Now showing items 2256-2275 of 4987

  • Laboratorioyrityksen kotinäytteenottoprosessin kehittäminen 

   Tupeli, Olli (2014-10-08)
   Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää laboratorioyrityksen kotinäytteenottoprosessia. Ensimmäinen tavoite oli kuvata yrityksen nykyinen kotinäytteenoton prosessi ja toisena tavoitteena kuvata tahtotilan prosessi, eli kuvata ...
  • Laboratory information management system module for integration into manufacturing operations management system 

   Haurinen, Miikka (2018-02-07)
   Laboratory information management systems (LIMS) enhance the productivity of the laboratories as the data throughput and the market demand increase. Integrating the laboratory with a manufacturing operations management ...
  • Lainerikartongin puristus- ja puhkaisulujuuden on-line-estimointi soft sensoria käyttäen 

   Viitamäki, Mikko (2017-01-11)
   Paperin ja kartongin valmistuksen keskeinen haaste on, ettei kaikkia laatuominaisuuksia, kuten lujuutta pystytä mittaamaan reaaliaikaisesti. Lujuusominaisuudet ovat tärkeitä laatusuureita. Erityisesti aaltopahvilaatikoilta ...
  • Laippakosketuksen havaitseminen rautatiekaluston kunnonvalvontajärjestelmässä 

   Rinne, Henriikka Anna Maria (2016-09-07)
   Työn tavoitteena on selvittää mahdollisuudet ja esitellä paras tekniikka toteuttaa raiteisiin sivusuunnassa kohdistuvien haitallisten voimien tunnistaminen. Junan pyörä kohdistaa rautatiekiskoon suuren pystysuuntaisen ...
  • Laiska evaluointi 

   Koskinen, Petteri (2018-09-05)
   Tämän työn päätavoitteena on selvittää, miten laiska evaluointi toimii eri sovelluskohteissa sekä mitä hyötyjä ja haittoja sen käytöstä aiheutuu. Tässä työssä keskitytään kahteen sovelluskohteeseen: laiskuus ohjelmointikielessä ...
  • Laitakaupungista osaksi keskustaa - Vaasan Etelä-Klemettilän maankäytön suunnitelma 

   Vuohijoki, Kati Susanna (2015-09-09)
   Diplomityössä esitellään maankäytön suunnitelma Vaasan Etelä-Klemettilään. Suunnittelualue on ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva radanvarsi, joka on osittain rakentamatonta maata ja osittain pienteollisuuden, ...
  • Laiteajurit Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmissä 

   Talarmo, Henrik (2018-02-07)
   Tietokoneeseen monien erilaisten laitteiden hallintaa varten tietokoneen käyttöjärjestelmä tarvitsee ajureita. Ajurien kehityksessä eri käyttöjärjestelmät kuitenkin eroavat toisistaan suuresti. Ajurin kehityksen alkuvaiheissa ...
  • Laitehuollon elinkaaripalveluiden toimitusjärjestelmän ja prosessien kehittäminen kansainvälisessä ympäristössä 

   Lepistö, Jesse (2018-12-05)
   Palveluliiketoiminta on ollut viime aikoina paljon esillä, kun yritykset alkavat siirtyä perinteisestä tuotekeskeisestä toimintamallista kohti palveluliiketoimintaa. Myös sotilasilmailun elinkaaripalveluiden puolella on ...
  • Laiturikonttinosturin telien modulointi 

   Lahti, Jarno (2016-12-07)
   Tämän diplomityön pääelementit ovat kuinka tehdä jo olemassa olevasta tuoteperheestä modulaarinen, kuinka huomioida yleisimmät asiakastarpeet konfiguroidussa tuoterakenteessa ja kuinka hallita konfiguroitavan tuoterakenteen ...
  • Laivamoottoripäästön hiukkasten haihtuvuus komponenteittain 

   Isotalo, Mia-Maria (2018-06-06)
   Nykypäivinä laivaliikenteessä käytetyt moottorit ovat lähes aina dieselmoottoreita, joiden polttoaineena käytetään esimerkiksi raskasta tai keskiraskasta polttoöljyä. Toisaalta myös uudet ja ympäristöystävällisempinä pidetyt ...
  • Laivan sähköverkon yliaaltojen tarkastelu Neplan-ohjelmiston avulla 

