Now showing items 21-40 of 316

  • Asumisen asiakasarvo – Tapaustutkimus yhteiskäyttötiloista 

   Kananen, Juha (2012-02-08)
   Yhteiskäyttötiloilla on todettu olevan useita hyviä ominaisuuksia, ja useiden selvitysten mukaan asukkaat haluavat yhteiskäyttötiloja kerrostaloihin. Yhteiskäyttötilat mahdollistavat joustavamman asumisen, sillä ...
  • Asunto-osakeyhtiö Kuninkaanportti -eilen, tänään ja huomenna 

   Perämaa, Jukka (2014-03-05)
   Tämän diplomityön tavoitteena on korjaus- ja lisärakentamiseen liittyvän aineiston esittäminen asunto-osakeyhtiö Kuninkaanportin asukkaille päätöksenteon tueksi. Keskeistä on korttelin ja kiinteistön historian, nykyisen ...
  • Asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakennuttamisen malli 

   Lehtiö, Riku Aleksi (2015-12-09)
   Täydennysrakennuttamisprosessi on haastava kokonaisuus hallita, varsinkin pääsääntöisesti rakennusalan ei-ammattilaisista koostuvalle asunto-osakeyhtiölle. Onnistuneen täydennysrakentamishankkeen ehdoton edellytys sekä ...
  • Asuntotuotannon kilpailutekijät 

   Rinta-Jaskari, Ville (2014-04-09)
   Asuntotuotanto on rakennusliikkeitä kiinnostava liiketoiminta-alue, jonka kannattavuus vaihtelee voimakkaasti riippuen suhdanteista. Suhdanteesta riippumatta asunnoille on kysyntää alueilla, joilla muuttoliike on positiivinen. ...
  • Aurinkovoimaloiden rakentamisen tehostaminen 

   Jaatinen, Krista Elise (2016-08-17)
   Aurinkoenergia on globaalisti nopeinten kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto ja sen rakentaminen on yleistynyt myös Suomessa viime vuosina. Aurinkovoimaloiden paneeli- ja sähkötekniikasta on saatavissa paljon tietoa, ...
  • Automaattisen pysäköintilaitoksen rungon mitoitus 

   Salmenaho, Teemu Matias (2015-03-04)
   Tämä diplomityö käsittelee suomessa kehitetyn patentoidun automaattisen pysäköintilaitoksen runkorakenteiden rakenteellista määrittelyä ja mitoitusta. Pysäköintilaitoksen runkorakenteet koostuvat pääosin vakioiduista ...
  • Avointen oppimisympäristöjen ääniolosuhteet 

   Saarelainen, Janne (2017-01-11)
   Avoimet oppimisympäristöt ovat Suomessa yleistymässä oppilaitosten uudisrakennushankkeissa ja osin myös peruskorjaushankkeissa. Määräyksiä, ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä avointen oppimisympäristöjen suunnittelemiseksi ...
  • Betonielementtitehtaan laadunvalvonta ja laatukustannukset 

   Virtanen, Roni (2014-12-03)
   Vuonna 2013 heinäkuussa tuli elementtitehtaille pakolliseksi CE-merkin käyttö ja sen mukana tulevat laadunvalvontaprosessit. Muutokset tehtaalla suoritettavassa laadunvalvonnassa eivät olleet kovinkaan suuria vaan isoimmat ...
  • Betonilaatan kuivatus lämminilmaputkistolla 

   Ahvenainen, Ville Kalervo (2016-12-07)
   Tämä tutkimus tehtiin Tulilattian ilmakiertoisen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän toimivuuden kokeilemiseksi. Järjestelmän kuivattava vaikutus perustuu putkissa virtaavan ilman kykyyn kuljettaa kosteutta laatasta pois. ...
  • Betonilähiöiden julkisivujen tekninen korjaustarve 

