Now showing items 1709-1728 of 3491

  • Logic Filters 

   Shcherban, Anastasia (2014-12-03)
   Being a two valued logics, classical logic associates with each proposition one of the two values: true or false. In contrast to the classical logics a non-classical many-valued logics was introduced. In many valued logics ...
  • Logiikkaohjatun datan keräyksen integroiminen pilvipalveluun 

   Rouhiainen, Olli Tapani (2015-12-09)
   Teollisuudesta automaattisesti kerättävä tieto tarjoaa suuria mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden parantamiseen. Saatavan tiedon määrä kasvaa hurjaa vauhtia ja järjestelmät integroituvat yhä tiiviimmin toisiinsa. ...
  • Logistiikkakeskuksen varastointiprosessin tieto- ja materiaalivirran kehittäminen 

   Konola, Joonas (2012-12-05)
   Valmiiden tuotteiden varastointi on toimitusketjun viimeinen tapahtuma ennen asiakastoimitusta. Siksi varastointi ja siihen liittyvä logistiikka ovat ratkaisevassa roolissa asiakaspalvelun näkökulmasta. Tässä diplomityössä ...
  • Logistiikkayrityksen tuotannonohjauksen tehostaminen informaatioteknologian avulla 

   Alanne, Aki (2013-04-03)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten liiketoimintaprosessin uudelleenrakentamisella voidaan tehostaa logistiikkayrityksen tuotannonohjausta. Ensimmäisenä tavoitteena oli kuvata nykyinen prosessi ja tulevaisuudessa ...
  • Loistehokompensaattorin säätöjärjestelmien vertailu 

   Nissinen, Timo (2011-11-09)
   Staattinen loistehon kompensaattori (engl. Static Var Compensator, SVC) koostuu kiinteistä suodatinparistoista ja tyristoriohjatuista keloista (engl. Thyristor Controlled Reactor, TCR). TCR mahdollistaa SVC:llä portaattoman ...
  • Loistehon kompensointi jakeluverkkoyhtiössä 

   Väisänen, Pasi (2012-12-05)
   Loistehon kompensoinnin toimivuus on tärkeää jakeluverkkoyhtiön kannalta. Oikean kokoisen ja järkevästi sijoitetun kompensointilaitteiston avulla vältytään siirtämästä loistehoa pitkiä matkoja, jolloin pätötehon ...
  • Loistehon kompensointiratkaisujen mitoitusperusteet yli 1000 V jännitteelle 

   Kalliomäki, Sami Kalervo (2014-08-13)
   Sähköverkkojen siirtokapasiteetin tarpeeseen vaikuttaa näennäisteho, joka muodostuu pätö- ja loistehosta. Pätöteholla kuvataan järjestelmässä muuhun energiamuotoon muuttuvan sähköenergian määrää. Magneetti- ja sähkökenttään ...
  • Loma-asumisen kestävät ratkaisut - Villa Annikki 

   Jokinen, Saara (2016-11-09)
   Diplomityön tavoitteena on tutkia ja löytää energialaskennan keinoin ekologisesti kestävän kehityksen mukaisia toimivia ratkaisuja nykyaikaiseen loma-asumiseen. Suomen lainsäädäntö ei vaadi loma-asunnon tapauksessa ottamaan ...
  • London farm tower - Visio hybridirakennuksesta Lontoon South Bankiin 

   Pohjola, Matias (2011-10-05)
   Diplomityöni pohjautuu AWR-organisaation (Architecture workshop in Rome) 7.3.2011 ja 15.7.2011 välisenä aikana järjestämään avoimeen ideakilpailuun Lontoon South Bankissa sijaitsevan alueen kehittämiseksi. Kilpailun ...
  • London School of Arts in Shoreditch 

   Mänttäri, Pasi Mikael (2016-05-04)
   The idea of the thesis rose from an international art school competition called London School of Arts in Shoreditch. The competition, that ended in December 2015, was organized by Italian STaRT for talents. The main goals ...
  • Long-term Development Plan for Regional Network of Vattenfall Verkko Oy 

   Mäkelä, Tomi (2011-10-05)
   Alueverkon kehityssuunnitelman tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva nykyhetken alueverkosta, verkkoon vaikuttavista muutostekijöistä ja niiden aiheuttamista muutoksista alueverkkoon. Alueverkon tarkastelu on ...
  • Long-Wavelength Mode-Locked Bismuth Fiber Lasers 

   Noronen, Teppo (2016-06-08)
   Ultrafast lasers producing short, intense pulses are of great interest for both optical science community and laser industry. The applications of ultrafast lasers range from medicine and optical communications to material ...
  • Low Latency High-definition Video Streaming for Real-time Teleoperation Platform 

   Laine, Joona (2017-06-07)
   Teleoperation is the remote controlling of machines using a real-time video stream to support the controlling decisions. The key components of a teleoperation system are video streaming through a network to enable the ...
  • Low Power Switched Capacitor DC-DC Converters for Low Power Transceiver Applications 

   Haq, Faizan Ul (2012-02-08)
   DC-DC converters, also known as switching voltage regulators, are one of the main components of a power management unit. Their main role is to provide a constant, smooth output voltage to power the electronic devices. ...
  • Low temperature sol-gel on polymeric substrate 

   Khayyami, Aida (2015-06-03)
   Due to the flexibility in preparation process, the sol-gel method has gained a huge interest from the industry and also various studies have been conducted in this area. The processing temperatures are low and there is a ...
  • Low Voltage Monitoring Using Smart Meters 

   Kumar, Haresh (2016-09-07)
   Todays’ automatic meter reading (AMR) meters are not only used for providing accurate billing information (hourly consumption data) to utility, but they are also used for electricity distribution network planning and ...
  • Low-Cost Standalone Communication Interface for Data Acquisition System in Microrobotic Platform 

   Pérez de Frutos, Javier (2014-08-13)
   A development platform is a standalone electronic system, suited with open hardware and software, governed by a microprocessor or a microcontroller. The flexibility and adaptability encourages the spread of these systems ...
  • LTE Indoor MIMO Performance and Antenna Configuration 

   Duc Nguyen Thanh (2013-12-04)
   Long-term evolution (LTE) and multiple input multiple output (MIMO) have earned reputations to be a cutting‒edge technology, which can boost significantly wireless communication performances. However, many aspects influence ...
  • LTE Performance Analysis on 800 and 1800 MHz Bands 

   Sainju, Prabhat Man (2012-09-05)
   Long Term Evolution (LTE) is a high speed wireless technology based on OFDM. Unlike its predecessors, its bandwidth can be scaled from 1.6 MHz to 20 MHz. Maximum theoretical throughputs from the LTE network in downlink can ...
  • LTE performance study 

   Raza, Syed Numan (2012-04-04)
   Long Term Evolution (LTE) has been designed with new architecture and features to meet user’s high data rates demand for a longer term in the future. 3rd Generation Part-nership Project (3GPP) has set the goals and targets ...