Now showing items 3486-3491 of 3491

  • Älykkään kiinteistön energiankulutuksen seurannan kehittäminen ja demonstrointi 

   Pietilä, Vesa (2013-06-05)
   Asumiseen tarvittavan energian havainnointi on yleensä vaikeaa asukkaalle. Jotta asukas voisi laskea energiankulutustaan, on hänen saatava palautetta omien toimiensa vaikutuksesta. Diplomityön kirjallisuuteen perustuvassa ...
  • Älylasisovellus nosturioperaattorin työn tukena 

   Dobrev, Niki (2015-10-07)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, millä tavoin älylaseilla toimivalla lisätyn todellisuuden sovelluksella voidaan tukea nosturioperaattorin päivittäistä työtä. Hyötyjä tutkittiin turvallisuus- sekä käyttömukavuusnäkökulmista. ...
  • Äänekosken tehdasalueen liikenneturvallisuuden parantaminen 

   Kajander, Sami (2012-10-03)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään Äänekosken tehdasalueen liikennettä ja sen turvallisuutta. Tavoitteena tutkimuksessa on selvittää liikennejärjestelmän nykytilanne, sekä selvittää siihen liittyviä vaaroja ja ongelmia. ...
  • Ääretönulotteiset matriisit jonoavaruuksissa 

   Niemistö, Mikko-Pekka (2015-11-04)
   Tässä diplomityössä käsitellään ääretönulotteisia matriiseja ja niiden käyttöä matematiikassa. Ääretönulotteisella matriisilla tarkoitetaan matriisia, jolla on äärettömän monta pysty- ja vaakariviä. Toisaalta myös jono ...
  • Öljyhiilivedyillä pilaantuneen hiekkamaan in situ käsittely elektro-Fenton menetelmällä 

   Laitinen, Jarno (2010-12-08)
   Ympäristön saastuminen teollisen toiminnan seurauksena aiheuttaa yhteiskunnille riskejä ympäristöterveyden ja aluekehityksen osalta. Näiden riskien vähentäminen kustannus- ja ekotehokkaasti on haastava tehtävä. Tärkeässä ...
  • Öljyn käytön vähentäminen kaukolämmön tuotannossa 

   Tissari, Niko (2015-12-09)
   Tässä työssä etsittiin liiketaloudellisesti kannattavia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää öljyn käyttöä Savon Voima Oyj:n kaukolämmön tuotannossa. Polttoöljyjä käytetään nykyään Savon Voimalla ainoastaan huippu- ja ...