   Köliö, Arto (2011-03-09)
   Suomessa on rakennettu 1960-luvulta lähtien yhteensä 44 miljoonaa neliömetriä betonielementtijulkisivuja. Aikavälillä 1965 – 1995 on rakennettu 30 000 asuinkerrostaloa, joista valtaosassa on elementtirakenteiset julkisivut ...
  • Betonirakenteiden ilmatiiviyden hallinta sisäilmakorjauksissa 

   Repo, Jarno (2016-05-04)
   Käsitteenä ilmatiiviyden hallinta kertoo kompleksisesta kokonaisuudesta, joka määrittelemällä saavutetaan riittävä sisäilman laadun taso terveellisestä ja toiminnallisesta näkökulmasta. Diplomityön taustana on ollut ...
  • Betonirakenteiden kuivumisen aikamallien testaus 

   Lamminen, Samu (2015-06-03)
   Kosteus- ja homevaurioille on monia eri syitä, tai ne voivat johtua monen eri tekijän summasta. Terveydellisten seikkojen siivittämänä ovat erityisesti rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan puutteet nousseet esille ...
  • Betonirakenteiden stabiliteettilaskelmat eurokoodin mukaan 

   Hokkanen, Sami Petteri (2016-12-07)
   Rakenteen kokonaistarkastelun kannalta merkittävimmät kuormat ovat rakenteen oma paino, lumi-, tuuli-, hyöty-, nosturi-, maanpaine-, ja epätarkkuuksien aiheuttamat kuormitukset. Eri kuormitusten samanaikaisuus ja todennäköisesti ...
  • Betonisandwich-elementin kosteustekninen toiminta paksuilla eristeillä 

   Ormiskangas, Petteri (2009-12-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia BSW-elementin kosteusteknistä toimintaa vuoden 2010 lämmöneristysmääräysten mukaisilla eristevahvuuksilla sekä verrata niitä aikaisemmin käytössä olleisiin. Työssä tutkittiin ...
  • Betonisandwich-seinien lisäeristykset ja niiden kosteustekninen toiminta 1960–70-lukujen kerrostaloissa 

   Kiukkonen, Hannu (2011-03-09)
   Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää lisäeristysrakenteiden teknistä toteutusta ja betonisandwich-seinien ulkopuolisten lisäeristysrakenteiden kosteusteknistä toimintaa, kun eristetyyppi ja -paksuus sekä ...
  • Betonisiltaan kohdistuvat rasitukset pakotetuista ja estetyistä muodonmuutoksista 

   Jalonen, Kimmo (2016-03-09)
   Pakotettujen ja estettyjen muodonmuutosten aiheuttamat rasitukset rakenteessa riippuvat rakenteen taivutusjäykkyydestä. Kun rakenne halkeilee, rakenteen taivutusjäykkyys pienenee, jolloin estettyjen muodonmuutosten aiheuttamat ...
  • Betonisten rautatiesiltojen jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen 

   Artukka, Antti (2014-05-07)
   Tämän työn aiheena on betonisten rautatiesiltojen jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen. Työssä käyttöikää arvioidaan väsymisrajatilan kannalta, ja muut rajatilat jätetään vähemmälle huomiolle. Rakenteen väsymiskertymän ...
  • Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna 

   Juntunen, Jouni (2015-06-03)
   Suunnittelun ohjaus on olennainen osa rakennusprojektia. Perinteisessä kokonaishintaurakassa se ei ole ollut päätoteuttajan tehtävä. Uudemmissa toteutusmuodoissa, kuten KVR- ja projektinjohtourakassa sekä allianssimallissa, ...
  • BIM based installation logistics for modular power plant construction 

   Humalamäki, Matias Henrikki (2015-03-04)
   Building information modelling has proven to be an effective tool for both engineering and construction management. It can be used from early conceptual design to detailed design and for creating construction phase models. ...
  • BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmä asuinrakennuttamisen työkaluna 

   Salomaa, Riina (2014-08-13)
   Ympäristötietoisuuden kasvun myötä on laajasti ympäri maailmaa otettu käyttöön erilaisia ympäristöluokitusjärjestelmiä. Suomessa BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmää on käytetty vain toimitila- ja liikerakennusten luokitteluun, ...