Now showing items 61-80 of 3601

  • Sunilan vanha lämpökeskus ja sen lähiympäristö 

   Mustonen, Kari (2009-11-04)
   Diplomityöni sisältää Sunilan tehtaan asuntoalueen Valliniemen lämpökeskuksen rakennushistoriallisen selvityksen, ajantasamittauksen ja ajantasapiirtämisen sekä rakennuksen uuden käyttömahdollisuussuunnitelman. Tämän lisäksi ...
  • DSP Based Transmitter I/Q Imbalance Calibration: Implementation and Performance Measurements 

   Kiayani, Adnan Qamar (2009-11-04)
   The recent interest in I/Q signal processing based transceivers has resulted in a new domain of research in flexible, low-power, and low-cost radio architectures. The main advantage of complex or I/Q up- and downconversion ...
  • Management of Partnership Networks in Electricity Distribution Business 

   Salomäki, Harri (2009-11-04)
   Käytännössä on lähes mahdotonta löytää yritystä, joka hoitaa koko liiketoimintansa ilman minkäänlaisia kumppaneita. Kumppanuudet ja kumppaniverkostot sekä niiden hallinta on siis olennainen osa nykypäivän liiketoimintaa. ...
  • UML-mallipohjaisen sovelluskehityksen ohjeistus automaatio-ohjelmistoille 

   Rauhamäki, Jari (2009-11-04)
   Automaatiosuunnittelu kohtaa jatkuvasti kasvavia haasteita kuten kiristyvän kilpailun ja tiukentuneet suunnitteluaikataulut. Suunnittelu on entistä enemmän ohjelmistopainotteista, koska ohjelmistojen osuus automaatiojärjestelmässä ...
  • Riihimäen kauppatorin ja linja-autoaseman korttelin muutos ja täydennysrakentaminen 

   Korkeamäki, Anniina (2009-11-04)
   Diplomityön aiheena on Riihimäen kaupungissa sijaitsevan korttelin uudelleenkäyttösuunnitelma. Korttelissa on sijainnut linja-autoasema ja kauppatori. Linja-autoaseman toimintojen siirryttyä uuteen Matkakeskukseen keväällä ...
  • Luonnonkuitujen jalostuslinjan suunnittelu 

   Laaksonen, Tapani (2009-12-09)
   Luonnonkuitujen jalostuslinja on osa kokonaisuutta, joka liittyy menetelmään, jossa on tarkoitus hyödyntää luonnonkuitua rakennusteollisuudessa. Menetelmässä käytetään ainoastaan luonnonmateriaaleja sisäseinien ja ulkoseinien ...
  • Betonisandwich-elementin kosteustekninen toiminta paksuilla eristeillä 

   Ormiskangas, Petteri (2009-12-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia BSW-elementin kosteusteknistä toimintaa vuoden 2010 lämmöneristysmääräysten mukaisilla eristevahvuuksilla sekä verrata niitä aikaisemmin käytössä olleisiin. Työssä tutkittiin ...
  • Komponenttien liittäminen painettavaan elektroniikkaan 

   Salminen, Hanna-Maija (2009-12-09)
   Tämän diplomityön tavoite oli selvittää komponenttien liittämistä painettavaan elektroniikkaan. Lisäksi työn tavoitteena on lisätä tietoa sähköisesti johtavista liimoista, matalalämpötilan pastoista sekä press–fit ...
  • Computer Vision Aided Print Pattern Generation in Inkjet Printed Electronics 

   Manninen, Tapio (2009-12-09)
   Inkjet printed electronics is one of the new promising electronics manufacturing techniques out there. It has become a widely adopted manufacturing method especially in the field of low-cost electronics. This thesis considers ...
  • Ajoneuvokäytön polttokennoteholähteen hybridisointi – teoreettinen ja kokeellinen tarkastelu 

