Now showing items 2855-2874 of 3851

  • Selective laser sintering of polyolefins 

   Marin, Tuire Marianne (2017-09-06)
   Selective laser sintering (SLS) is a powder based additive manufacturing method especially equipped to produce small batch sizes of products with customized properties. However, the limited raw material availability restricts ...
  • Self-Interference Cancellation in Interband Carrier Aggregation Transceivers 

   Waheed, Muhammad Zeeshan (2017-08-16)
   The increasing amount of data usage by mobile phone users requires higher data rates which, in turn, calls for employing larger bandwidths and flexible transmission schemes. To meet these demands, advanced solutions such ...
  • Sellutehtaan hydraulikäyttöisten koneiden kunnonvalvontamittausten kehittäminen 

   Aho, Anssi Johannes (2015-12-09)
   Kunnonvalvontamittaukset liittyvät standardin SFS-EN 13306 mukaan tiiviisti kuntoon perustuvaan kunnossapitoon. Laitteiden kuntoa seurataan ja huoltosuunnitelma laaditaan mittaustulosten mukaan. Monimutkaisessa laitoksessa ...
  • Sellutehtaiden kokonaistehokkuuden hallinnan kehittäminen 

   Perälä, Antti (2016-12-07)
   Tuotannon tehokkuuden kehittäminen on tärkeä osa valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn ylläpitoa. Yhtenä tuotannon tehokkuuden keskeisenä osa-alueena on olemassa olevan laitekapasiteetin mahdollisimman korkea hyödyntäminen. ...
  • Selluteollisuuden nollakuitusedimentin hyödyntäminen biokaasuprosessissa 

   Lahtinen, Leija (2017-05-03)
   Vaikka sellu- ja paperiteollisuus on viime vuosikymmeninä alkanut kehittää entistä tehokkaampia jätevedenpuhdistusmenetelmiä, näkyvät yli vuosisadan kestäneen kuormituksen vaikutukset edelleen vesistöjen pohjakerrostumissa ...
  • Selvitys matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen huollon kustannuksista ja uusien jätteenkäsittelyteknologioiden mahdollistamasta säästöpotentiaalista 

   Pöyhönen, Emma-Stina (2015-12-09)
   Jäte, joka on ydinenergian käytön seurauksena rakenteiltaan tai pinnoiltaan aktivoitunut tai kontaminoitunut, luokitellaan ydinjätteeksi ja se on käsiteltävä, varastoitava ja loppusijoitettava säteilyturvallisuusvaatimuksia ...
  • Selvitys öljylämmityksen taloudellisesta korvaamisesta 

   Jokiperä, Petteri (2016-08-17)
   Energiapolitiikassa on jo jonkin aikaa ollut vallitsevana ajatuksena, että kasvihuonekaasuja lisäävien fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulisi vähentää. Myös suomalaisista suurin osa on vähentänyt tietoisesti omaa ...
  • Semantic modelling for dynamic system recognition in non-intrusive industrial monitoring systems 

   Iarovyi, Sergii (2014-04-09)
   Industrial monitoring systems play important role in decision making on all levels of a factory from the shop floor to ERP systems influencing overall efficiency of production. Together with a trend for mass customization ...
  • Semantic Segmentation of Human Faces Using Convolutional Neural Network 

   Fu, Yu (2017-02-08)
   In this thesis, we study the human faces semantic segmentation topic using convolutional neural networks. We apply two convolutional neural network structures. These two proposed networks are trained and tested by image ...
  • Semantic segmentation of outdoor scenes using LIDAR cloud point 

   Babahajiani, Pouria (2015-04-08)
   In this paper we present a novel street scene semantic recognition framework, which takes advantage of 3D point clouds captured by a high definition LiDAR laser scanner. An important problem in object recognition is the ...
  • Semi-crystalline polyolefins in fused deposition modeling 

   Hämäläinen, Janne Petteri (2017-09-06)
   Keywords: polyolefin, polypropylene, polyethylene, fused deposition modeling, 3D printing, shrinkage, warping With the continuous developments, FDM has surpassed the status as rapid prototyping method, and matured to ...
  • Semi-supervised musical instrument recognition 

   Diment, Aleksandr (2013-06-05)
   The application areas of music information retrieval have been gaining popularity over the last decades. Musical instrument recognition is an example of a specific research topic in the field. In this thesis, semi-supervised ...
  • Sensor Integration to Wireless Sensor Networks 

   Arvola, Jani (2010-12-08)
   In computer world, plug-and-play is a commonplace. In general, the sensor manufacturers use various standard physical interfaces in their sensors but they are not compatible in measurement data transfer. IEEE 1451 and ...
  • Sensor-based service enablers in engineering firms 

   Momenikouchaksaraei, Khadijeh (2014-11-05)
   Service innovation has attracted the attention of several industries and researches. Progresses in information and communication technologies have provided the opportunities to create innovative service solutions. Sensor-based ...
  • Sensoriverkkopohjainen omaisuudenhallintajärjestelmä 

   Huhtala, Lassi (2012-04-04)
   Tässä työssä tutkitaan langattomien sensoriverkkojen avulla tapahtuvaa paikannusta, toteutetaan langatonta sensoriverkkoa hyödyntävä paikannussovellus ja arvioidaan sen hyötyjä. Sensoriverkkopohjaisen omaisuudenhallintaj ...
  • Sensors and Actuators Communication and Synchronization for a Mobile Manipulator 

   Zavari, Soheil (2013-12-04)
   Modern mobile manipulator hardware architecture is combination of mechanical, electrical, software and control units. Integrating numbers of mechanical and electrical components in the system rise the number of parameters ...
  • Sentiment analysis using machine learning 

   Leuhu, Tiia (2015-06-03)
   In recent years, social media and TV-production has formed a strong link between each other. The most popular social media platform in TV-industry is Twitter, where over a million tweets are shared in one day. Tweet content ...
  • Sequence-dependent noise filtering in small genetic motifs 

   Tran, Huy (2013-06-05)
   The rates of intracellular processes are, in general, in constant change in response to environmental signals and other internal processes. To deal with noise in the input signals, filtering and decision-making circuits ...
  • Serial bus adapter design for FPGA 

   Luong Cao, Thang (2015-05-06)
   In recent years, FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) have become a popular platform for testing and implementing hardware designs by increasing their capacity and cost efficiency in the competition with Application ...
  • Serlachius - Museo Göstan laajennus 

   Toivanen, Heikki (2011-06-08)
   Diplomityössä on tehty suunnitelma Gösta Serlachius taidejärjestön loppu vuonna 2010 järjestämän yleisen kansainvälisen suunnittelukilpailun kilpailuohjelman pohjalta. Suunnittelukilpailun lähtökohtana oli löytää Serlachius ...