Now showing items 81-100 of 3601

  • Delay Trackers for Galileo CBOC Modulated Signals and Their Simulink-based Implementations 

   Zhang, Jie (2010-02-03)
   Galileo will be the future European Global Navigation Satellite Systems (GNSSs), which is going to provide high availability, increased accuracy and various location services. This new satellite system proposes the use of ...
  • Estimation of Injection Volume in Capillary Microinjection Using Electrical Impedance Measurement 

   Hirvonen, Juha (2010-02-03)
   Capillary pressure microinjection (CPM) is a tool for transporting small sample volumes into living cells utilizing a sharp glass pipette and pressure pulses. The automation level of the current state-of-the-art microinjection ...
  • Tracking Devices for Elderly Care System by Using GPS and RF Tags 

   Munir, Muhammad Wasim (2010-03-03)
   At present, elderly people are surfing from dementia and Alzheimer’s disease across the world. The aged population has been increasing and will continue to do so in the coming decades. Those elderly who are suffering from ...
  • GPS-satelliitin radan ennustaminen 

   Seppänen, Mari (2010-03-03)
   Tässä työssä ennustetaan GPS-satelliitin rata muodostamalla satelliitille liikeyhtälö ja ratkaisemalla se numeerisesti käyttäen alkuarvoina GPS-satelliittien oikeita paikka- ja nopeustietoja. Liikeyhtälö muodostetaan ...
  • Sähköhuollon suurhäiriöissä käytettävien tilannekuvajärjestelmien nykytila-analyysi 

   Krohns, Heidi (2010-03-03)
   Pyry- ja Janika-myrskyt Suomessa 2001 sekä Gudrun-myrsky Ruotsissa 2005 herättivät ajatuksen sähköverkon ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta suurhäiriöissä. Gudrunissa yksittäiset asiakkaat olivat pisimmillään puolitoista ...
  • Kehrä - Matalaenergiatalo Porvoon Johannisbergiin 

   Tarvainen, Anna-Maija (2010-03-03)
   Diplomityö perustuu Moderni puukaupunki-hankkeeseen liittyvään kilpailuun vuonna 2008 tekemääni ehdotukseen Porvoon Johannisbergiin. Kilpailun pääteemana oli matala- ja passiivienergiarakentaminen ja tavoitteena ideoida ...
  • Tykki. Täydennysrakentaminen historiallisella esikaupunkialueella. Kaupunkikuva ja rakentamistapa. 

   Kiianen, Atte (2010-03-03)
   Uudisrakennuksen suunnittelu historiallisesti arvokkaalle alueelle johtaa usein epämieluisaan tulokseen, kun rakennus sopeutuu huonosti ympäristöönsä. Tavallisesti tämä johtuu rakentajan tai suunnittelijan puutteellisesta ...
  • Kerroslevytyyppinen ovirakenne joukkoliikenne sovelluksiin 

   Salonen, Mikko (2010-03-07)
   This thesis develops a new kind of bus door solution, where the traditional window glass has been replaced by a plastic window. The mass of the door can be significantly reduced by substituting glass with plastic. The mass ...
  • Digitaalihydraulinen 3-tiepaineenalennusventtiili 

   Lähteenmäki, Teemu (2010-03-10)
   Digitaalihydrauliikan kehitys on ollut viime aikoina erittäin nopeaa. Suurimmat ponnistukset on suunnattu nopeampiin venttiileihin, energiatehokkaisiin järjestelmiin ja digitaalihydraulisiin toimilaitteisiin. Digitaalihydraulinen ...
  • Varioituvan tuotteen valmistus linjassa 

   Suolahti, Simo (2010-03-10)
   Tässä työssä käsitellään asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöintiä, modulointia ja kokoonpantavuutta. Tavoitteena on selvittää DFMA:n (Design for Manufacture and Assembly), massaräätälöinnin, moduloinnin ...
  • Valulinjan käytettävyyden tehostaminen 

   Rantanen, Joni (2010-03-10)
   Yrityksissä on piilevää potentiaalia tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Potentiaalia ei usein kuitenkaan tunnisteta päivittäisessä työssä, vaan tuotanto tehdään vanhoilla rutiineilla kuten on totuttu. Tuotannon ...
  • Vaatimustenmukaisuus ja tyyppihyväksyntä polttopuukoneille 

   Lammi, Jori (2010-03-10)
   Suomessa astui 29.12.2009 voimaan valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, jolla täytäntöön pantiin Euroopan neuvoston direktiivin 2006/42/EY. Asetuksessa määritellään turvallisuus- ja terveysvaatimukset, jotka ...
  • Kangasalan Vatialan kehitys kulttuuriympäristön ehdoilla 

   Heinilä, Maritta (2010-04-07)
   The Tampere regional centre programme has been completed. The Tampere regional centre includes the city of Tampere, towns of Nokia, Orivesi and Ylöjärvi and the municipalities of Kangasala, Lempäälä, Pirkkala and Vesilahti. ...
  • Langattoman KILAVI-sensorisolmun kehittäminen 

   Manninen, Jari-Pekka (2010-04-07)
   Langattomien järjestelmien käyttö koti- ja teollisuusympäristössä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Erityistä huomiota tutkimus- ja kehitystyössä ovat saaneet langattomat sensorit. Sensoriverkkojen käyttö kiinteistöjen ...
  • Lamminrahka, Kangasala Lamminrahkan alue ympäristöineen Tampereen kaupunkiseudun yhtenä kasvualueena 

   Heinonen, Valtteri (2010-04-07)
   Diplomityö pohjautuu 13.10.2008 – 20.2.2009 järjestettyyn Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailuun osallistuneeseen ehdotukseeni ”Vihreä nauha”. Ehdotus palkittiin lunastuksella kilpailussa jaetuista ensimmäisestä ...
  • Consistency disturbances due to disc filter and their control 

   Viderholm, Janne (2010-04-07)
   The objective of this thesis was to study total consistency and ash consistency disturbances caused by disc filter and controlling of these disturbances. Stable thick stock mass flow is important in papermaking process and ...
  • Saukonmäen kerrostaloalueen lisärakentaminen ja kehittäminen 

   Savela, Petra (2010-04-07)
   Diplomityöni liittyy arkkitehtiruutu oy:n haluun tutkia lisärakentamisen mahdollisuutta 60 -70 luvun kerrostaloalueilla. Tampereen seudun kasvu ja kestävän kehityksen edellyttämät vaatimukset ohjaavat etsimään ratkaisuja ...
  • Design and Implementation of an Agent-Based Architecture for a Process Support System 

   Vartiala, Mikko Veikko Tapani (2010-04-07)
   Tool integration is an important aspect of software development process support. In such systems it should be possible to integrate tools flexibly and incrementally. In addition, for performance and usability reasons, it ...
  • Rajamailla – Jälleenrakennuskauden kasvattamat kylät entisessä Pohjois-Tyrvännössä 

   Mätäsniemi, Teija (2010-04-07)
   Tämä selvitys on jatkoa kesällä 2009 Kylät kehällä -hankkeessa tehtyyn maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmaan Haukilan alueelle. Sen päämääränä oli löytää rakennuspaikkoja yksityisten mailta, jotta alueelle saataisiin uusia ...
  • Liikkumisympäristö kohtaamispaikkana 

   Kronberg, Laura (2010-04-07)
   Diplomityönäni olen suunnitellut liikunta- ja kohtaamiskeskuksen Ruotsissa Göteborgissa sijaitsevalle paikkakunnalle, Angerediin. Tehtävänantonani on ollut kilpailuohjelma, joka julkistettiin keväällä 2009. Kilpailu oli ...