Now showing items 1-20 of 4988

  • 1500 V DC/DC-muunnin akkuenergiavaraston ja aurinkosähköjärjestelmän yhdistämiseen 

   Äijö, Teemu (2019-01-25)
   Energian- ja erityisesti sähkönkulutus lisääntyy koko ajan. Samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään ympäristösyistä. Tästä johtuen uusiutuvilla energianlähteillä on tulevaisuudessa suuri rooli energiantuotannossa. ...
  • 1960- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja asumisen muutos 

   Ruotsalainen, Sakari (2011-05-04)
   1960- ja 70-luvuilla rakennetut asunnot – kerrostalot ja pientalot – ovat tulleet peruskorjausikään. Suurin osa nykyisestä tutkimuksesta ja tehtävistä korjaus- ja muutostoimenpiteistä painottuu lähiöiden ja kerrostalojen ...
  • 2.4 GHz Inkjet-printed RF Power Harvester on Bulk Cardboard Substrate 

   Khonsari, Zahra (2014-10-24)
   Inkjet-Printing Technology provides the ability of fabricating electronic circuits on different substrates such as: cardboard, wood, kapton and etc. The advantages of this technology are reduction in production cost in ...
  • 21st Century Mill Village -Updating the historic Mill Village concept to create vibrant urban life around the repurposed mills 

   Nyblom, Heidi-Maria (2017-06-07)
   The mill village of the 21st-century is a new take on the original concept of a mill village. The mill village was originally intended to provide a home for workers close to the factory so that they could be nearby work ...
  • 2DOF PID -säädinten moduulikokoelma 

   Lampinen, Pyry (2018-04-04)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutustua 2DOF-rakenteella toteutettuihin PID-säätimiin eli säätimiin, jotka käsittelevät asetusarvoa ja mittausta eri tavalla tai muuten toteuttavat suunnitteluun kaksi vapausastetta. ...
  • 30 Ghz RF-DAC Based I/Q Modulator 

   Ahmad, Salman (2016-09-07)
   For massive MIMO systems, large number of antennas and transmitter chains are considered. This huge and complex circuitry consume lot of power. For saving the power, the modulator and DAC can be integrated in to one. ...
  • 360-Degree Panoramic Video Coding 

   Ghaznavi Youvalari, Ramin (2016-10-05)
   Virtual reality (VR) creates an immersive experience of real world in virtual environment through computer interface. Due to the technological advancements in recent years, VR technology is growing very fast and as a result ...
  • 360-videoiden katselustatistiikan visualisointi 

   Heino, Pietari (2018-02-07)
   360-videot ovat yleistymässä virtuaalitodellisuuden erilaisten sovellusten kanssa kovaa vauhtia. 360-videot ovat uusi, moderni mediamuoto, jossa video on kuvattu tietystä pisteestä jokaiseen suuntaan kuin pallon keskipisteestä ...
  • 3D Alignment of Projections in Electron Tomography 

   Tang, Qi (2016-01-13)
   The goal of this thesis is to analyze the effect of projection angle errors on reconstructing 3D electron tomography. Noise, missing wedge and miss alignment are three main problems in electron tomography. This thesis ...
  • 3D graphics platforms and tools for mobile applications 

   Guo, Yu (2014-12-03)
   The objective of the thesis is the investigation of mobile 3D graphics platforms and tools. This is important topic since 3D graphics is increasingly used in mobile devices. In the thesis platforms and tools specific for ...
  • 3D Mesh Simplification Techniques for Enhanced Image Based Rendering 

   Naik, Deepa (2017-06-07)
   Three dimensional videos and virtual reality applications are gaining wide range of popularity in recent years. Virtual reality creates the feeling of 'being there' and provides more realistic experience than conventional ...
  • 3D modelling and simulation of a production line with CIROS 

   Li, Kan (2012-01-11)
   3D simulation technology has been adopted successfully in production industry for dec-ades. It benefits the manufacturers by the possibility to answer ‘how would it be’ with vivid visual images, consuming much lower capital ...
  • 3D Object Detection and Tracking Based On Point Cloud Li- brary Special Application In Pallet Picking For Autonomous Mobile Machines 

   Estiri, Fatemeh Alsadat (2014-05-07)
   This work covers the problem of object recognition and pose estimation in a point cloud data structure, using PCL (Point Cloud Library). The result of the computation will be used for mobile machine pallet picking purposes, ...
  • 3d Printing Of A Personalized Dosage Form 

   Virtanen, Valtteri Topias (2018-09-05)
   The purpose of this thesis was to study the possibilities of 3D printing of a personalized dosage form from biocompatible and biodegradable PLA (polylactic acid) polymer. In this thesis multiple sets of capsules with ...
  • A 3d Real-Time Monitoring System for a Production Line 

   García Pájaro, Héctor (2012-06-06)
   It is hypothesized than a transparent view of the factory floor, in real time, will provide grounds for achieving a better control over the factory assets, including maintenance activities and scheduling optimization. The ...
  • 3D tracking of objects in real time 

   Hyttinen, Esa (2018-05-09)
   This thesis aims to explore the problem of object tracking. This included reviewing existing applications and technologies related to the problem, and testing one approach via setting up a system that tracks obstacle ...
  • 3D-käyttöliittymäkomponenttikirjaston toteuttaminen web-tekniikoilla 

   Mattila, Anna-Liisa (2012-10-03)
   Interaktiivisten kolmiulotteisten (3D) web-sovellusten kehittäminen on nykyään mahdollista, mutta ei kuitenkaan yksinkertaista. Interaktiivisten 3D-sovellusten toteutustekniikat ovat abstraktiotasoltaan matalalla verrattuna ...
  • 3D-laserkeilausaineiston hyödyntäminen inframallintamisen yhteydessä ja sen lopputuotteen laadun varmentaminen 

   Pekkala, Janne (2015-10-07)
   Infra-alalla ollaan siirtymässä kohti inframallintamisen tehokasta hyödyntämistä hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Samalla luotettavien lähtötietojen merkitys korostuu. Yksi tärkeimmistä lähtötiedoista on maastomalliaineisto, ...
  • 3D-maailman kameran ohjaaminen kasvojen paikannuksen avulla 

   Lamminsaari, Tomi Petteri (2012-12-05)
   Eleiden hyödyntäminen sovellusten käyttöliittymissä on yleistynyt viime vuosina kosketusnäyttöjen ansiosta. Pelikonsoleille on jo usean vuoden ajan ollut tarjolla peliohjaimia, joita ohjataan painikkeiden lisäksi peliohjainta ...
  • 3D-ohjelmistot vaatetusteollisuudessa 

   Jokinen, Anni Raisa (2010-12-08)
   3D-lyhennyksellä viitataan useimmiten tietokonegrafiikkaan, jossa pyritään realistiseen kolmiulotteiseen perspektiiviin ja joka on toteutettu tähän tarkoitukseen tehdyillä erityisohjelmistoilla. Kankaat ovat pehmeitä ja ...