   Ståhle, Otto (2016-01-13)
   Tässä työssä tarkasteltiin laivasähköverkon ja itsenäisen sähkövoimajärjestelmän erityispiirteitä. Tarkoituksena oli tarkastella Neplan-verkostolaskentaohjelmiston avulla yliaaltojen vaikutusta ja käyttäytymistä itsenäisessä ...
  • Laivanrakennusprojektien hankintojen kustannusrakenteen muodostuminen 

   Nenonen, Outi (2012-06-06)
   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella STX Finland OY:n Rauman telakan kokonaistoimitusten hankintavariaatioita ja niiden kustannusten muodostumista. Työ rajattiin kolmeen valittuun kokonaistoimittajaan ja heidän tiettyihin ...
  • Lambdafunktioiden kehittyminen C++:ssa 

   Saura, Vili (2018-06-06)
   Työn tarkoituksena on esitellä lambdafunktioiden kehittymistä C++:ssa. Kehittyminen funktionaalisista kirjastoista lambdafunktioiksi on tarkoittanut sekä syntaksin, toteutuksen että motivaation kehittymistä. Esittelemällä ...
  • Lamminrahka, Kangasala Lamminrahkan alue ympäristöineen Tampereen kaupunkiseudun yhtenä kasvualueena 

   Heinonen, Valtteri (2010-04-07)
   Diplomityö pohjautuu 13.10.2008 – 20.2.2009 järjestettyyn Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailuun osallistuneeseen ehdotukseeni ”Vihreä nauha”. Ehdotus palkittiin lunastuksella kilpailussa jaetuista ensimmäisestä ...
  • Land-Use Regression Model for Assessing Long-Term Exposure to Ultrafine Particles in Amsterdam 

   Pietilä, Kari (2015-12-09)
   Geographic Information Systems (GIS) and statistics based land-use regression (LUR) models are widely used for modeling small-scale spatial variation of ambient air pollution. These models have successfully been utilized ...
  • Langasta Kangas - Jyväskylän Piippurannan arkkitehtuurikilpailu 

   Pesonen, Heli (2014-06-04)
   Diplomityö on tehty kilpailuehdotuksesta Jyväskylän Piippurannan arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin suunnitelmaa Jyväskylän Kankaan vanhalle paperitehdasalueelle kaavaillusta asuinalueesta. Kilpailussa haettiin ...
  • Langaton inertiamittausyksikkö 

   Pihlström, Timo (2014-06-04)
   Inertiamittausyksikkö on laite, joka pystyy mittaamaan liiketilaa ja asentoa. Yleensä näissä mittauksessa käytetään apuna kiihtyvyysanturia, gyroskooppia ja magnetometria. Jotta näistä useista antureista saatua mittaustietoa ...
  • Langaton sensoriverkkosovellus kotiympäristöön 

   Järvinen, Vesa (2012-06-06)
   Langattomat sensoriverkot voivat tuoda suuria etuja verrattuna tavallisiin langallisiin sensoreihin. Tässä työssä esitellään kotiympäristöön rakentamani ja suunnittelemani sensoriverkkosovelluksen. Samalla tehdään katsaus ...
  • Langattoman KILAVI-sensorisolmun kehittäminen 

   Manninen, Jari-Pekka (2010-04-07)
   Langattomien järjestelmien käyttö koti- ja teollisuusympäristössä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Erityistä huomiota tutkimus- ja kehitystyössä ovat saaneet langattomat sensorit. Sensoriverkkojen käyttö kiinteistöjen ...
  • Langattomat anturit hitsausautomaatiossa 

   Kartano, Miika (2018-01-10)
   Langattomat anturiverkot on yksi tämän vuosituhannen merkittävimmistä tekniikoista. Innovaatiot ja kehitysaskeleet langattoman tiedonsiirron ja mikrokontrollereiden osalta ovat vaikuttaneet tähän trendiin. Viimeisten vuosien ...