Now showing items 13-32 of 4988

  • 3D Object Detection and Tracking Based On Point Cloud Li- brary Special Application In Pallet Picking For Autonomous Mobile Machines 

   Estiri, Fatemeh Alsadat (2014-05-07)
   This work covers the problem of object recognition and pose estimation in a point cloud data structure, using PCL (Point Cloud Library). The result of the computation will be used for mobile machine pallet picking purposes, ...
  • 3d Printing Of A Personalized Dosage Form 

   Virtanen, Valtteri Topias (2018-09-05)
   The purpose of this thesis was to study the possibilities of 3D printing of a personalized dosage form from biocompatible and biodegradable PLA (polylactic acid) polymer. In this thesis multiple sets of capsules with ...
  • A 3d Real-Time Monitoring System for a Production Line 

   García Pájaro, Héctor (2012-06-06)
   It is hypothesized than a transparent view of the factory floor, in real time, will provide grounds for achieving a better control over the factory assets, including maintenance activities and scheduling optimization. The ...
  • 3D tracking of objects in real time 

   Hyttinen, Esa (2018-05-09)
   This thesis aims to explore the problem of object tracking. This included reviewing existing applications and technologies related to the problem, and testing one approach via setting up a system that tracks obstacle ...
  • 3D-käyttöliittymäkomponenttikirjaston toteuttaminen web-tekniikoilla 

   Mattila, Anna-Liisa (2012-10-03)
   Interaktiivisten kolmiulotteisten (3D) web-sovellusten kehittäminen on nykyään mahdollista, mutta ei kuitenkaan yksinkertaista. Interaktiivisten 3D-sovellusten toteutustekniikat ovat abstraktiotasoltaan matalalla verrattuna ...
  • 3D-laserkeilausaineiston hyödyntäminen inframallintamisen yhteydessä ja sen lopputuotteen laadun varmentaminen 

   Pekkala, Janne (2015-10-07)
   Infra-alalla ollaan siirtymässä kohti inframallintamisen tehokasta hyödyntämistä hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Samalla luotettavien lähtötietojen merkitys korostuu. Yksi tärkeimmistä lähtötiedoista on maastomalliaineisto, ...
  • 3D-maailman kameran ohjaaminen kasvojen paikannuksen avulla 

   Lamminsaari, Tomi Petteri (2012-12-05)
   Eleiden hyödyntäminen sovellusten käyttöliittymissä on yleistynyt viime vuosina kosketusnäyttöjen ansiosta. Pelikonsoleille on jo usean vuoden ajan ollut tarjolla peliohjaimia, joita ohjataan painikkeiden lisäksi peliohjainta ...
  • 3D-ohjelmistot vaatetusteollisuudessa 

   Jokinen, Anni Raisa (2010-12-08)
   3D-lyhennyksellä viitataan useimmiten tietokonegrafiikkaan, jossa pyritään realistiseen kolmiulotteiseen perspektiiviin ja joka on toteutettu tähän tarkoitukseen tehdyillä erityisohjelmistoilla. Kankaat ovat pehmeitä ja ...
  • 3D-ristikkorakenteen topologian optimointi 

   Äikäs, Niko (2013-12-04)
   3D-ristikkorakenteen topologian optimointi on tehty diplomityönä Tampereen teknillisessä yliopistossa Teknisen suunnittelun laitoksella Teknillisen mekaniikan ainekokonaisuuteen. Työn tilaajana on toiminut Stalatube Oy. ...
  • 3D-skannaustekniikoiden vertailu 

   Karvonen, Pietari (2017-12-07)
   3D-skannereiden määrä teollisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Skannereita käytetään hyväksi laadun valvonnassa, rekonstruoinnissa ja suunnittelun apuna. 3D-skannauksen avulla kappaleesta voidaan luoda nopeasti 3D-malli ...
  • 3D-teleoperoinnin soveltaminen siltanosturin ohjaukseen 

