Now showing items 1716-1735 of 3491

  • Loma-asumisen kestävät ratkaisut - Villa Annikki 

   Jokinen, Saara (2016-11-09)
   Diplomityön tavoitteena on tutkia ja löytää energialaskennan keinoin ekologisesti kestävän kehityksen mukaisia toimivia ratkaisuja nykyaikaiseen loma-asumiseen. Suomen lainsäädäntö ei vaadi loma-asunnon tapauksessa ottamaan ...
  • London farm tower - Visio hybridirakennuksesta Lontoon South Bankiin 

   Pohjola, Matias (2011-10-05)
   Diplomityöni pohjautuu AWR-organisaation (Architecture workshop in Rome) 7.3.2011 ja 15.7.2011 välisenä aikana järjestämään avoimeen ideakilpailuun Lontoon South Bankissa sijaitsevan alueen kehittämiseksi. Kilpailun ...
  • London School of Arts in Shoreditch 

   Mänttäri, Pasi Mikael (2016-05-04)
   The idea of the thesis rose from an international art school competition called London School of Arts in Shoreditch. The competition, that ended in December 2015, was organized by Italian STaRT for talents. The main goals ...
  • Long-term Development Plan for Regional Network of Vattenfall Verkko Oy 

   Mäkelä, Tomi (2011-10-05)
   Alueverkon kehityssuunnitelman tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva nykyhetken alueverkosta, verkkoon vaikuttavista muutostekijöistä ja niiden aiheuttamista muutoksista alueverkkoon. Alueverkon tarkastelu on ...
  • Long-Wavelength Mode-Locked Bismuth Fiber Lasers 

   Noronen, Teppo (2016-06-08)
   Ultrafast lasers producing short, intense pulses are of great interest for both optical science community and laser industry. The applications of ultrafast lasers range from medicine and optical communications to material ...
  • Low Latency High-definition Video Streaming for Real-time Teleoperation Platform 

   Laine, Joona (2017-06-07)
   Teleoperation is the remote controlling of machines using a real-time video stream to support the controlling decisions. The key components of a teleoperation system are video streaming through a network to enable the ...
  • Low Power Switched Capacitor DC-DC Converters for Low Power Transceiver Applications 

   Haq, Faizan Ul (2012-02-08)
   DC-DC converters, also known as switching voltage regulators, are one of the main components of a power management unit. Their main role is to provide a constant, smooth output voltage to power the electronic devices. ...
  • Low temperature sol-gel on polymeric substrate 

   Khayyami, Aida (2015-06-03)
   Due to the flexibility in preparation process, the sol-gel method has gained a huge interest from the industry and also various studies have been conducted in this area. The processing temperatures are low and there is a ...
  • Low Voltage Monitoring Using Smart Meters 

   Kumar, Haresh (2016-09-07)
   Todays’ automatic meter reading (AMR) meters are not only used for providing accurate billing information (hourly consumption data) to utility, but they are also used for electricity distribution network planning and ...
  • Low-Cost Standalone Communication Interface for Data Acquisition System in Microrobotic Platform 

   Pérez de Frutos, Javier (2014-08-13)
   A development platform is a standalone electronic system, suited with open hardware and software, governed by a microprocessor or a microcontroller. The flexibility and adaptability encourages the spread of these systems ...
  • LTE Indoor MIMO Performance and Antenna Configuration 

   Duc Nguyen Thanh (2013-12-04)
   Long-term evolution (LTE) and multiple input multiple output (MIMO) have earned reputations to be a cutting‒edge technology, which can boost significantly wireless communication performances. However, many aspects influence ...
  • LTE Performance Analysis on 800 and 1800 MHz Bands 

   Sainju, Prabhat Man (2012-09-05)
   Long Term Evolution (LTE) is a high speed wireless technology based on OFDM. Unlike its predecessors, its bandwidth can be scaled from 1.6 MHz to 20 MHz. Maximum theoretical throughputs from the LTE network in downlink can ...
  • LTE performance study 

   Raza, Syed Numan (2012-04-04)
   Long Term Evolution (LTE) has been designed with new architecture and features to meet user’s high data rates demand for a longer term in the future. 3rd Generation Part-nership Project (3GPP) has set the goals and targets ...
  • LTE System Performance Simulations 

   Kumar, Ashok (2012-12-05)
   Use of multimedia services, such as streaming of high quality videos on mobile devices is increasing drastically which requires high data rate and bandwidth on mobile devices. Therefore LTE system is introduced by 3GPP ...
  • LTE-3G Inter-Operability Study 

   Pandey, Basanta (2013-11-08)
   In this thesis the author have studied and measured how LTE Release 8 interworks with previous legacy 3G networks in real environmental conditions. At present, LTE technology is deployed based on service hotspots that cover ...
  • Lujitemuovirakenteinen meluaita 

   Junttila, Laura (2013-04-03)
   Diplomityön tavoitteena on selvittää, voiko muissa prosesseissa syntyvää lujitemuovijätettä hyödyntää ääntä absorboivan meluaidan sisämateriaalina. Lisäksi selvitetään, mitä muita vaatimuksia meluaidalle on asetettu ja ...
  • Lukiomatematiikan tehtävien automaattinen tarkastus testiarvoja kokeilemalla 

   Veisu, Antti (2012-10-03)
   Tietotekniikan rooli opetuksessa kasvaa ja erityisesti matematiikan opetukseen se tarjoaa mielenkiintoisia sovelluksia. Yksi sellainen on matemaattisten tehtävien automaattinen tarkastus. Matematiikan tarkka ja looginen ...
  • Lumen irtoaminen junakalustosta raiteen epäjatkuvuuskohdissa 

   Heinonen, Tiia-Riikka (2012-10-03)
   Tässä työssä perehdytään raiteen epäjatkuvuuskohtien ja junaan kertyneen lumen irtoamisen väliseen yhteyteen. Työn tarkoituksena on selvittää, millaisia värähtelyitä erilaiset epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat junakalustoon, ...
  • Luolien ruiskubetonoinnin merkityksen tarkastelu matemaattisella mallinnuksella ja simuloinnilla 

   Huhtala, Konsta (2017-02-08)
   Ruiskubetoni on maanalaisessa rakentamisessa laajalti hyödynnetty materiaali. Tämän työn tavoitteena on selvittää kalliopinnalle asennetusta ruiskubetonoinnista saatava hyöty maanalaisia räjähdysainevarastoja tarkasteltaessa. ...
  • Luonnonkuitujen jalostuslinjan suunnittelu 

   Laaksonen, Tapani (2009-12-09)
   Luonnonkuitujen jalostuslinja on osa kokonaisuutta, joka liittyy menetelmään, jossa on tarkoitus hyödyntää luonnonkuitua rakennusteollisuudessa. Menetelmässä käytetään ainoastaan luonnonmateriaaleja sisäseinien ja ulkoseinien ...