Now showing items 1806-1825 of 4988

  • Investigations of outdoor mobility patterns of taxicabs in urban scenarios 

   Basnet, Subash (2017-04-05)
   This thesis investigates various outdoor mobility patterns of taxicabs in urban environments based on open-data real traces and it proposes a suitable outdoor mobility model to fit the provided measurement data. This thesis ...
  • Investment in Training Material to Increase Technology Diffusion 

   Oliveira de Menezes Montenegro Ramos, Ana (2017-08-16)
   Companies constantly struggle to find solutions that satisfy the needs of the customers in the market. When they do so, the diffusion of the new product or service may ascend naturally among the population. However, for a ...
  • Investoinnin jälkiseurantajärjestelmän kehittäminen 

   Pökälä, Samuel (2017-12-07)
   Investoinnin jälkiseuranta on asia, jonka tärkeys nousee usein esiin investointeja käsittelevässä kirjallisuudessa ja osana investointiprosessia. Usein erityisesti investointiprosessia yleisemmin esittelevä kirjallisuus ...
  • Investointihyödykkeeseen liittyvät elinkaaren aikaiset tietotarpeet 

   Kuitunen, Aki (2019-04-30)
   Työssä tutkittiin toimeksiantajayrityksen sisäisten sidosryhmien investointihyödykkeen elinkaaren aikaisia tietotarpeita. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla sisäisiä sidosryhmiä. Jokaisesta sidosryhmästä haastateltiin ...
  • Ion gels as dielectrics in organic thin-film transistors 

   Lehtimäki, Suvi (2012-02-08)
   Ion gels composed of ionic liquids and block copolymers can be used as gate dielectrics in organic thin-film transistors. Conventional dielectrics used in OTFTs do not have capacitances large enough to enable transistor ...
  • IoT ja ansaintamallit teollisissa tuotteissa 

   Ryöti, Markus (2018-01-10)
   Työssä perehdytään Internet of Thingsin tarjoamiin liiketoiminta- ja ansaintamalleihin yritysmaailmasta jo löytyvien esimerkkitapausten avulla. Läpikäynti suoritetaan jakamal-la mallit kulutus- ja investointihyödykkeisiin ...
  • IoT Node Emulation and Management Platform 

   Javed, Nadir (2014-12-03)
   There has been an explosive growth in the number of devices connected to the Internet during the past few years. These connected devices have already outnumbered the world's population and are expected to grow at the same ...
  • IPv6 home network - Connecting home network name service to the Internet DNS 

   Kässi, Saku (2013-12-04)
   Current home networks are very simple containing only a few devices. As the number of devices connected to the home network increases, there is no reasonable way for a user to access devices using only IP addresses. Due ...
  • Irlantilaisen musiikin keskus, arkkitehtuurikilpailu – Connolly’s of Leap pubin korjaus- ja lisärakentaminen 

   Lautamäki, Henri (2018-09-05)
   Diplomityö käsittelee suunnitelmaani, jolla osallistuin Irish cult music venue -arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun teema oli suunnitella irlantilaisen musiikin keskus nykyiseen Connolly’s of Leap ravintolaan Leapin kylään ...
  • Irtohöyrystintuoteperheen suunnittelu 

   Urpi, Perttu (2018-12-05)
   Irtohöyrystintuoteperheen suunnittelu tehtiin Lumikko Technologies Oy:lle. Suunniteltavan irtohöyrystintuoteperheen on tarkoitus palvella yrityksen nykyistä ja tulevaa lämpötilansäätölaitekantaa. Tarpeena oli saada ...
  • Islanding of a full power converter grid interface 

   Asikainen, Jesse Juhani (2012-04-04)
   A part of smart grid ideology is a new approach to islanding of power system. Smart grids and distributed generation can e.g. enable power flow upstream from distribution network and operation of distribution ...
  • Isokuusen alakoulu – uusi moduulikoulukonsepti 

   Väisänen, Virpi (2017-10-04)
   Nykyisellään fyysinen oppimisympäristö identtisistä luokkahuoneista koostuvine oppimistiloineen ei vastaa tämän päivän oppimiskäsitykseen. Oppimisympäristö vaikuttaa oppilaan oppimiseen. Viihtyisä oppimisympäristö edesauttaa ...
  • Isolating software development environments 

   Kaaretkoski, Mika (2018-11-07)
   Software development processes are evolving constantly, aiming to more agile and efficient approaches. Agility demands ability to adapt to quick changes in requirements, which can lead to modifications in development ...
  • IT-kaluston ja ohjelmistolisenssien hallintajärjestelmä PK-yrityksessä 

   Hietanen, Juha (2012-01-11)
   Tässä diplomityössä keskityttiin IT-laitteiden ja ohjelmistolisenssien hallinta-järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin yksityiskohtiin. Työn tavoitteena oli nykyaikaistaa Insinööritoimisto Comatec Oy:n vanhat ...
  • IT-projektin onnistumisen mittaaminen 

   Mäkelä, Jenni (2015-06-05)
   Tietojärjestelmät ovat vakiinnuttaneet asemansa osana lähes jokaisen menestyvän yri-tyksen arkea. Monessa yrityksessä on hankittu yksittäisiä IT-infran osia tarpeeseen, eikä aina ole mietitty suurempaa kokonaisuutta, jonka ...
  • ITE-arkkitehtuuri: tie koneiston ohi 

   Vainikka, Otto Felix (2015-12-09)
   Miltei koko vuosimiljoonaisen historiansa ajan ihminen on muokannut fyysistä ympäristöään hyvin suoraviivaisesti. Idean saatuaan ihminen on rakentanut ja muokannut asuinpaikkaansa omin käsin tukeutuen sekä rationaaliseen ...
  • ITIL-prosessien soveltaminen tietoliikenneoperaattorin toiminnassa 

   Aho-Pynttäri, Lauri (2012-11-07)
   Diplomityössä tutkittiin ITIL-viitekehyksen soveltumista tietoliikenneoperaattorin toimintaan. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on IT-palvelunhallinnan malli, jossa on kerättynä yhteen IT-alan parhaita ...
  • Itseorganisoituminen desentralisoiduissa pilvitallennussovelluksissa 

   Jurvansuu, Sampsa (2018-06-06)
   Pilvitallennussovellusten avulla voidaan tallentaa tiedostoja siten, että ne ovat tallessa muuallakin kuin käyttäjän omalla laitteella. Mikäli sovellus toteutetaan desentralisoituna peer to peer -verkkona, täytyy sen ...
  • Itseorganisoituva kartta 

   Parkkinen, Ville (2018-06-06)
   Itseorganisoituva kartta on korkeaulotteisen datan visualisointiin käytettävä neuroverkkomalli. Itseorganisoituva kartta perustuu ohjaamattomaan oppimiseen: algoritmi etsii datasta samankaltaisista alkioista koostuvia ...
  • Iän ja sukupuolen arviointi videokuvasta 

   Taipalmaa, Jussi (2016-06-08)
   Diplomityössä toteutetaan automaattinen järjestelmä iän ja sukupuolen reaaliaikaiseen arviointiin videokuvasta. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka minimoi keskimääräisen virheen iän ja sukupuolen arvioinnissa, mutta ...