Now showing items 2935-2954 of 3875

  • Single and multi-user capacity of communication by silence in terahertz band 

   Karki, Rohit (2016-04-06)
   Nanotechnology utilizes the operation of nano-sensors also called nano-machines. Nano-machines are very small in size, about a few hundreds of nanometers. At the nanoscale, single nano-machine has very limited functionalities ...
  • Single Cell Analysis of Z Ring Formation In Escherichia Coli Using Machine Learning Methods 

   Zare, Marzieh (2017-01-11)
   In Escherichia coli (E. coli), Z-ring formation precedes the assembly of the membrane that partitions a cell into two daughter cells. As these FtsZ proteins are expressed, they first preferentially locate at the two cell ...
  • SINR and Channel Capacity in Terahertz Networks 

   Nie, Xiao (2016-06-08)
   Terahertz technology is a new technology in communication networks compared with traditional network technology. Because of the limitations of generators and detectors for terahertz waves, the research on this bandwidth ...
  • Sirkustaide matematiikan opetuksessa 

   Hakala, Veera (2017-01-11)
   Sirkusta kokeiltiin opetusmenetelmänä Tampereen normaalikoulun lukion pitkän matematiikan kolmannella kurssilla. Kokeilujakso kesti noin 8 oppituntia. Tuntien aiheet olivat ympyrä ja sen tangentti, kehäkulma, suorakulmainen ...
  • Sisähiihtokeskus Myllyvuoreen 

   Koivula, Pilvi (2014-04-09)
   ”Sisähiihtokeskus Myllyvuoreen” on suunnitelma rakennuksesta, joka mahdollistaa talvisten laskulajien ympärivuotisen harrastamisen. Diplomityöni tarkoituksena on tuoda uusi liikuntapaikka konsepti Suomeen ja vastata ...
  • Sisäilman olosuhdemittaukset uusissa ja korjatuissa palvelurakennuksissa. 

   Pirhonen, Joni (2017-05-03)
   Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmässä osana kansallista COMBI-hanketta. Työssä tutkitaan erityisesti julkisten uudis- ja saneerattujen palvelurakennusten sisä- ja ...
  • Sisäilmaongelmien tutkiminen 

   Leppänen, Kim Robert (2016-05-04)
   Indoor air quality issues are often caused by many different things, or by a combination of things. Poor indoor air conditions are harmful for health and degrade comfortability and work efficiency in buildings. Common ...
  • Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen 

   Pakkanen, Tomi (2012-12-05)
   Viime vuosina on markkinoitu sekä valmistettu matalaenergia – ja passiivitaloja. Edellä mainitut talot perustuvat alhaiseen ulkoisen energian kulutukseen. Talolle ominaista ovat rakenteiden tiiveys, rakenteiden alhainen ...
  • Sisäisen laadun kehittäminen suurivolyymisessa tuotannossa 

   Värpiö, Viivi (2017-04-05)
   Työ koskee suurivolyymisen tuotannon laadunhallintaa ja erityisesti sisäisen laadun kehittämistä. Suurivolyymisen tuotannon haasteita ovat muun muassa linjojen automaatio, sekä laadun tarkistus satunnaisilla näytteillä. ...
  • Sisäisen laskentatoimen asiakaspalveluroolin kehittäminen globaalin suuryrityksen toiminnassa 

   Krekola, Jaakko (2017-09-06)
   Sisäinen laskentatoimi on organisaation sisäinen tukifunktio, jonka avulla pyritään tukemaan johdon päätöksentekoa parhaalla mahdollisella tavalla liiketoiminnan tavoitteiden toteutumiseksi. Sisäisessä laskentatoimessa ...
  • Sisäkuoribetonin rakennusfysikaaliset kosteusominaisuudet 

   Vänttinen, Kari (2017-12-07)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin sisäkuoribetonin kosteusteknisiä ominaisuuksia. Tutkittavia ominaisuuksia olivat vedenimeytymiskerroin, vedentunkeutumiskerroin, kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus, maksimikosteuspitoisuus, ...
  • Sisätilakarttojen hyödyntäminen Gaussin mikstuuri -suodattimissa 

   Hyvärinen, Matti (2015-03-04)
   Tässä työssä tutkitaan sisätilapaikannusta WLAN-tukiasemilta saatujen mittausten avulla. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen yleisesti käytettyjä menetelmiä sekä esitellään tarkemmin kaksi sisätilapaikannukseen ...
  • Sisätilapaikantaminen ilman verkkoyhteyttä 

   Nopanen, Toni (2017-09-06)
   Sisätilapaikantaminen on suuressa kasvussa oleva tutkimuskohde. Sisätilapaikantamiselle etsitään koko ajan uusia mahdollisia ratkaisuja. Erilaisten sisätilapaikannusratkaisujen halutaan suoriutuvan paikantamisesta sisätiloissa ...
  • Sitoutuminen ja motivaatio asiantuntijaorganisaatiossa 

   Koskialho, Johanna (2015-11-04)
   Henkilöstön tunnustetaan olevan yrityksen tärkein voimavara ja organisaatiot toimivat henkilöstön osaamisen varassa. Jotta paras osaaminen saadaan käyttöön, nousevat sitoutuminen ja motivaatio kriittisiksi perusedellytyksiksi. ...
  • Situation Awareness in Computer Systems 

   Kojo, Lassi (2017-12-07)
   As the complexity of networks increases, new tools need to be implemented in order to maintain control over the connected devices. The thesis presents a way to reach situation awareness in computer system in a cost-effective ...
  • Sivusiirtyvän liittopilarikehän kestävyystarkastelut eri laskentamenetelmillä 

   Pihlasvaara, Aku Aleksanteri (2015-11-04)
   Suomessa betonitäytteisten putkipilareiden käyttö kantavana rungon osana on hyvin yleinen ratkaisu. Teräsbetonin käyttö perustuu betonin hyviin palonkesto-ominaisuuksiin eikä teräsbetonin ja teräsputken muodostama liittopilari ...
  • Sizing an energy storage to be used in parallel with a PV inverter to balance the fluctuations in output power from PV generator 

   Sunny, Mahmood Reaz (2014-10-08)
   Photovoltaic (PV) power systems are considered to be a significant part of future electricity generation infrastructure. Widespread implementation of PV power systems is necessary to establish a sustainable and environmentally ...
  • SLOFT-Täydennysrakentamiskonsepti raskaan liikenteen väylien varsille 

   Viitala, Emmi Sofia (2015-05-20)
   Tämän työn tarkoituksena on luoda täydennysrakentamiskonsepti sellaisille vaikeasti hyödynnettäville alueille, joita erinäiset liikenneväylät ja -liittymät ovat synnyttäneet kaupunkien keskustoihin ja niiden reunamille. ...
  • Small-world social network visualisations 

   Salamon, Alicja (2016-11-09)
   We live in a data driven age. Now, there is more data available than at any point in time before. However, the more data is made accessible, the more difficult it is to analyze it. Information visualisation is the art of ...
  • Smart Antenna Grid for Outdoor Distributed System 

   Kivirinta, Rami (2013-09-04)
   The increasing use of smart phones and other connected devices has increased the data capacity demand of wireless networks. The most common networks, the terrestrial cellular networks, have evolved from simple 2nd generation ...