Now showing items 1395-1414 of 4988

  • Geometrisen algebran soveltaminen suppeassa suhteellisuusteoriassa 

   Sointu, Niilo (2014-10-08)
   Tämän työn ensimmäisessä osassa määritellään geometrinen algebra. Geometrinen algebra on vektoriavaruus, jonka alkioiden välille on määritelty tulo-operaatio. Tämä tulo-operaatio on Cliffordin geometrinen tulo. Erotuksena ...
  • Gesture-based Human-Machine Interaction in Industrial Environments 

   Ardila Mejía, Carlos Hernán (2015-06-03)
   The traditional human-machine interaction systems for manufacturing processes use peripheral devices that require physical contact between end user and machines. This physical contact causes an alteration of the elements ...
  • Gesture-based interaction with modern interaction devices in digital manufacturing software 

   Parkkinen, Samuli (2012-11-07)
   Traditionally, equipment for human-computer interaction (HCI) has been a keyboard and a mouse, but in the last two decades, the advances in technology have brought com-pletely new methods for the HCI available. Among others, ...
  • GHz Range CMOS LNA 

   Khattak, Amad ud din (2018-11-07)
   This thesis work presents 7GHz CMOS Common Gate LNA, Layout design and a scaled down version of the same topology with BJT, operating frequency of 5MHz. Schematic was designed in OrCAD Capture CIS, gain and linearity ...
  • Gibbs–Wilbrahamin ilmiö 

   Söderholm, Santtu Mikael (2019-03-03)
   Tässä kandidaatintyössä käydään läpi todistus Gibbs–Wilbrahamin ilmiön esiintymisestä mielivaltaiselle hyppäysepäjatkuvuuskohdan omaavalle jaksolliselle funktiolle. Todistuksessa huomataan, että jaettuna hyppäysepäjatkuvuuskohdan ...
  • A Gigahertz-range High-Q VCO 

   Östman, Kim (2005-12-07)
   This thesis presents the theory, design, and measurements of two fully monolithic voltage-tunable above-IC-FBAR oscillators for 2.1 GHz in 0.25-μm SiGe BiCMOS technology. The narrow-band FBAR devices were built above the ...
  • GNSS satelliitin radan ennustamisen virhetermien analysointi 

   Pukkila, Andrei Olavi (2015-06-03)
   Satelliittien rataennusteille on monia käyttökohteita. Yksi näistä on GNSS satelliittien almanakkadatan laskeminen paikallisessa vastaanottimessa. Käyttämällä valmiiksi laskettua almanakkaa, GNSS paikantaminen voidaan ...
  • GNSS-satelliitiin ennustetun kiertoradan esittäminen rataparametreinä 

   Kosola, Heikki (2012-06-06)
   Tässä työssä GNSS-satelliitin (engl. Global Navigation Satellite System) ennustettu kiertorata parametrisoidaan, eli muutetaan parametrimuotoon, jota GPS-järjestelmä (engl. Global Positioning System) käyttää efemerideissään. ...
  • The good, the bad and the unpleasant - A study of graphical user interfaces in video games 

   Turunen, Jyrki Johannes (2017-02-08)
   This thesis revolves around user interface design, more specifically graphical user interface design in a particular context, which in this case is video games. It describes what makes this design focus so unique and ...
  • GPS-satelliitin kellopoikkeaman robusti estimointi 

   Martikainen, Simo (2012-08-15)
   Tässä diplomityössä esitetään tilastollisia lähestymistapoja GPS-satelliitin kellopoikkeaman estimoimiseksi ja ennustamiseksi satelliitin lähettämien broadcast-viestien pohjalta. Työ keskittyy esittämään bayesiläisen ...
  • GPS-satelliitin radan ennustaminen 

   Seppänen, Mari (2010-03-03)
   Tässä työssä ennustetaan GPS-satelliitin rata muodostamalla satelliitille liikeyhtälö ja ratkaisemalla se numeerisesti käyttäen alkuarvoina GPS-satelliittien oikeita paikka- ja nopeustietoja. Liikeyhtälö muodostetaan ...
  • Graafipohjainen partikkelisuodatin sisätilapaikannuksessa 

   Koivisto, Mike (2015-12-09)
   Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannusta ja siihen tarkoitettua suodatinta WLAN-tukiasemista sekä BLE-lähettimistä saatujen mittausten avulla. Työssä esitellään tarkemmin sisätilapaikannusmenetelmä, joka käyttää ...
  • Graafisten käyttöliittymien ohjelmistoarkkitehtuurit 

   Eronen, Joni (2018-02-07)
   Suurien ohjelmistojen hallinta on vaikeaa ja ohjelmistoarkkitehtuureja on monia. Oikean ohjelmistoarkkitehtuurin valinta voi olla vaikeaa ja niiden tutkiminen ja etsiminen työlästä. Tässä työssä kootaan yhteen neljä ...
  • Grafeenin sähköiset ominaisuudet 

   Soininen, Teemu (2018-12-20)
   Työssä tutkitaan grafeenin elektronirakennetta Tight Binding-menetelmällä. Tarkemmin käydään läpi Kékule-vääristymän vaikutus vyörakenteeseen eri vääristymän vahvuuksilla. Lopuksi saatua riippuvuutta Kékule-vääristymän ja ...
  • Graniitin myötönopeusherkkyys leikkauskokeessa 

   Härö, Veikko (2018-06-06)
   Tieto kivilajien leikkausmyötönopeusherkkyydestä on tärkeässä asemassa etenkin kallion ja kiven poraamiseen liittyvissä sovelluksissa. Kiven lujuuden kasvaminen poraamisnopeuden kasvaessa voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ...
  • Green supply chain practices for intracity logistics and its consequences 

   Nasir, Sohaib Ahmed (2017-08-16)
   First recognized in 1990’s, the term Green Supply Chain Management (GSCM) has gained popularity amongst many companies and has become the pivotal point to address when it comes to supply chain management. More and more ...
  • Green synthesis of TiO2 nanoparticles and carbon nanotubes by pulsed laser ablation of titanium and graphite in deionised water 

   Singh, Amandeep (2014-12-03)
   The thesis is divided into three sections: Background of the study, experimental, and finally discussion. The first part includes the literature survey which discusses the studies related to pulsed laser ablation that have ...
  • Greenhouse Gas Emissions from Tyre Production - Case Nokian Tyres 

   Kokko, Laura (2017-02-08)
   Climate change is a growing concern. The growing concentrations of greenhouse gases (GHGs) are the main cause for climate change. In order to prevent dangerous changes in the climate system the GHG emissions have to be ...
  • Growth and gas-phase dependent transcription analysis of fermentation pathway in Caloramator celer 

   Paturu, Lohith (2015-03-04)
   Caloramator celer strain JW/YL-NZ35, formerly known as Thermobrachium celere is a unique alkalithermophilic organism that has the potential to solve energy problems in the future because of its hydrogen production mechanism. ...
  • The GUHA Method in Data Mining 

   Turunen, Esko (2012)
   Knowledge discovery in databases (KDD) is the process of identifying valid, novel, potentially useful, and ultimately understandable patterns in (often huge) datasets. Data mining is the central step of KDD: the application ...