Now showing items 4977-4988 of 4988

  • Älykkäiden kuljetusjärjestelmien tietoturvamekanismit autonomisten ajoneuvojen verkkoympäristössä 

   Myllysuo, Harri (2017-11-08)
   Älykkäisiin kuljetusjärjestelmiin kuuluu tieliikenteen osalta sellaisia komponentteja, joilla parannetaan merkittävästi liikenneturvallisuutta. Eräs parannuksen mahdollistava tekijä on ajoneuvojen verkottuminen ja sitä ...
  • Älykkään kiinteistön energiankulutuksen seurannan kehittäminen ja demonstrointi 

   Pietilä, Vesa (2013-06-05)
   Asumiseen tarvittavan energian havainnointi on yleensä vaikeaa asukkaalle. Jotta asukas voisi laskea energiankulutustaan, on hänen saatava palautetta omien toimiensa vaikutuksesta. Diplomityön kirjallisuuteen perustuvassa ...
  • Älykkäät ratkaisut kaukolämpöverkoissa 

   Lahti, Riina (2017-12-07)
   Automaation käyttö eri yhteiskunnan osa-alueilla on lisääntynyt viime vuosina. Kaukolämpöalalla voimalaitokset, pumppaamot ja väliasemat ovat usein etäluettavissa ja etäohjattavissa, mutta itse kaukolämpöverkon puolella ...
  • Älylasisovellus nosturioperaattorin työn tukena 

   Dobrev, Niki (2015-10-07)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, millä tavoin älylaseilla toimivalla lisätyn todellisuuden sovelluksella voidaan tukea nosturioperaattorin päivittäistä työtä. Hyötyjä tutkittiin turvallisuus- sekä käyttömukavuusnäkökulmista. ...
  • Älysopimukset ja Ethereum-sovellusalusta 

   Hiironen, Altti (2017-12-07)
   Lohkoketjuteknologialla tarkoitetaan hajautettua vertaisverkossa toimivaa tietokantaa, jonka ylläpitoon jokainen vertaisverkossa oleva toimija osallistuu. Lohkoketjut mahdollistavat luottamuksen rakentamisen Internetissä ...
  • Älytalosta arvoa asiakkaalle 

   Tolppi, Panu (2019-02-09)
   Älytalojen määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla ja ne tuovat mukanaan uudenlaisia palveluja asumiseen. Älytalosovelluksilla tavoitellaan asumisen mukavuutta ja energian kulutuksen minimointia. Sovellukset perustuvat ympäristöstä ...
  • Äänekosken tehdasalueen liikenneturvallisuuden parantaminen 

   Kajander, Sami (2012-10-03)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään Äänekosken tehdasalueen liikennettä ja sen turvallisuutta. Tavoitteena tutkimuksessa on selvittää liikennejärjestelmän nykytilanne, sekä selvittää siihen liittyviä vaaroja ja ongelmia. ...
  • Äänen sivutiesiirtymä massiivipuurakenteisten tilaelementtien välillä 

   Roininen, Mikko (2017-09-06)
   Massiivipuurakenteisten tilaelementtien välinen ilmaääneneristävyys ei aina täytä rakentamismääräysten vaatimuksia asuinhuoneiden välillä. Välipohjarakenne tilaelementtien välillä on yleensä luonnostaan kaksinkertainen ja ...
  • Ääretönulotteiset matriisit jonoavaruuksissa 

   Niemistö, Mikko-Pekka (2015-11-04)
   Tässä diplomityössä käsitellään ääretönulotteisia matriiseja ja niiden käyttöä matematiikassa. Ääretönulotteisella matriisilla tarkoitetaan matriisia, jolla on äärettömän monta pysty- ja vaakariviä. Toisaalta myös jono ...
  • Öljyhiilivedyillä pilaantuneen hiekkamaan in situ käsittely elektro-Fenton menetelmällä 

   Laitinen, Jarno (2010-12-08)
   Ympäristön saastuminen teollisen toiminnan seurauksena aiheuttaa yhteiskunnille riskejä ympäristöterveyden ja aluekehityksen osalta. Näiden riskien vähentäminen kustannus- ja ekotehokkaasti on haastava tehtävä. Tärkeässä ...
  • Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön omakotitaloissa 

   Saari, Joona (2019-03-06)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maalämpöjärjestelmää ja öljylämmitystä. Pyrkimyksenä on selvittää järjestelmien perustoiminta ja laskea maalämpöpumppuinvestoinnille takaisinmaksuaika. Tutkimuksessa tarkastellaan kolmea ...
  • Öljyn käytön vähentäminen kaukolämmön tuotannossa 

   Tissari, Niko (2015-12-09)
   Tässä työssä etsittiin liiketaloudellisesti kannattavia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää öljyn käyttöä Savon Voima Oyj:n kaukolämmön tuotannossa. Polttoöljyjä käytetään nykyään Savon Voimalla ainoastaan huippu- ja ...