Now showing items 1696-1715 of 3491

  • Linux Kernel Functions for an Embedded Target Platform 

   Ashjaei, Zeinab (2016-06-08)
   In the earliest years of computer systems revolution in the 1930-40s, the computers were extremely expensive and huge, and they were dedicated to performing a single task or a collection of targeted tasks. Nowadays, the ...
  • Linux-kotihakemisto ja käyttäjän tiedostot 

   Alatalo, Timo (2016-06-08)
   Linux-käyttöjärjestelmää käytettäessä koneen käyttäjällä tulee olla kotihakemisto. Kotihakemisto on normaalisti ainoa pysyvä hakemisto, johon koneen käyttäjällä on kirjoitusoikeus. Linux-konetta ei siis voi järkevästi ...
  • Liquid Dynamics in Computer Simulations 

   Hytönen, Eero (2013-06-05)
   Coarse-grained models have become commonplace in computational biophysics research for their obvious benefits. They enable simulations of larger systems and longer time scales compared to atom-level models with reasonable ...
  • Liquidity Effects of Earnings Announcements in Stock Markets 

   Salo, Milla (2014-06-04)
   The objective of this study was to find out how the liquidity of a stock limit order book evolves around earnings announcements. The study also addressed the question of how traders behave around earnings announcements. ...
  • Lisärakentamisen kannattavuus taloyhtiöiden korjaushankkeissa 

   Timo, Jussi (2015-10-07)
   Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttavat merkittävimmät tekijät. Lisärakentamista tarkastellaan yleisesti, mutta työssä keskitytään erityisesti lisäkerrosten rakentamiseen ...
  • Lisätyn todellisuuden arvontuotto- ja liiketoimintamahdollisuudet laivojen huoltotoiminnassa 

   Aaltonen, Ilmari (2017-06-07)
   Useilla toimialoilla on kokeiltu lisättyä todellisuutta hyödyntäviä laitteita eri toiminnoissa, minkä pohjalta haluttiin tutkia, että millä tapaa lisätyllä todellisuudella voidaan tuottaa yritykselle ja asiakkaille hyötyjä. ...
  • Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen suunnittelukatselmoinnissa 

   Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
   Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
  • Lisätyn todellisuuden sovellus WebGL-ympäristössä 

   Määttä, Ilkka (2017-06-07)
   Tämän työn tavoitteena oli toteuttaa prototyyppijärjestelmä automaatiojärjestelmän informaation visualisointiin hyödyntäen lisättyä todellisuutta. Prototyyppijärjestelmältä vaadittiin, että sen käyttöliittymä olisi ...
  • Litiumakkujen syklitestausjärjestelmä 

   Alhonsalo, Ilkka (2012-11-07)
   Akkutekniikan kehitys on mahdollistanut akkujen kayttämisen suuritehoisissa kannettavissa laitteissa. Akkujen uudesta käyttökohteesta johtuen, aiempaa kokemusta akkujen luotettavuudesta ei kuitenkaan ole. Lisäksi hintapaineet ...
  • Litiumioniakuston matalat lämpötilat huomioiva impedanssimalli 

   Holm, Toni (2014-03-05)
   Työssä on tutkittu litiumioniakuston impedanssimallintamista taajuuden, varaustilan ja lämpötilan funktiona. Pääpainona on ollut kuitenkin lämpötilan vaikutus akuston impedanssikäyttäytymiseen. Yleensä mallintaminen tehdään ...
  • Liuotusreaktorin korroosiotutkimus 

   Mäenpää, Lauri (2013-01-09)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää liuotettavan nikkelimalmin vaihtamisen vaikutusta liuotusreaktorin korroosioon sekä etsiä syitä reaktorin jäähdytysvesiputkiston korroosiovaurioihin. Putkiston ja reaktorin vauriot ...
  • Local features for visual object matching and video scene detection 

   Hietanen, Antti (2015-11-04)
   Local features are important building blocks for many computer vision algorithms such as visual object alignment, object recognition, and content-based image retrieval. Local features are extracted from an image by a local ...
  • Localized Project Marketing of Global System Suppliers in the Chinese Market 

   Hautamäki, Jyri (2014-04-09)
   This thesis is a research into the project marketing of large global system suppliers in the international and Chinese online channels. The focus is in determining the key differences between their international and localized ...
  • Logic Filters 

   Shcherban, Anastasia (2014-12-03)
   Being a two valued logics, classical logic associates with each proposition one of the two values: true or false. In contrast to the classical logics a non-classical many-valued logics was introduced. In many valued logics ...
  • Logiikkaohjatun datan keräyksen integroiminen pilvipalveluun 

   Rouhiainen, Olli Tapani (2015-12-09)
   Teollisuudesta automaattisesti kerättävä tieto tarjoaa suuria mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden parantamiseen. Saatavan tiedon määrä kasvaa hurjaa vauhtia ja järjestelmät integroituvat yhä tiiviimmin toisiinsa. ...
  • Logistiikkakeskuksen varastointiprosessin tieto- ja materiaalivirran kehittäminen 

   Konola, Joonas (2012-12-05)
   Valmiiden tuotteiden varastointi on toimitusketjun viimeinen tapahtuma ennen asiakastoimitusta. Siksi varastointi ja siihen liittyvä logistiikka ovat ratkaisevassa roolissa asiakaspalvelun näkökulmasta. Tässä diplomityössä ...
  • Logistiikkayrityksen tuotannonohjauksen tehostaminen informaatioteknologian avulla 

   Alanne, Aki (2013-04-03)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten liiketoimintaprosessin uudelleenrakentamisella voidaan tehostaa logistiikkayrityksen tuotannonohjausta. Ensimmäisenä tavoitteena oli kuvata nykyinen prosessi ja tulevaisuudessa ...
  • Loistehokompensaattorin säätöjärjestelmien vertailu 

   Nissinen, Timo (2011-11-09)
   Staattinen loistehon kompensaattori (engl. Static Var Compensator, SVC) koostuu kiinteistä suodatinparistoista ja tyristoriohjatuista keloista (engl. Thyristor Controlled Reactor, TCR). TCR mahdollistaa SVC:llä portaattoman ...
  • Loistehon kompensointi jakeluverkkoyhtiössä 

   Väisänen, Pasi (2012-12-05)
   Loistehon kompensoinnin toimivuus on tärkeää jakeluverkkoyhtiön kannalta. Oikean kokoisen ja järkevästi sijoitetun kompensointilaitteiston avulla vältytään siirtämästä loistehoa pitkiä matkoja, jolloin pätötehon ...
  • Loistehon kompensointiratkaisujen mitoitusperusteet yli 1000 V jännitteelle 

   Kalliomäki, Sami Kalervo (2014-08-13)
   Sähköverkkojen siirtokapasiteetin tarpeeseen vaikuttaa näennäisteho, joka muodostuu pätö- ja loistehosta. Pätöteholla kuvataan järjestelmässä muuhun energiamuotoon muuttuvan sähköenergian määrää. Magneetti- ja sähkökenttään ...