Now showing items 21-40 of 1451

  • Acoustic scene classification using clustering-based acoustic models 

   Ibáñez Sáez, Natalia (2017-06-07)
   This thesis consists in the extension of the baseline system for Acoustic Scene Classification, developed by the Audio Research Group at Tampere university of Technology for the challenge of Detection and Classification ...
  • Active Harmonic Filtering with a Static Synchronous Compensator in High Voltage Applications 

   Toppari, Joni (2018-06-06)
   Harmonics compensation has become increasingly important as the presence of nonlinear loads and the use of power electronic devices, both generating harmonics, have increased. Harmonics increase losses and have unwanted ...
  • Active Shape Model with Applications in Facial Landmark Localization 

   Sun, Zhe (2016-06-08)
   Active Shape Model (AAM) and Active Appearance Model (AAM) are the commonly used methods in facial landmark localization, in the past 20 years, there are a few extended methods, which are based on the classical ones, being ...
  • Adaptive Control of Grid-Connected Inverters 

   Luhtala, Roni (2017-06-07)
   In the thesis, adaptive controller is applied to optimize the operation of grid-connected inverter under varying grid conditions. Adaptive control is based on the real-time measurements of grid impedance. The thesis presents ...
  • Adaptive Self-Interference Cancellation in Full -Duplex Radio 

   Koirala, Kumud (2016-06-08)
   Full-duplex transmission is a scheme where the transmitter and the receiver of a transceiver can transmit and receive simultaneously using same carrier frequency. Full-duplex transmission theoretically doubles the spectral ...
  • Advanced algorithms for manipulating 2D objects on touch screens 

   Palén, Akseli (2016-06-08)
   Multi-touch gestures are widely used on touch screens to scale, rotate, or otherwise transform geometric objects such as maps and images. Typical gesture recognition implementations handle one or two touch points successfully ...
  • Advanced Multicarrier Communication Techniques in Automotive Environment 

   Shrestha, Deep (2014-06-04)
   Electronic systems in vehicles are used for advanced infotainment systems, control and automation systems, and safety critical systems. Due to increased importance of electronics in the modernization of vehicles, the size ...
  • Advantages of variable speed drive in pump applications 

   Rekola, Juho Yrjö Eemeli (2015-12-09)
   The thesis is studying centrifugal pump’s variable speed drive’s advantages in Alfa Laval Aalborg’s steam boiler applications. Thesis consists of two main parts. First part examines requirements set for variable frequency ...
  • Aggregated space heater model for power system frequency control analysis 

   Lehtonen, Antti Oskari (2017-06-07)
   The power system’s frequency is kept at acceptable levels by maintaining a power bal-ance between the produced and consumed electric power in the power system. Tradi-tionally, the power system’s frequency control is done ...
  • Aggregating loads for demand response in industrial environment 

   Väänänen, Eetu (2017-10-04)
   Objective of this thesis was to evaluate demand response potential of small loads in a paper mill. Target was to examine the capacity for frequency containment reserves and balancing power market operated by Fingrid. ...
  • Agile in public research projects 

   Nikkilä, Timo (2015-04-03)
   Public research relies on projects. Knowledge and awareness of project management have increased in software development in last few decades. At the same time project management has become one success factor in enterprise ...
  • Aikaan ja paikkaan sidottu mobiilimaksusovellus hyödyntäen Facebook Messenger rajapintaa 

   Sandström, Petri (2018-12-05)
   Yhä harvemmat ihmiset kantavat mukanaan käteistä. Sen sijaan taskusta löytyy lähes jokaiselta maksukortti tai teknisesti edistyneemmät voivat kantaa mukanaan älypuhelinta maksuvälineenään. Tämän todellisuuden takia seurakunnat ...
  • Aikaväli- ja taajuusmittauslaitteiston modernisointi 

   Harala, Antti (2014-04-09)
   Tämä diplomityö kuvaa uuden aikaväli- ja taajuusmittauslaitteiston suunnittelua ja rakentamista Ilmavoimien Materiaalilaitoksen akkreditoidulle K013-kalibrointilaboratoriolle. Kalibrointilaboratorion aikaisempi laitteisto ...
  • Ajastettuja tehtäviä suorittavan ylläpidollisen työkalun määrittely ja toteutus 

   Tuikka, Jarkko (2015-01-13)
   Asiakkalla oli tuotantojärjestelmä, johon oli asiakkaan toimesta lisätty skriptejä, ohjelmia ja palveluita, jotka hoitivat suhteellisen yksinkertaisia tehtäviä ajastetusti. Ongelmana tässä järjestelmässä oli se, että ...
  • Ajotavan tutkiminen ja arviointi mittausten ja SOM:in avulla 

   Myöhänen, Sami (2010-06-23)
   Diplomityössä mitattiin ajoneuvoa kiihtyvyysantureilla ja kehitettiin kevyt ajonarvostelusovellus. Kirjallinen osuus kattaa liikenneturvallisuuden tarkastelun tilastojen avulla, sekä liikennepsykologiselta kannalta. /Kir10
  • Akkujen hyödyntäminen siltanosturin energiavarastona 

   Toivonen, Juha (2016-06-08)
   Diplomityössä tutkittiin litiumioniakkujen hyödyntämistä siltanosturin energiavarastona. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää akkujen käyttöikään ja turvallisuuteen liittyvät asiat, sekä luoda akkukäyttöisen siltanosturin ...
  • Akkukäyttöiset liikkuvat työkoneet 

   Honkoaho, Riku (2017-01-11)
   Tässä diplomityössä tutkittiin eri akkuteknologioiden hyödyntämisen mahdollisuuksia tuotantolaitoksen liikkuvien työkoneiden energiavarastoina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka perinteiset sähköistysmenetelmät, ...
  • Aktiojärjestelmä moniydinsuorittimelle 

   Mäkinen, Arto Johannes (2016-10-05)
   Aktioparadigma kuvaa ohjelmien suorituksen aktioiden ja objektien avulla. Objektit kuvaavat järjestelmän dataa ja aktiot sisältävät suoritettavan koodin. Jokainen aktio käsittelee objektien osajoukkoa. Jos aktiot eivät ...
  • Alisynkroniset värähtelyt verkkoon kytketyissä tuulivoimaloissa 

   Leinonen, Joona (2017-11-08)
   Lisääntynyt tuulivoiman kapasiteetin kasvu vaatii siirtoverkoilta enemmän. Siirtoverkon kapasiteettia nostetaan tyypillisesti sarjaan kytkettyjen kondensaattoreiden avulla. Sarjakondensaattoreiden on kuitenkin havaittu ...
  • Altitude Control System for Indoor Airship 

   La Croce, Davide (2014-09-03)
   The indoor airship is designed to estimate direction and altitude using dead reckoning techniques. Sensors such as gyroscopes and accelerometers provide measurements affected by biases and additive noise. Degradation of ...