Now showing items 1435-1454 of 4988

  • Hankintatoimen kehittäminen osana yrityksen laadunhallintaa 

   Pellikka, Valtteri (2016-04-06)
   Hankintojen ja hankintatoimen rooli yritysten toiminnassa on kasvanut jatkuvasti viime vuosikymmenet. Useimpien yritysten kokonaiskustannuksista jo yli 50 % muodostuu ulkopuolisten resurssien hyödyntämisestä. Siksi ...
  • Hankintatoimen tietovirtojen hyödyntäminen ostajien päätöksenteossa 

   Saari, Jussi (2014-12-03)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vähittäiskauppaa harjoittavan yrityksen hankintatoimen tietovirtoja ja selvittää tärkeimpiä tietoja, joita ostajat tarvitsevat päätöksenteon tukena. Tutkimuksen lopputuloksena ...
  • Hans Christian Andersen HOUSE OF FAIRYTALES - Design Proposal Based On Experienceable Architectural Space 

   Zhao, Zihan (2015-05-06)
   This master's thesis is based on Hans Christian Andersen House of Fairytales Ideas Competition which was held in the winter 2013/2014 in Odense, Denmark. The purpose of the competition was to find a design for a new Hans ...
  • "Happo on emäksen vastakohta." – fenomenografinen tutkimus tekniikan ylioppilaiden lukion jälkeisistä happo-emäskäsityksistä 

   Paananen, Ilona Inkeri (2014-05-07)
   Happo-emäskemia on yksi kemian perusalueista, jota opetetaan niin peruskoulussa, lukiossa kuin yliopistossakin. Sen teoria on kehittynyt aikojen saatossa antiikkisesta mallista Arrheniuksen malliin ja edelleen Brønsted–L ...
  • Hardening and architecture of an industrial control system in a virtualized environment 

   Ruotsalainen, Jarno (2018-02-07)
   Virtualization is widely used in traditional ICT in order to share hardware resources between separate software applications while also creating isolation. This makes it possible to more efficiently utilize hardware resources ...
  • Hardware and Software Design of a Wireless Electronic Controller for Digital Slot Car Applications 

   Ros Navarro, Santiago (2015-06-03)
   The main objectives of this Master of Science Thesis project are the design, development and implementation of an innovative wireless electronic controller for digital slot car applications. A slot vehicle is an electrical ...
  • Hardware Optimizations for Low-Power Processors 

   Multanen, Joonas (2015-08-12)
   Modernien prosessorien suunnittelussa tehonkulutuksen huomioonottaminen on tärkeää. Pienet prosessorijärjestelmät, kuten mobiililaitteet, hyötyvät tehonkulutusoptimoinnista pidemmän akunkeston muodossa. Optimointi auttaa ...
  • Hardware-in-The-Loop Test Setup For Battery Management Systems 

   Kuusisto, Aki (2018-01-10)
   Reduction of carbon dioxide emissions is one of the largest challenges of our society. Electric vehicles (EV) are one potential aspect of the solution to this challenge. EVs require energy storage, and lithium-ion (Li-ion) ...
  • Harmonic Performance Improvement of STATCOM 

   Honkanen, Jani (2018-06-06)
   In this thesis, harmonic performance of STATCOM (Static Synchronous Compensator) was studied. Harmonic performance means the amount of harmonic current emissions and their effect on harmonic voltages at the connection point ...
  • Harmonisten mittasuhdejärjestelmien historia, soveltaminen ja nykytila 

   Salminen, Ella Maria Cecilia (2018-12-05)
   Filosofia järjestyksen ja mittojen kauneudesta on seurannut ihmisten maailmankuvaa jo varhaisista Egyptin ajoista lähtien. Harmoniaoppi on ollut arkkitehtuurin perustana pitkään, ja niin ihmiskehon kuin luonnonkin järjestystä ...
  • Harrastusmatkojen kulkutapavalinnat 

   Korpinen, Anna (2013-10-09)
   Suomalaisten tekemistä vapaa-ajanmatkoista kolmannes on liikunta- ja harrastussidonnaisia. Tämän työn keskeinen tutkimusalue on alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastusmatkat. Liikennetutkimusten mukaan ...
  • Harvesting energy from vehicle suspension 

   Arizti, Marcos (2010-06-02)
   This Master of Science thesis studies the energy harvesting in vehicle suspension. The aim of this work is to implement an efficient energy harvesting system without disturbing driver’s comfort. This thesis analyzes the ...
  • Hattulan Merven biojalostamoon soveltuvat tekniset ratkaisut 

   Salpiola, Eerikki (2013-06-05)
   Bioenergian käytön lisääminen kestävästi onnistuu ottamalla huomioon käytetyn biomassan koko elinkaaren aikaiset vaikutukset sekä ilmakehän hiilidioksidipäästöihin, että maankäytöllisiin vaikutuksiin. Lisäksi on huomioitava, ...
  • Havaitun ja laskennallisen roudan syvyyden ja routanousun vertailu radalla 

   Penttilä, Juhani (2013-03-06)
   Suomen rataverkon rakennekerrokset mitoitetaan routimattomiksi, jotta radan tasaisuusvaatimus täyttyy. Routivat radan rakennekerrokset ja routiva pohjamaa aiheuttavat haittaa radan rakenteelle. Tämä tutkimus käsittelee ...
  • Heat management in high-efficiency photovoltaics 

   Hytönen, Lauri (2018-06-06)
   Multi-junction solar cells are one of the most promising technologies for solar energy production in both terrestrial and space applications. Highest conversion efficiencies among all solar cells have been recorded by III–V ...
  • Heat Sealing Paper with Polymer Film 

   Hurnanen, Marianne (2016-03-09)
   This thesis concentrated on studying heat sealing paper with polymer film by hot-bar sealing. The objectives included learning more about the relationship of the materials and how they behave in different heat sealing ...
  • Heat Transfer Based Fouling Examination in Fluidized Bed Boilers 

   Tamminen, Jaakko (2017-12-07)
   Fly ash components in the flue gas can stick onto heat exchanger tubes and cumulate into solid deposits. This fouling phenomenon is a common issue in fluidized bed boilers, where challenging fuels with possibly high and ...
  • Heat Transfer Testing Of Insulated Radial Systems 

   Tapiainen, Pertti Lasse Johannes (2016-09-07)
   The objective of this study was to design and conduct an easily reproducible test method to find out the thermal conductivities of different refractory materials. Another objective was to investigate the interfacial thermal ...
  • Heikosti tuulettuvan yläpohjan kosteusteknisen toiminnan kriteerit 

   Härkönen, Aliina (2018-11-07)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää heikosti tuulettuvan yläpohjan toimivuuden kriteerit ja sen toiminta kosteusrasituksen alaisena. Tutkimus tehtiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimus aloitettiin selvittämällä heikosti ...
  • Helsingin kadonneiden 1800-luvun konserttitilojen mallinnus ja auralisointi 

   Niemi, Henry (2014-12-03)
   Useat 1800-luvulla rakennetut helsinkiläiset konserttitilat ovat joko tuhoutuneet, tai niitä on merkittävästi muutettu. Näiden tilojen akustiikan tutkimus on aiemmin ollut mahdotonta, mutta akustiikan mallinnusmenetelmien ...