Now showing items 4568-4587 of 4988

  • Ubiquitous Manufacturing Requirements for Product Data Management 

   Kiirikki, Janne (2011-02-09)
   Ubiquitous manufacturing rather straightforwardly means the usage and utility of ubiquitous computing concepts and technologies in manufacturing. Simply put this means embedding more intelligence into objects of the ...
  • UI Test Automation in Symbian Camera Software Development 

   Dev, Rupesh (2011-06-08)
   Software testing is one of the most cost-intensive tasks in the modern software production process. Software testing needs to be effective not only at finding the defects, but also in performing the tests as quickly and ...
  • Uimavesiprofiilien laatiminen EU-uimarannoille 

   Penttilä, Erkko (2012-09-05)
   Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta astui Suomessa voimaan vuonna 2008. Asetus vaati, että kaikille niin kutsutuille EU-uimarannoille on laadittava ...
  • Uinti- ja melontakeskus Jyväskylän Kivelänrantaan 

   Moisala, Antti (2009-06-03)
   Diplomityön lähtökohta perustuu Jyväskylän Kivelänrannan asuntoalueen kansainväliseen ideakilpailuun, jossa entiselle leirintäalueelle haettiin uutta identiteettiä. Belgialaiset Bart van der Velde ja Petra Sorge voittivat ...
  • Ulkoilmateatteri entiseen kivilouhimoon Kirkkonummelle 

   Mero, Minja-Riina (2010-09-08)
   Diplomityöni tarkoituksena on esitellä vaihtoehtoinen jälkikäyttösuunnitelma toimintansa lopettaneelle Hilan luonnonkivilouhimolle. Kirkkonummella Upinniemessä sijaitseva avolouhimo on pinta-alaltaan 1,6 hehtaaria ja ...
  • Ulkoistetun rakennustarvikevaraston toimintamalli ja sen analyysi 

   Similä, Arttu (2016-06-08)
   Etelä-Suomessa sijaitsevan rakennustarvikevaraston toimintamallin kuvaus ja sen nykytilan analyysi vuonna 2015. Varastolle tehtiin tapaustutkimus (case study), jonka tavoitteena oli mallintaa varaston toiminta ja selvittää ...
  • Ulkopuolinen suunnitelmien tarkastus Seinäjoki-Oulu-ratahankkeessa 

   Lappalainen, Ville-Pekka (2015-06-03)
   Seinäjoki–Oulu-ratahanke lukeutuu Suomen suurimpiin käynnissä oleviin infrahankkeisiin. Hanke toteutetaan vuosina 2007–2017 ja sen kustannusarvio on 880 M€. Yhteysväli on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä yksiraiteisista ...
  • Ultra-Narrowband Internet-of-Things Technologies 

   Joseph, Obinna Jude (2018-06-06)
   Low Power Wide Area Networks (LPWANs) are a class of wireless network technologies that enable low power consumption and wide area coverage. It can utilize licensed or unlicensed frequency bands and also open or proprietary ...
  • Ultranopea kaupankäynti ja sen vaikutukset rahoitusmarkkinoihin 

   Saarinen, Arttu (2018-08-15)
   Tämä kandidaatintyö on valikoidusta aineistosta tehty kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on tutkia, minkälaisia vaikutuksia ultranopealla kaupankäynnillä on rahoitusmarkkinoihin ja niiden tehokkuuteen, likviditeettiin ...
  • Ultraäänimittausjärjestelmän toteutus 

   Grönman, Jere Matti (2017-03-08)
   Tässä diplomityössä toteutettiin ultraäänimittausjärjestelmän prototyyppi. Sen tarkoituksena oli tehostaa jätehuoltoyrityksen säiliöiden etävalvontaa. Tutkimuskysymyksenä oli, kuinka luotettavia mittaustuloksia järjestelmä ...
  • A UML Profile Approach to Managing Open Source Software Licensing 

   Luoto, Antti (2013-03-04)
   There are multiple issues in utilizing third party open source components in component-based development. These issues include, for example, the legality of using open source components in different domains, or the legality ...
  • UML-mallipohjaisen sovelluskehityksen ohjeistus automaatio-ohjelmistoille 

   Rauhamäki, Jari (2009-11-04)
   Automaatiosuunnittelu kohtaa jatkuvasti kasvavia haasteita kuten kiristyvän kilpailun ja tiukentuneet suunnitteluaikataulut. Suunnittelu on entistä enemmän ohjelmistopainotteista, koska ohjelmistojen osuus automaatiojärjestelmässä ...
  • Umpilähdekapseleiden ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa 

   Korhonen, Milla (2017-05-03)
   Umpilähde on säteilylähde, jossa radioaktiivinen aine on suljettu tiiviisti metallikapselin sisälle niin, ettei se pääse leviämään kapselin ulkopuolelle eikä sitä voi koskettaa. Umpilähteitä on paljon erilaisia, mutta tämä ...
  • UMTS-radioverkon hallintaprotokollat ja kehitys 

   Eskola, Tuomo Antero (2016-05-04)
   Radioverkkojärjestelmien suunnittelu, käyttöönotto ja ylläpito ovat tekniikan nopean kehittymisen ansiosta kokoajan muuttuvassa tilassa pyrkien varmistamaan yhteensopivuuden vanhempien standardien kanssa. UMTS-järjestelmän ...
  • Understanding and developing decision making in manufacturing relocations - A case study on offshoring and backshoring 

   Valkonen, Tommi Juha Johannes (2016-11-09)
   Since the 1960’s, companies have searched for competitive advantage from offshoring their manufacturing processes to countries of lower labour cost, or countries that are located closer to interesting markets. However, ...
  • Unification of system equipment for nanosensor nodes 

   Karim, Sk Md Shahedul (2015-06-03)
   Nanotechnology is aiming to design nanocomponents where unique phenomena empower novel applications at nanoscale level. By integrating these nanocomponents into a single entity will enable the development of nano-machines. ...
  • UniQ-alustan tiedonsiirtokyvyn mittaus ja optimointi 

   Österman, Petri Ilmari (2017-02-08)
   Tiedon tehokas siirtäminen internetissä ja muissa tietoverkoissa on haastava prosessi, jota on tutkittu vuosikymmeniä. Tehokkaalla tiedonsiirrolla tarkoitetaan suurta tiedonsiirtonopeutta, pientä viivettä tiedon siirtymisessä ...
  • Universal Verification Method and Environment for RISC Processor 

   Ihanajärvi, Miika (2016-06-08)
   This thesis introduces Nokia Co-processor (COP) and universal verification method (UVM) based verification environment for it. COP scales from a very small one threaded 32-bit processors up to a 128-bit and 16 threaded ...
  • Unohdetut paikat, katoavat hetket, liikuteltavat tilat- Arkkitehtuurin kokemuksellisuus ja väliaikainen paikanhaltuunotto 

   Paukio, Maria (2010-06-09)
   Diplomityöni tarkastelun kohteena on kokemuksellinen, kokeileva ja väliaikainen arkkitehtuuri kaupunkitilassa. Työni käsittelee tämänkaltaisen arkkitehtuurin puutetta tunteen, nykykulttuurin, tradition ja konseptin ...
  • Unsupervised alignment of objects in images 

   Shokrollahi Yancheshmeh, Fatemeh (2014-01-15)
   With the advent of computer vision, various applications become interested to apply it to interpret the 3D and 2D scenes. The main core of computer vision is visual object detection which deals with detecting and representing ...