Now showing items 21-40 of 4987

  • 3D-ristikkorakenteen topologian optimointi 

   Äikäs, Niko (2013-12-04)
   3D-ristikkorakenteen topologian optimointi on tehty diplomityönä Tampereen teknillisessä yliopistossa Teknisen suunnittelun laitoksella Teknillisen mekaniikan ainekokonaisuuteen. Työn tilaajana on toiminut Stalatube Oy. ...
  • 3D-skannaustekniikoiden vertailu 

   Karvonen, Pietari (2017-12-07)
   3D-skannereiden määrä teollisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Skannereita käytetään hyväksi laadun valvonnassa, rekonstruoinnissa ja suunnittelun apuna. 3D-skannauksen avulla kappaleesta voidaan luoda nopeasti 3D-malli ...
  • 3D-teleoperoinnin soveltaminen siltanosturin ohjaukseen 

   Oksanen, Timo (2014-03-05)
   Siltanosturien mekaaniset rakenteet ovat pysyneet melko muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan. Asiakkaan näkökulmasta siltanosturi on usein vain työkalu, joka mahdollistaa materiaalien siirtelyn. Tämän vuoksi nosturivalmistajan ...
  • 3D-tulostetun fantomin suunnittelu ja testaus sydämen ultraäänikuvauksessa 

   Koivikko, Anastasia (2017-06-07)
   Työn tavoitteena oli tutkia kolmiulotteisen (3D) tulostuksen sopivuutta ultraäänikuvauksen (UÄ) fantomien valmistukseen. Työssä 3D-tulostettiin sydämen malli polylaktidista (PLA). Anatomisen fantomin ei olisi tarkoitus ...
  • 3D-tulostuksen mahdollisuudet vaatetuksessa ja sen käyttö lääketieteessä ja ruoantuotannossa 

   Yli-Öyrä, Ritva (2017-06-07)
   Työssä kerrotaan aluksi, mitä 3D-tulostus tarkoittaa sekä menetelmiä, joilla 3D-tulostusta voidaan tehdä. Kerrotaan lyhyesti myös vaatteenvalmistuksen prosessista ”ideasta kuluttajille” ja mitä ongelmia siihen liittyy. ...
  • 3D-tulostus – logistiikan uusi maailmankartta 

   Oikarinen, Jarmo (2015-12-09)
   Materiaalia lisäävä valmistus tulee olemaan teknologinen murros monella toimialalla. Viime aikoina 3D-tulostimien kehittymisen ja hintojen laskun myötä yleinen keskustelu on keskittynyt siihen, miten tulostimia voidaan ...
  • 4-kerroksisen CLT-tilaelementtitornin jäykistyskapasiteetti 

   Laakkonen, Pekka (2016-12-07)
   Tilaelementti on seinien, katon ja lattian muodostama yhtenäinen rakenne. Puurakenteisissa tilaelementtikerrostaloissa on muita puukerrostalotyyppejä enemmän seinälinjoja. Vaikka tilaelementtirakenteiden jäykistyslaskelmissa ...
  • 48V battery management unit 

   Zhang, Peng (2014-01-15)
   Battery management system design and application are the most important issues in power application unit. In dynamic system, a set of battery pack comprised with multi-ple cells are used to provide a required output voltage, ...
  • 48V Super Cap Power Management Unit 

   Kabir, Md.Khyrul (2014-04-09)
   Power management unit is one of the major parts in energy storage sector. Dynamic power management unit is comprised of multiple super capacitor cell connected in series. Desired output voltage mainly depends on performance ...
  • 4D-mallinnuksen mahdollisuudet voimakattilatoimituksessa 

   Knuuttila, Olli (2012-06-06)
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa 4D-mallinnuksen mahdollisuuksia Metso Power Oy:n ja erityisesti asennussuunniteluosaston näkökulmasta. 4D-mallinnusta tarkasteltiin paitsi asennussuunnittelua helpottavana työkaluna, myös ...
  • 5G-teknologian liiketoiminnalliset vaikutukset esineiden internetille 

   Nieminen, Patrik (2018-05-09)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tarkastella 5G-teknologian liiketoiminnallista vaikutusta esineiden internetille. Tarkoituksena oli tutkia, saadaanko 5G-teknologian esineiden internetille tarjoamat mahdollisuudet ...
  • 60 GHz:n taajuusalueen soveltuvuus VR- ja AR-lasien langattoman tiedonsiirron tarpeisiin 

   Marin, Jaakko (2018-06-06)
   VR- ja AR-lasit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Laitevalmistajat yrittävät kovasti luoda niille kysyntää, mutta todennäköisesti laitteiden korkean hintatason, heikon kuvanlaadun ja vaikeakäyttöisyyden johdosta ...
  • A moment of presence - Narratives of real and imagined 

   Rimniceanu, Diana (2018-05-08)
   An outcome of my personal struggles, inquiries and great excitement, this study attempts to answer a question that although it is surprisingly simple I have yet to find a simple answer and thus I find it important to not ...
  • A New Paradigm for Learning Environment 

   Fu, Hiu Yin (2015-12-09)
   The majority of people in Hong Kong do not concern with the built environment due to the celebration of materialism and poor education system. Arts education has never been considered as a core subject by students, parents, ...
  • A-Interface Over Internet Protocol For User-Plane Connection Optimization In GSM/EDGE Radio Access Network 

   Frej, Israa (2018-01-10)
   This thesis will cover a detailed study about the main motivations and benefits from using IP as a transport protocol for specifically A-interface in GERAN for Circuit Switched User-Plane (CS-UP) connection, in addition ...
  • Aallotettujen teräsputkisiltojen suunnitteluohjeen päivittäminen eurokoodien mukaiseksi 

   Julku, Kimmo (2011-10-05)
   Suomen siirtyminen yhteiseurooppalaiseen eurokoodi mitoitusstandardiin on luonut tarpeen päivittää yksittäisiä soveltamisohjeita. Tämän diplomityön on tarkoitus olla osa hanketta, missä päivitetään Tiehallinnon vuonna 2008 ...
  • Aaria: A Simulation Framework of Reconfigurable Manipulators for Deep Learning Scenarios 

   Hautakoski, Arttu (2019-04-03)
   This thesis presents a simulation platform called Aaria. The purpose of Aaria is the generation of synthetic movement data for machine learning applications in robotics. The goal is to learn deep features that are common ...
  • Aasian kehittyvät lentoliikennemarkkinat 

   Korkeela, Jussi (2011-09-07)
   Maailmantalouden painopiste on siirtymässä Aasiaan, mikä osaltaan aiheuttaa sen, että Aasian lentoliikennemarkkinat ovat kehittymässä maailman suurimmiksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Aasian lentoliikenteen ...
  • Aavalta Krookan suojaan 

   Argillander, Pete (2018-12-05)
   Tutkin diplomityössäni maisemahistoriallisesti arvokkaan Merikarvian Krookan alueen historiaa, nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia suunnittelupainotteisesti. Työni pääpaino on kokemusperäisessä suunnittelussa tutustuttuani ...
  • Accelerating Image Processing Pipeline on Mobile Devices Using GPU 

   Hakanen, Jesse (2014-06-04)
   Majority of current mobile devices include a camera. To meet the form-factor and price requirements, the camera is typically built from inexpensive components which causes defects such as noise, dead pixels and distortions. ...