   Oksanen, Timo (2014-03-05)
   Siltanosturien mekaaniset rakenteet ovat pysyneet melko muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan. Asiakkaan näkökulmasta siltanosturi on usein vain työkalu, joka mahdollistaa materiaalien siirtelyn. Tämän vuoksi nosturivalmistajan ...
  • 3D-tulostetun fantomin suunnittelu ja testaus sydämen ultraäänikuvauksessa 

   Koivikko, Anastasia (2017-06-07)
   Työn tavoitteena oli tutkia kolmiulotteisen (3D) tulostuksen sopivuutta ultraäänikuvauksen (UÄ) fantomien valmistukseen. Työssä 3D-tulostettiin sydämen malli polylaktidista (PLA). Anatomisen fantomin ei olisi tarkoitus ...
  • 3D-tulostuksen mahdollisuudet vaatetuksessa ja sen käyttö lääketieteessä ja ruoantuotannossa 

   Yli-Öyrä, Ritva (2017-06-07)
   Työssä kerrotaan aluksi, mitä 3D-tulostus tarkoittaa sekä menetelmiä, joilla 3D-tulostusta voidaan tehdä. Kerrotaan lyhyesti myös vaatteenvalmistuksen prosessista ”ideasta kuluttajille” ja mitä ongelmia siihen liittyy. ...
  • 3D-tulostus – logistiikan uusi maailmankartta 

   Oikarinen, Jarmo (2015-12-09)
   Materiaalia lisäävä valmistus tulee olemaan teknologinen murros monella toimialalla. Viime aikoina 3D-tulostimien kehittymisen ja hintojen laskun myötä yleinen keskustelu on keskittynyt siihen, miten tulostimia voidaan ...
  • 4-kerroksisen CLT-tilaelementtitornin jäykistyskapasiteetti 

   Laakkonen, Pekka (2016-12-07)
   Tilaelementti on seinien, katon ja lattian muodostama yhtenäinen rakenne. Puurakenteisissa tilaelementtikerrostaloissa on muita puukerrostalotyyppejä enemmän seinälinjoja. Vaikka tilaelementtirakenteiden jäykistyslaskelmissa ...
  • 48V battery management unit 

   Zhang, Peng (2014-01-15)
   Battery management system design and application are the most important issues in power application unit. In dynamic system, a set of battery pack comprised with multi-ple cells are used to provide a required output voltage, ...
  • 48V Super Cap Power Management Unit 

   Kabir, Md.Khyrul (2014-04-09)
   Power management unit is one of the major parts in energy storage sector. Dynamic power management unit is comprised of multiple super capacitor cell connected in series. Desired output voltage mainly depends on performance ...
  • 4D-mallinnuksen mahdollisuudet voimakattilatoimituksessa 

   Knuuttila, Olli (2012-06-06)
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa 4D-mallinnuksen mahdollisuuksia Metso Power Oy:n ja erityisesti asennussuunniteluosaston näkökulmasta. 4D-mallinnusta tarkasteltiin paitsi asennussuunnittelua helpottavana työkaluna, myös ...
  • 5G-teknologian liiketoiminnalliset vaikutukset esineiden internetille 

   Nieminen, Patrik (2018-05-09)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tarkastella 5G-teknologian liiketoiminnallista vaikutusta esineiden internetille. Tarkoituksena oli tutkia, saadaanko 5G-teknologian esineiden internetille tarjoamat mahdollisuudet ...
  • 60 GHz:n taajuusalueen soveltuvuus VR- ja AR-lasien langattoman tiedonsiirron tarpeisiin 

   Marin, Jaakko (2018-06-06)
   VR- ja AR-lasit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Laitevalmistajat yrittävät kovasti luoda niille kysyntää, mutta todennäköisesti laitteiden korkean hintatason, heikon kuvanlaadun ja vaikeakäyttöisyyden johdosta ...