällysrakenteissa 

   Hyvönen, Iikka Severi (2014-09-03)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää kuitusaven ja lentotuhkan seoksen eli kuitutuhkan pitkäaikaistoimivuutta ja -kestävyyttä tie- ja urheilukenttärakenteissa. Työssä tutkittiin vanhoja LIFE- ja UUMA-hankkeiden ...
  • Kuituvahvistetut ballistiset henkilösuojavarusteet ja niiden vaatimukset 

   Jahkonen, Assi (2013-04-03)
   Diplomityö jakautuu kahteen osaan. Alussa esitellään ballistiset henkilösuojavarusteet yleisesti. Lisäksi ensimmäisessä osassa käsitellään niissä käytettäviä materiaaleja, erilaisia rakenteita sekä valmiiden tuotteiden ...
  • Kuivana rakentaminen 

   Koistinen, Lauri (2016-06-08)
   Diplomityössä oli tavoitteena muodostaa kirjallisuuskatsauksen pohjalta kuivana rakentamisen malli ja laatia sen pohjalta yleinen ohje sekä yrityskohtainen ohje kuivana rakentamiseen. Tutkimusta lähestyttiin konstruktiivisen ...
  • Kuivien lujitteiden käyttö ATL-tekniikassa 

   Riekki, Anne Maria (2017-11-08)
   Komposiitteja on perinteisesti valmistettu käsityönä, mutta jo vuosikymmeniä on komposiittituotteiden valmistuksessa hyödynnetty myös automatisoituja valmistusmenetelmiä. Materiaalivaihtoehtoja on lukuisia, esimerkiksi ...
  • Kuljettajan ajotyylin vaikutus työkoneen pakokaasupäästöihin 

   Koskela, Elias (2017-04-05)
   Tässä työssä tutkitaan ajotyylin vaikutusta työkoneen pakokaasupäästöihin. Tavoitteena on selvittää onko erilaisilla ajotyyleillä merkitystä pakokaasupäästöjen syntymiselle. Toisena tavoitteena on tutustua liikuteltavan ...
  • Kuljetusten nykytilan tarkastelu ja kotiuttamisanalyysi teollisuusyrityksessä 

   Lehto, Anniina (2016-02-03)
   Suomalaisissa teollisuusyrityksissä ulkoistaminen on suosittua, mutta kotiuttaminen on tuntemattomampi ilmiö. Etenkin kuljetusten kotiuttaminen on harvinaista. Tässä työssä on tutkittu teollisuusyrityksen kuljetusten ...
  • Kuljetusten operatiivinen suunnittelu teollisuusyrityksessä 

   Laukkanen, Veikko (2012-04-04)
   Tämän diplomityön tavoitteena on ollut kehittää kuljetusten operatiivista suunnittelua eräässä suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Käytännön tasolla tämä on tarkoittanut sellaisen kuljetusten aikataulutuksenhallintaan ...
  • Kulkutavan valinta Kerava–Lahti-oikoradan vaikutusalueella 

   Mattila, Jaakko (2012-08-15)
   Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2006 liikenteelle avatun Kerava–Lahti-oikoradan vaikutuksia kulkutavan valintaan. Tutkimuksen analyysit perustuvat pääosin Lahden moottoritien ja Kerava–Lahti-oikoradan jälkeen-vaiheen ...
  • Kullan, NCCO:n ja vismuttitelluridin elektroniset rakenteet laskennallisella menetelmällä 

   Mäenpää, Jaana (2015-08-12)
   Kiinteän aineen elektronirakenne ja muut ominaisuudet määräytyvät elektronien ja yti-mien Schrödingerin yhtälöstä. Kiderakenne määrittää atomien järjestyksen kiteisessä aineessa. Kiderakenteesta puhuttaessa on helpointa ...
  • Kullanmutka - puurakenteinen asuinalue Alajärvelle 

   Sorri, Senni (2012-11-07)
   Työssä on laadittu suunnitelma puurakenteisesta asuinalueesta Alajärven Kullanmutkan alueelle. Diplomityö on tehty osana valtakunnallista Moderni puukaupunki –hanketta. Kullanmutkan alue sijaitsee järven pohjoispuolella ...