Now showing items 3618-3637 of 4949

  • S1-luokan väestönsuojan mitoitus paikallavalurakenteena 

   Lappalainen, Matias (2018-12-10)
   Kandidaatintyössä esitetään lainsäädännössä sekä muissa ohjeissa esitetyt vaatimukset ja määräykset, jotka tulee huomioida S1-luokan väestönsuojan teräsbetonirakenteiden suunnittelussa. Tarkoituksena on koota lähes kaikki ...
  • S2010-Sähkönimikkeistön mukaisten sähköteknisten järjestelmien energiankulutus ja energiasäästömahdollisuudet 

   Asumaniemi, Aira (2015-03-04)
   Energian kulutuksen kasvu on jo pitkään ollut merkittävä keskustelunaihe ympäri maapalloa. Myös sähkönkulutuksen osuus on kasvanut huomattavasti tämän vuosituhannen aikana. Samanlainen energian ja sähkönkulutuksen kasvuilmiö ...
  • Saaristolaiskylä 

   Pennanen, Tarja (2010-01-13)
   Diplomityöni aiheena on lounaissuomalainen saaristolaiskylä. Tutkin aihetta sekä perinteen että nykypäivän näkökulmasta. Nykypäivän saaristorakentamiseen vaikuttavina asioina selvitän valtio- ja Eu-politiikan vaikutuskeinoja ...
  • SaaS Configurations and Customizations: Management Tool for Digital Signature Service 

   Paavilainen, Henrik (2017-09-06)
   Today, cloud computing – a result of combining existing technologies – is a popular paradigm that has brought many benefits for users and enterprises. Cloud computing fosters the provision and use of IT infrastructure, ...
  • Saatavuuden huomioiminen toteutettaessa web-sovellusta 

   Kurtti, Niko (2013-05-08)
   Yhä useammat tietojärjestelmät ovat toiminnaltaan niin kriittisiä, että niiden palveluiden tulee olla käytännössä aina käytettävissä. Tästä huolimatta palveluiden saatavuusvaatimuksia osataan harvoin arvioida riittävän ...
  • Safety analysis on human-robot collaboration in heavy assembly task 

   Dianatfar, Morteza (2018-12-05)
   Manufacturing assembly industry has traditionally utilized human labor to perform assembly tasks manually. With the introduction of industrial robots, fully automated solutions have provided an opportunity to perform complex ...
  • Safety in Electrical Work 

   Pirttimäki, Heidi (2013-10-09)
   Working with electricity causes injuries and deaths around the world every year. At the same time, the employers are more interested in their employee’s safety at work. The purpose of this thesis is to create a base to ...
  • Safety Leadership assessment and implementation of Safety culture transformation concept 

   Tengvall, Rosa (2016-08-17)
   Safety performance is driven by leadership in the organization. The leaders translate the company’s safety vision into concrete safety actions and procedures in the facilities and in daily work. Safety vision is integrated ...
  • Safety related object and pattern recognition for autonomous machines 

   Pascual Olivas, Pablo (2018-03-07)
   Automation is nowadays everywhere, from automated machines in factories that build goods, to robots cleaning your own house. Everyday new ideas about automation come out, trying to make life easier for every person and ...
  • Sairaalaympäristön logistiset virrat 

   Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
   Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
  • Sampling frequency optimization and training model selection for physical activity classification with single triaxial accelerometer 

   Jiang, Chao (2015-10-07)
   Ambulatory monitoring system with accelerometers can provide a reliable, continuous, unsupervised and objective monitoring of human physical activities. The system can in many cases recognize the type of activity being ...
  • Sampling of Intracellular Metabolites of Acinetobacter baylyi sp. ADP1 for Metabolomic Analysis 

   Salminen, Aaro Valtteri (2011-12-07)
   Acinetobacter baylyi sp. ADP1 is a nutritionally versatile bacterial strain capable of natural transformation and homologous recombination. It has a unique metabolism, as it is capable of using a vast collection of compounds ...
  • Sappee: hiihtokeskuksesta ympärivuotiseksi matkailukohteeksi 

   Vallius, Sampo (2009-06-03)
   The traditional ski resort business has come to a turning point. The climate change, changes in consumer habits, the common growth of environmental awareness, as well as the tough competition, are at the moment the biggest ...
  • Sarjakondensaattorien luotettavuus ja kunnonhallinta 

   Koski, Joonas (2015-11-04)
   Sarjakondensaattorien tehtävänä on parantaa sähköverkon transientti- ja jännitestabiiliutta, vähentää häviösähkökustannuksia sekä optimoida tehonjakoa. Fingridin sarjakondensaattorien luotettavuus on ollut historiallisesti ...
  • Sarjakondensaattorin ylijännitesuojauksen toteutus Suomen kantaverkossa 

   Janhunen, Olli-Pekka (2018-04-04)
   Diplomityössä tutkittiin mahdollisuutta siirtyä käyttämään kipinävälitöntä sarjakondensaattoria Suomen kantaverkossa. Kipinävälittömällä sarjakondensaattorilla halutaan parantaa sarjakondensaattorin luotettavuutta. ...
  • Sarjaliikenneanalysaattorin kehittäminen 

   Partanen, Juuso (2013-11-08)
   Kahden laitteen välistä sarjamuotoista tiedonsiirtoa voidaan tutkia sarjaliikenneanalysaattorilla. Sarjaliikenneanalysaattori kaappaa tutkittavien laitteiden välillä kulkevat signaalit myöhempää käyttöä ja analysointia ...
  • Sarjapariston epäbalanssivirran mittaus 

   Hernesniemi, Matti (2013-10-09)
   Sarjaparisto on sähkön siirtojohdolle asennettava laite, jonka tarkoituksena on lisätä linjan tehosiirtokapasiteettia ja parantaa verkon stabiilisuutta häiriötilanteissa. Sarjaparisto koostuu suuresta määrästä kondensaat ...
  • Sarjapariston lujuuslaskenta seismisissä olosuhteissa 

   Kotisaari, Markus (2013-01-09)
   Sarjaparisto liitetään sähkölinjaan tarkoituksenaan kompensoida loistehoa sähkönsiirrossa. Koska sähkönsaanti on turvattava kaikissa olosuhteissa, sarjaparisto mitoitetaan kestämään suuria kuormituksia. Suuret kuormitukset ...
  • Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimala-alueiden visualisointi 

   Eteläaho, Anna (2013-12-04)
   Paikkatietoon perustuvan maaston 3D-mallinnuksen avulla on mahdollista havainnollistaa visuaalisesti maisemien muuttumista rakentamisen yhteydessä. Tämän diplomityön taustalla olleen tutkimusprojektin tavoitteena oli ...
  • Satakunnan yhteinen potilastietojärjestelmä 

   Lavonen, Jani (2018-04-04)
   Tietojärjestelmät ovat erittäin ajankohtainen aihe sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen vuoksi. Tässä työssä lähdin tutkimaan, mitä keskeisiä asioita tulisi ottaa huomioon yhteisen alueellisen potilasjärjestelmän ...