Now showing items 1-20 of 3851

  • Funkispientalot Pirkkalan Haikassa - säilyttämissuunnitelma 

   Mäntynen, Kristiina (1991-09-16)
   Funkistalojen rakennusvaihe oli poikkeuksellinen ja merkittävä ajanjakso suomalaisessa rakennushistoriassa. Keski-Euroopasta levinnyt funktionalismi ulotti vaikutuksensa aina syrjäkylille asti. Jotkut innostuivat jopa ...
  • Volume visualization of calculated bioelectric fields 

   Joutsen, Atte (2002-06-05)
   Visualisointi on hyvin käytännöllinen työkalu nykyisessä informaationtäyteisessä yhteiskunnassa. Sitä voidaan soveltaa monilla aloilla valottamaan hankalasti ymmärrettäviä tietomääriä. Tässä diplomityössä tarkastellaan ja ...
  • Julkisen avaimen järjestelmä, toimikortit ja niiden soveltaminen organisaatiossa 

   Linden, Mikael (2003)
   Julkisen avaimen järjestelmä (public key infrastructure, PKI) on kryptografiaa soveltava teknologia, jota voidaan käyttää tietoverkon käyttäjien lähettämien viestien aitouden, eheyden ja luottamuksellisuuden varmistamiseen. ...
  • Päätöksenteon tietotarpeet kriisitilanteissa 

   Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
   The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...
  • Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa 

   Ali-Löytty, Simo Sakari (2004-12)
   Tämä diplomityö on tehty Matematiikan laitoksen henkilökohtaisen paikannuksen algoritmien tutkimusryhmässä. Diplomityössä on aluksi selvitetty kirjallisuustutki- muksen avulla matemaattisia perusteita Kalmanin ...
  • Development of a tissue-conducting audio transducer and sensor for mobile use 

   Wirola, Lauri (2005)
   The ever increasing number of mobile devices with a cellular link as well as services associated with them require innovations in audio technologies. Especially problematic are circumstances, in which high background noise ...
  • Videopohjaisen dynaamisen multimediaoppimateriaalin tuottaminen 

   Häkkinen, Pasi (2005-01-10)
   Tässä diplomityössä selvitettiin oppimateriaaliksi tarkoitetun multimediasisältöjen tuottamista dynaamisesti painopisteen ollessa videopohjaisissa sisällöissä. Lisäksi työssä toteutettiin verkko-oppimisympäristö, jonka ...
  • Elektronien vuorovaikutusten mallintaminen tiheysfunktionaaliteoriassa 

   Ojanen, Jussi Pekka (2005-05-11)
   Tiheysfunktionaaliteoria (DFT) on menetelmäkvanttimekaanisen systeemin tilan eli ominaisuuksien määrittämiseksi. Se on toistaiseksi ainoa keino tehdä suurien elektronisysteemien ab initio -mallinnusta. Teorian haudattu ...
  • Sesonginhallinnan päätöksentekijöiden tietotarpeet 

   Vuori, Vilma (2005-05-11)
   Tietoa pidetään entistä tärkeämpänä kilpailutekijänä. Tieto ei kuitenkaan ole itseisarvo: suuri tiedon määrä ei takaa yritykselle kilpailuetua, vaan voi pahimmillaan jopa vaikeuttaa päätöksentekoa ja siten haitata yrityksen ...
  • The Design and Deployment of the TUT Public Access Architecture 

   Huhtanen, Karri (2005-06-08)
   The development and widely spread usage of wireless networks, laptop computers, and other mobile technologies have increased both the number of mobile users and the need for secure, usable, and scalable methods to control ...
  • Instruction Set Simulator for Transport Triggered Architectures 

   Jääskeläinen, Pekka (2005-09)
   Due to specific requirements of some of embedded system applications, general purpose processors are usually not the most optimal ones for the task at hand. Thus, there is a need for application-specific processors, which ...
  • Ikääntymisen vaikutus valaisinten energiatehokkuuteen 

   Hietala, Jaakko (2005-12-07)
   Työn tarkoituksena oli tutkia ja vertailla vanhojen sisävalaisimien teknisten ominaisuuksien eroja nykypäivän valaisintekniikkaan verrattuna. Työssä pyrittiin erityisesti selvittämään, miten valaisimien ja lamppujen ...
  • A Gigahertz-range High-Q VCO 

   Östman, Kim (2005-12-07)
   This thesis presents the theory, design, and measurements of two fully monolithic voltage-tunable above-IC-FBAR oscillators for 2.1 GHz in 0.25-μm SiGe BiCMOS technology. The narrow-band FBAR devices were built above the ...
  • Tietokantaklusterin tehokkuus- ja saatavuustestaus 

   Luoto, Jaakko (2006)
   Tietoliikennepalvelujen käyttöaste kasvaa jatkuvasti. Niiltä odotetaan yhä lyhyempiä vasteaikoja ja häiriötöntä toimintaa. Tämä asettaa korkeat vaatimukset palvelujen tietovarastojen suorituskyky- ja saatavuusominaisuuksille. ...
  • Osaamisen mittaaminen ja osaamiseen liittyvä riskienhallinta terveydenhuollon organisaatiossa 

   Jääskeläinen, Aki (2006-03-08)
   Competence is a substantial organizational resource today. It has been perceived that traditional performance measures provide limited information of competence resources. However, in order to manage competence resources ...
  • Toimittajan ja asiakkaan organisaatioiden ja yrityskulttuurien erojen vaikutus tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen 

   Lilja, Kari (2006-05-10)
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia asiakkaan ja toimittajan organisaatiokulttuurien eroilla on tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen. Työ muodostuu kolmesta erillisestä samaa aineistoa ...
  • Tietoturvallisuus pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä 

   Ilvonen, Ilona (2006-07-06)
   Tietoturvallisuus on ajankohtainen teema niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin tutkimuksessa ja kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pirkanmaalaisten tietointensiivisten pk-yritysten ...
  • Analyzing Code Tracking Algorithms for Galileo Open Service Signal 

   Bhuiyan, Mohammad Zahidul Hasan (2006-08-16)
   The ever-increasing public interest on location and positioning services has originated a demand for higher performance Global Navigation Satellite Systems (GNSSs). Galileo Open Service (OS) signal, part of the European ...
  • Galliumarsenidipintojen pistevirheiden tunnelointimikroskooppikuvien mallintaminen 

   Viitala, Matti (2006-11-08)
   Laadukkaiden yhdistepuolijohdekomponenttien rakentaminen vaatii tarkkaa tietoa niiden rakenteista, rajapinnoista ja elektronirakenteesta. Kidevirheet, joita syntyy väistämättä kasvatetuissa kiteissä, saattavat vaikuttaa ...
  • HF-taajuisen antennin integrointi mobiiliin RFID-lukijaan 

   Nummela, Jussi (2006-11-13)
   Radio frequency identification (RFID) is becoming more and more common and its application range is widening continuously. The benefits of RFID are obvious compared to former identification systems, like the barcode. For ...