   Karimäki, Henri (2009-12-09)
   Tässä diplomityössä on tutkittu polymeeripolttokennojärjestelmän (PEMFC-järjestelmä) hybridisointia lyijyakuilla ja superkondensaattoreilla. Polttokennoteholähteen hybridisointi parantaa merkittävästi mahdollisuuksia ...
  • Mobiili sisällön luominen ja julkaisu osana sosiaalisen median palveluja 

   Poikselkä, Piritta (2009-12-09)
   Mobiililaitteiden ja teknologian kehittyminen on mahdollistanut tärkeiden muistojen tallentamisen ja jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalisten mobiilipalveluiden avulla käyttäjät voivat luoda videoita yhteisistä ...
  • Defensive methods against third party patents 

   Sula, Miia (2009-12-09)
   The objective of this thesis is to study, not only intellectual property strategies and how they can contribute to the likelihood of getting into a patent dispute, but also the tools and methods available to defend against ...
  • Network environment for testing peer-to-peer streaming applications 

   Tiainen, Matti (2010-01-13)
   Peer-to-Peer (P2P) streaming applications are an emerging trend in content distribution. A reliable network environment was needed to test their capabilities and performance limits, which this thesis focused on. Furthermore, ...
  • Saaristolaiskylä 

   Pennanen, Tarja (2010-01-13)
   Diplomityöni aiheena on lounaissuomalainen saaristolaiskylä. Tutkin aihetta sekä perinteen että nykypäivän näkökulmasta. Nykypäivän saaristorakentamiseen vaikuttavina asioina selvitän valtio- ja Eu-politiikan vaikutuskeinoja ...
  • Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa 

   Karala, Saana (2010-01-13)
   Svenska Privatskolan i Uleåborg on tarjonnut ruotsinkielistä opetusta Oulussa jo vuodesta 1859. Oulussa yksityiskoululla on vahva asema ainoana ruotsinkielisenä kouluna ja se haluaa edelleen nykyajan koulurakennuksen ja ...
  • Maneesin kolme aikaa – Suunnitelma Kaartin maneesin muuttamisesta kulttuurikeskukseksi 

   Tähkiö, Jussi (2010-01-13)
   Kaartin maneesi sijaitsee Helsingin keskustassa, alueella jonne kaupunki levisi vasta 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Se toimi valmistuttuaan 1877 hevosmaneesina ja 1900-luvulla messu, näyttely- ja urheiluareenana. ...
  • Hypoteesin merkitys arkkitehtuurissa – Esimerkkinä Tampereen keskustorin kehittäminen 

   Leinonen, Akseli (2010-02-03)
   Aikamme arkkitehtuurille tyypillinen piirre on kompleksisuus, joka tarkoittaa tässä yhteydessä kaupunki- ja rakennussuunnittelun kokonaisprosessiin liittyvien muuttujien jatkuvaa kasvua. Länsimaisessa yhteiskunnassa, joka ...
  • Riskit projektinjohtototeutuksen eri muodoissa 

   Aaltonen, Antti (2010-02-03)
   Projektinjohtorakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on kasvanut viime vuosina merkittävästi, mikä on näkynyt myös monien projektinjohtorakennushankkeiden epäonnistumisena. Projektinjohtorakentamisessa korostuvat ...
  • Kontekstitietoon perustuva automaattinen tagien luonti mobiililaitteilla 

   Koivisto, Antti (2010-02-03)
   Videoiden jakaminen on saanut suurta suosiota sosiaalisen median palveluissa. Esimerkiksi YouTubeen, joka on yksi suosituimpia videopalveluita maailmassa, ladataan satojatuhansia videoita päivittäin. Monet ladatuista ...
  • Hydraulipumpun hyötysuhteiden mallintaminen neurolaskennan avulla 

   Backas, Joni (2010-02-03)
   Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvassa Älykkäät koneet -projektissa tutkitaan muun muassa liikkuvien työkoneiden energiatehokkuutta. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja, joiden avulla pystytään optimoimaan polttoaineen ...