Now showing items 21-40 of 40

  • Mixed Lattice Groups 

   Jokela, Jani (2018-02-07)
   A mixed lattice group is a generalization of a lattice ordered group. The theory of mixed lattice semigroups dates back to the 1970s, but the corresponding theory for groups has been relatively unexplored. In this thesis ...
  • Modelling and Inversion of Fluorescent Data in Optical Projection Tomography 

   Koljonen, Ville (2018-09-05)
   Optical projection tomography (OPT) is a biomedical imaging technique that uses visible and near-infrared light to investigate the spatial distribution and shapes of objects contained in a sample. It bears close resemblance ...
  • Monte Carlo -menetelmien hyödyntäminen aineiston tutkimisessa 

   Enäsuo, Lasse (2017-11-08)
   Tässä työssä tutkitaan Monte Carlo -menetelmien ominaisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia. Hyvin usein aineistojen tutkiminen vaatii, että aineisto noudattaa jotain todennäköisyysjakaumaa. Monte Carlo -menetelmiä ...
  • Numerical EEG Forward Modeling with Dipolar Sources: H(div) Approach 

   Miinalainen, Tuuli (2017-09-06)
   The objective of this master's thesis project is to study forward electroencephalography (EEG) modeling with divergence conforming, finite element sources. EEG is a method for measuring electric potentials on human head, ...
  • Ohjelmistot sähköisessä tenttimisessä 

   Kela, Jesse Kristian (2017-08-18)
   Matematiikan opetuksen sähköistyminen on ajankohtainen aihe ja sen digitalisaatio alkaa jo lähtien peruskoulun alusta jatkuen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Myös korkeakoulumaailmassa pyritään matemaattista osaamista ...
  • Paikan estimointi kulmamittausten avulla 

   Suomalainen, Laura (2017-06-07)
   Tässä diplomityössä käsitellään paikannusta saapumiskulmamittausten avulla. Työssä esitellään yleisimpiä suodattimia, robusteja suodattimia ulkolaisten tarkasteluun ja niiden algoritmit. Suodatuksen taustateorian lisäksi ...
  • Pietarin peli käytännössä 

   Hartikainen, Tuomo (2018-11-07)
   Pietarin paradoksi on klassinen todennäköisyyslaskennan ongelma, jossa teorian ja maalaisjärjen välillä on näennäinen ristiriita. Tässä työssä tutkitaan ensisilmäyksellä paradoksiselta vaikuttavaa uhkapeliä käytännönläheisesti ...
  • Process Control Using Paraconsistent Logic Programming 

   Alasuutari, Aapo (2018-11-07)
   In this Master’s thesis the author’s aim is to give model building tools for the temporal paraconsistent logic program called Before-After Extended Vector Annotated Logic Program with Strong Negation (bf-EVALPSN), originally ...
  • Realistic asteroid interior models and full-wave tomography simulation 

   Sorsa, Liisa-Ida (2018-09-05)
   The aim of this thesis is to develop a realistic deep interior model for a rubble-pile asteroid and conduct full-wave computed radar tomography on the developed model. The surface model of the asteroid Itokawa is used to ...
  • Singulaariarvohajotelma 

   Ala-Sunila, Matias (2018-10-03)
   Tutkielmassa esitellään singulaariarvohajotelma ja sen tärkeitä ominaisuuksia. Singulaariarvohajotelman avulla mikä tahansa matriisi voidaan lausua kolmen matriisin tulona. Suurista matriiseista eli suurista taulukoista, ...
  • Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa 

   Tengvall, Mira (2017-08-16)
   Matematiikka on tärkeä osa diplomi-insinöörin osaamista ja sen opetuksen kehittämiseen halutaan Tampereen teknillisessä yliopistossa panostaa. Opetuksen kehittämiseksi on kartoitettu opiskelijoiden opiskeluprofiileja ja ...
  • Superanalyysiä hyperbolisella konformisella yksikköpallolla 

   Lahtinen, Joonas (2018-04-04)
   Hyperbolinen konforminen yksikköpallo on pallo, jonka säde on yksi ja pallon sisäpisteiden väliset etäisyydet on määritelty riippuvaksi niiden euklidisesta etäisyydestä pallon keskipisteeseen. Tämä avaruus voidaan onnistuneesti ...
  • Sähköinen arviointi matematiikan opetuksessa 

   Koskinen, Salla (2017-08-16)
   Opetus ja arviointi digitalisoituvat vauhdilla kaikilla koulutusasteilla, ja myös Tampereen teknillisessä yliopistossa on panostettu sähköisiin järjestelmiin. Sähköisten järjestelmien avulla voidaan opiskelijoille tarjota ...
  • Sähköisten tenttien automaattinen tarkastaminen 

   Laaksonen, Valtteri Tapani (2018-10-03)
   Sähköiset tentit ovat yleistyneet huomattavasti ja samalla näille on luotu monia eri tenttijärjestelmiä. Myös automaattisen tarkastamisen kehittäminen on hiljalleen kasvattanut suosiotaan. Suuri osa tästä kehityksestä on ...
  • Teaching mathematics in middle school with Suggestopedia method 

   Grigoriadou, Kira (2017-12-07)
   An application of Suggestopedia method in teaching mathematics to 8th graders is presented in this thesis. The experiment was held in Tampereen Normaalikoulu during the springtime between 21.3.-1.4. 2016 for seven lessons. ...
  • Tietorakenteiden yhdistelmäluokat 

   Suominen, Juuso (2018-08-15)
   C++-kielessä tietorakenteet on toteutettu säiliöinä, joita ohjelmoija ei pysty helposti muokkaamaan käyttötarkoituksen mukaan. Rakentamalla tietorakenteen itse ja perimällä tarvitut toiminnallisuudet valmiista tietoraken ...
  • Time window based vehicle routing system 

   Mäntysaari, Juho (2017-09-06)
   Avoiding deadlocks and starvation is important for all vehicle systems, as both of them can cause a complete halt in traffic. Traditionally, deadlock and starvation issues are addressed with careful layout and traffic rule ...
  • Toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt ja sähköisten järjestelmien vertailu niiden avulla 

   Myötyri, Anniina (2018-09-05)
   Työssä tarkastellaan toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöitä ja vertaillaan niihin liittyvien esimerkkitehtävien avulla kolmea sähköistä järjestelmää; Abittia, MATLABin Live Editoria ja STACK-järjestelmää. Abitti on lukion ...
  • Trust region -optimointialgoritmi 

   Honkakunnas, Aapo (2018-06-06)
   Trust region- eli luottamusaluealgoritmit ovat iteratiivisiä optimointialgoritmeja. Niiden toiminta perustuu siihen, että minimoitavaa funktiota approksimoidaan kvadraattisella mallifunktiolla jonkin luottamusalueen sisällä. ...
  • Yhdessä oppien –vertaisoppimisen hyödyntäminen matematiikassa 

   Mannila, Lauri (2018-08-15)
   Siirryttäessä koulumatematiikasta korkeakouluissa käytävään matematiikkaan, ovat lähtötasot matematiikan opiskeluun erilaisia ja opiskelijat tarvitsevat eri määrän ja erilaista tukea matematiikan opinnoissa. Korkeakoulujen ...