Now showing items 1388-1407 of 4988

  • Geoenergiakaivojen porauksen yhteydessä syntyvän kivituhkan ja veden separointi 

   Kamppuri, Sara-Leena (2018-08-15)
   Geoenergiakaivon avulla saadaan hyödynnettyä maalämpöä energianlähteenä. Geoenergiakaivojen porauksen yhteydessä syntyy kivituhkan ja veden seosta, joka on hyvin sameaa ja jossa kuiva-ainetta voi olla useita kymmeniä ...
  • GeoGebra-oppimisaihion kehittäminen monikulmioiden opiskeluun yläkoulussa 

   Lohikainen, Milla (2019-01-09)
   Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on yleistynyt niin viihdekäytössä kuin koulutuksessa ja työmaailmassakin. Tämän vuoksi jo peruskoululaisten tulisi harjoitella erilaisten ohjelmistojen käyttöä ja niiden käytön opettelua. ...
  • Geographical Differences in Mobile Service Offering and Markets - A Case Study: Finland and Singapore 

   Sorvamaa, Marko (2010-06-23)
   Consumers’ use of mobile communication devices has been increasing rapidly for several years. Recently the use of data services, such as text messaging, gaming, contact, and payment services have become more important for ...
  • Geographically Distributed Scalable Web Application Architecture 

   Hynninen, Atte (2011-10-05)
   A geographically scalable Web application architecture is designed in this master’s thesis. The architecture is designed for a Web-based language learning service called WordDive. WordDive has a global user base with users ...
  • Geolujitetun kiviainespilariperustuksen laskennallinen tarkastelu 

   Perkkalainen, Juuso (2017-12-07)
   Geolujitettu kiviainespilari on maahan asennetun geolujitesukan sisään rakennettu kiviainespilari, jonka täyttömateriaalina käytetään useimmiten hiekkaa. Hiekan käyttö ei kuitenkaan ole suomessa ekotehokasta, eikä ...
  • Geolujitteiden käyttö stabiliteetin parantamisessa 

   Lahti, Vilma (2019-01-24)
   Tässä työssä tarkastellaan geolujitteiden ominaisuuksia ja toimintamekanismeja, kun tavoitteena on parantaa penkereen stabiliteettia. Stabiliteetin tutkimiseksi esitellään Bishopin lamellimenetelmä, jolla voidaan selvittää ...
  • Geometrical measurements of orthognathic surgery change using cone beam computed tomography 

   Prakash, Mithilesh (2015-05-18)
   Imaging in the three dimensional format, Cone Beam Computed Tomography has become quite popular in orthodontics. Tools for analyzing the volumetric data however have not caught up with the recent industry demands. Most of ...
  • Geometrisen algebran soveltaminen suppeassa suhteellisuusteoriassa 

   Sointu, Niilo (2014-10-08)
   Tämän työn ensimmäisessä osassa määritellään geometrinen algebra. Geometrinen algebra on vektoriavaruus, jonka alkioiden välille on määritelty tulo-operaatio. Tämä tulo-operaatio on Cliffordin geometrinen tulo. Erotuksena ...
  • Gesture-based Human-Machine Interaction in Industrial Environments 

   Ardila Mejía, Carlos Hernán (2015-06-03)
   The traditional human-machine interaction systems for manufacturing processes use peripheral devices that require physical contact between end user and machines. This physical contact causes an alteration of the elements ...
  • Gesture-based interaction with modern interaction devices in digital manufacturing software 

   Parkkinen, Samuli (2012-11-07)
   Traditionally, equipment for human-computer interaction (HCI) has been a keyboard and a mouse, but in the last two decades, the advances in technology have brought com-pletely new methods for the HCI available. Among others, ...
  • GHz Range CMOS LNA 

   Khattak, Amad ud din (2018-11-07)
   This thesis work presents 7GHz CMOS Common Gate LNA, Layout design and a scaled down version of the same topology with BJT, operating frequency of 5MHz. Schematic was designed in OrCAD Capture CIS, gain and linearity ...
  • Gibbs–Wilbrahamin ilmiö 

   Söderholm, Santtu Mikael (2019-03-03)
   Tässä kandidaatintyössä käydään läpi todistus Gibbs–Wilbrahamin ilmiön esiintymisestä mielivaltaiselle hyppäysepäjatkuvuuskohdan omaavalle jaksolliselle funktiolle. Todistuksessa huomataan, että jaettuna hyppäysepäjatkuvuuskohdan ...
  • A Gigahertz-range High-Q VCO 

   Östman, Kim (2005-12-07)
   This thesis presents the theory, design, and measurements of two fully monolithic voltage-tunable above-IC-FBAR oscillators for 2.1 GHz in 0.25-μm SiGe BiCMOS technology. The narrow-band FBAR devices were built above the ...
  • GNSS satelliitin radan ennustamisen virhetermien analysointi 

   Pukkila, Andrei Olavi (2015-06-03)
   Satelliittien rataennusteille on monia käyttökohteita. Yksi näistä on GNSS satelliittien almanakkadatan laskeminen paikallisessa vastaanottimessa. Käyttämällä valmiiksi laskettua almanakkaa, GNSS paikantaminen voidaan ...
  • GNSS-satelliitiin ennustetun kiertoradan esittäminen rataparametreinä 

   Kosola, Heikki (2012-06-06)
   Tässä työssä GNSS-satelliitin (engl. Global Navigation Satellite System) ennustettu kiertorata parametrisoidaan, eli muutetaan parametrimuotoon, jota GPS-järjestelmä (engl. Global Positioning System) käyttää efemerideissään. ...
  • The good, the bad and the unpleasant - A study of graphical user interfaces in video games 

   Turunen, Jyrki Johannes (2017-02-08)
   This thesis revolves around user interface design, more specifically graphical user interface design in a particular context, which in this case is video games. It describes what makes this design focus so unique and ...
  • GPS-satelliitin kellopoikkeaman robusti estimointi 

   Martikainen, Simo (2012-08-15)
   Tässä diplomityössä esitetään tilastollisia lähestymistapoja GPS-satelliitin kellopoikkeaman estimoimiseksi ja ennustamiseksi satelliitin lähettämien broadcast-viestien pohjalta. Työ keskittyy esittämään bayesiläisen ...
  • GPS-satelliitin radan ennustaminen 

   Seppänen, Mari (2010-03-03)
   Tässä työssä ennustetaan GPS-satelliitin rata muodostamalla satelliitille liikeyhtälö ja ratkaisemalla se numeerisesti käyttäen alkuarvoina GPS-satelliittien oikeita paikka- ja nopeustietoja. Liikeyhtälö muodostetaan ...
  • Graafipohjainen partikkelisuodatin sisätilapaikannuksessa 

   Koivisto, Mike (2015-12-09)
   Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannusta ja siihen tarkoitettua suodatinta WLAN-tukiasemista sekä BLE-lähettimistä saatujen mittausten avulla. Työssä esitellään tarkemmin sisätilapaikannusmenetelmä, joka käyttää ...
  • Graafisten käyttöliittymien ohjelmistoarkkitehtuurit 

   Eronen, Joni (2018-02-07)
   Suurien ohjelmistojen hallinta on vaikeaa ja ohjelmistoarkkitehtuureja on monia. Oikean ohjelmistoarkkitehtuurin valinta voi olla vaikeaa ja niiden tutkiminen ja etsiminen työlästä. Tässä työssä kootaan yhteen neljä ...