Now showing items 4891-4910 of 4988

  • Wanha Villatehdas - Hyvinkään kulttuurikeskus 

   Haavisto, Miika (2010-06-23)
   Hyvinkään Villatehdas on ollut maamme suurin ja monipuolisin villatehdas. Teollisuusympäristö ja työväen asuntoalue kuvastavat 1900-luvun kutomoteollisuuden merkitystä pienen kauppalan kehitykselle pääradan varressa sen ...
  • Wappuradion äänensiirtolinkki IP-verkon yli 

   Aaltonen, Tapio (2014-01-15)
   Rakkauden Wappuradio on tampereen teekkarien paikallisradioprojekti, jonka puitteissa on lähetetty ohjelmaa vuosittain teekkariwapun yhteydessä noin viikon ajan. Ohjelma on ollut kuultavissa yleisradiotaajuuksilla Tampereella ...
  • Waste water treatment costs caused by boiler pre-operational chemical cleaning 

   Kyrölä, Sonja (2018-10-03)
   Aim of this thesis was to clarify the factors affecting the treatment costs of boiler pre-operational chemical acid cleaning. Up to 1000 m3 of waste water may be produced during the chemical cleaning procedure prior to ...
  • Water content determination of soft Finnish clays using electrical conductivity measurements 

   Haikola, Markus (2018-09-05)
   This thesis is made in accordance to evaluate a possibility to use electrical conductivity measurements for determination of geotechnical parameters. The main goal of this thesis is to find a way to determine water content ...
  • Water Distribution Development and Modeling in Keetmanshoop, Namibia 

   Salmivirta, Tatu Artturi (2016-01-13)
   The objective of this study is to update earlier studies of Keetmanshoop’s water distribution and to evaluate the performance of Keetmanshoop’s water distribution network and water sector. This includes data such as the ...
  • Water Heating System - Application in an Apartment Building 

   Garcia Hortelano, Antonio (2011-08-17)
   Energy consumption is one of the great measures of progress and welfare of society . The concept of "energy crisis" occurs when energy sources from which people supply are exhausted. An economic model like the actual, whose ...
  • Water Loss Management in Keetmanshoop, Namibia 

   Löppönen, Arto (2011-05-04)
   Rappeutuvat vesijohtoverkostot aiheuttavat merkittäviä ongelmia vesilaitoksille maailmanlaajuisesti. PLDDSI (Partnership for Local Democracy, Development and Social Innovation) on suomalais-namibialainen kehitysyhteistyöprojekti, ...
  • Water network management in Keetmanshoop, Namibia 

   Seppänen, Risto (2008-12-03)
   Namibia on eteläisen Afrikan kuivin valtio, joka kärsii äärimmäisestä veden niukkuudesta. Maan vesijohtoverkostojen vuodot ja vesihäviöt ovatkin suuri ongelma kunnille sekä taloudellisesti että yleisten vesivarojen vähyyden ...
  • Water Network Management Plan for Keetmanshoop, Namibia 

   Aalto, Matti (2014-10-08)
   Kuivuudesta huolimatta vesihuollon toteuttaminen Namibiassa ei ole teknisesti kovin monimutkaista. Sadekaudella vettä saadaan kerättyä koko vuodeksi riittävä määrä tekojärviin. Hiekkainen maaperä on helppoa kaivaa ja putket ...
  • Weak signal based foresight service 

   Pirinen, Oona (2010-06-16)
   The purpose of this thesis was to investigate the utilization of foresight information in an organization, especially to support strategic planning. Finpro has recently launched a foresight service for Finnish companies. ...
  • Wear and Friction Effects on Energy Consumption in the Mining Industry 

   Härkisaari, Pirita (2015-05-06)
   Mining is very important globally. The total amount of mines worldwide is estimated to be 100,000–150,000 [1]–[3]. Mining’s share of global energy consumption is ~5% [4]–[6]. Previous studies made on vehicles [7], [8] and ...
  • Wear Behaviour of Ductile Irons in Continuous Sliding Motion 

   Prihti, Tomi (2011-05-04)
   This Master of Science thesis is carried out for Componenta Ltd. Componenta is one of the largest cast component suppliers in Europe. The thesis is also part of the DEMAPP research program launched by FIMECC Ltd. DEMAPP ...
  • Web Based Network Speech Recognition 

   Shahzad Hussain, Bangash (2013-01-09)
   In modern technological world there is a continuous flow of improvements, as it has been with computers, tablets and smart phones. There is a need to explore alternatives for effectively using those new devices and systems. ...
  • Web Frontend Component Quality Model 

   Sinisalo, Aleksi (2017-12-07)
   Web frontend application developers utilize many components in their work that provide functionality required by the application under development. The components are typically written in JavaScript and may have been ...
  • Web Interface for natural language processing engines 

   Tonkin, Aleksandar Svetoslavov (2016-06-08)
   This thesis presents a graphical user interface that simplifies the use of natural language processing engines. Until now the use of the implemented part-of-speech task and other natural language processing tasks were ...
  • Web Scale Image Retrieval based on Image Text Query Pair and Click Data 

   Sanjeev, Poudel Chhetri (2015-03-04)
   The growing importance of traditional text-based image retrieval is due to its popularity through web image search engines. Google, Yahoo, Bing etc. are some of search engines that use this technique. Text-based image ...
  • Web-analytiikka verkkosivujen käytettävyyden arvioinnissa 

   Kankaanpää, Vilma (2018-05-09)
   Verkkosivun käytettävyydellä on merkittävä vaikutus siihen, miten verkkosivu onnistuu sille asetetuissa tavoitteissa. Käytettävyyttä tutkitaan perinteisesti menetelmillä, jotka yritykset kokevat kalliiksi ja hitaiksi ...
  • Web-pohjainen kyselytyökalu ja sen arviointi 

   Kanervo, Tommi (2017-04-05)
   Retrospektiivisessä pitkän aikavälin käyttäjäkokemustutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tuotteen tai palvelun käyttöön liittyvistä muistikuvista. Eräs tapa kerätä retrospektiivistä käyttäjäkokemustietoa on käyränpiirtotehtävä, ...
  • Web-pohjaisten sosiaalisten verkostojen analyysimenetelmät 

   Miilumäki, Thumas (2010-06-23)
   Viime vuosituhannen lopulla ja edelleen 2000-luvulla ihmisverkostojen tutkimuksen menetelmien joukosta on korostunut nk. SNA (Social Network Analysis) ja sen tarjoamat sovellukset. SNA kaikessa laajuudessaan tarjoaa ...
  • Web-portaalit ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa 

   Vainio, Tuomo (2012-03-07)
   Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia web-portaalien hyötyjä yritysten liiketoiminnassa, selventää siihen kuuluvia teknisiä elementtejä ja web-portaalien tarkoitusta. Tarkoituksena on myös avata web-portaalin määritelmää ...