Now showing items 2860-2879 of 4987

  • Nosturin luotettavuuden varmistaminen erilaisissa ympäristöolosuhteissa 

   Linnainmaa, Piia (2014-11-05)
   Tämän työn tavoitteena on tarkastella ympäristöolosuhteiden vaikutuksia standardi- ja prosessinosturien komponentteihin luotettavuustekniikan keinoin. Työssä käsitellään niin mekaanisten kuin sähköisten komponenttien ...
  • Nosturin ohjaamosimulaattorin suunnittelu nosturin sähköjärjestelmän tehdastestaukseen 

   Viitanen, Kalle (2012-10-03)
   Tuotteen testaaminen on merkittävä osa nosturin valmistusprosessia. Testauksessa pyritään havaitsemaan kokoonpanovirheiden lisäksi sähkö- ja automaatiosuunnittelun kautta nosturiin päätyviä virheitä. Jokaisen sähkölaitteen ...
  • Nosturin virransyötön konfigurointi 

   Kaitaranta, Erika (2011-08-17)
   Tämä työ käsittelee Konecranes Oyj:n standardinosturien virransyötön konfigurointia. Virransyöttö toimitetaan asiakkaalle virransyöttöpakettina. Virransyöttöpakettiin kuuluvat nosturin kaapelit, nosturikomponenttien ...
  • Nosturiratapalkin mitoitus ja kriittisen kiepahdusmomentin laskenta 

   Peltola, Jarkko (2018-06-06)
   Nosturiratapalkin suunnittelu on vaativa tehtävä. Nosturi liikkuu radallaan ja siten kuormittaa ratapalkkia monessa eri kohdassa. Liikkeet aiheuttavat kuormiin dynaamisia vaikutuksia. Nosturin jarrutukset ja kiihdytys ...
  • Novel Approaches to Value Creation in Networks – Case Studies on Crowdsourcing, Swarm-work and Gamification 

   Multasuo, Jani (2013-12-04)
   For years, value creation has been a hot topic in both academic and business literature. Perceptions of value and value creation have changed over time in parallel with economic changes and technological developments. In ...
  • Novel Sensor Solutions with Applications to Monitoring of Elevator Systems 

   Uusitalo, Joona (2018-02-07)
   The task of this master’s thesis was to design and implement a mobile and easy to use sensor system to monitor elevator systems. This sensor system would be used to collect data for research use. The sensor system should ...
  • Novel Strain Field Imaging Using Electronic Speckle Pattern Interferometry 

   Heikkinen, Juuso Jalmari (2016-08-17)
   Growing demands for cost and energy efficiency set requirements for developing lighter and stronger products. The strength of material is characterized by maximum tolerable stress. For a given material, stress is directly ...
  • Novellette: an RNA-sequencing data analysis pipeline for detecting novel transcripts 

   Seppälä, Janne (2013-12-04)
   Proteins are the key factors in every living organism and they contribute to almost every biological process and structure in a cell. Proteins are formed through the process of protein synthesis, in which the genetic code ...
  • Numerical EEG Forward Modeling with Dipolar Sources: H(div) Approach 

   Miinalainen, Tuuli (2017-09-06)
   The objective of this master's thesis project is to study forward electroencephalography (EEG) modeling with divergence conforming, finite element sources. EEG is a method for measuring electric potentials on human head, ...
  • Numerical evaluation of Specific Absorption Rate with two realistic mobile phone models 

   Kivento, Mikko (2015-06-03)
   This thesis is a numerical evaluation of SAR compliance assessment with realistic exposure conditions using accurate human and mobile phone models. Four hand models with four adult and five child head models were simulated ...
  • Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen Porin kaupungissa 

   Törmälä, Leena-Maria (2015-04-08)
   Tieliikenneonnettomuudet ovat tällä hetkellä 15–24-vuotiaiden nuorten yleisin kuolinsyy maailmassa. Suomessa nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. 15–24-vuotiaiden ...
  • Nupu- ja noppakivipäällysteisen kadun rakenneratkaisut 

   Marjaniemi, Jouni Aleksi (2016-03-09)
   Diplomityön tarkoituksena oli selvittää suomalaisia nupu- ja noppakivirakenteiden vaatimuksia ja rakennustapoja katualueella, ja arvioida niiden soveltuvuutta raskaan liikennekuorman alueille. Suomen rakennuskäytäntöjä ja ...
  • Nurmeksen Asemapuiston alueen kehittämissuunnitelma 

   Hietakorpi, Laura (2010-06-23)
   Diplomityö käsittelee Nurmeksen Asemapuiston alueen täydennysrakentamista ja kehittämistä asumisen ja työskentelyn yhdistäväksi alueeksi. Työn pohjana on suunnitelma, joka tehtiin Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n ...
  • Nurmiradan päällysrakenteen suunnittelu 

   Sipilä, Malla (2018-10-03)
   Nurmirata on raitiotierakenne, jonka pintamateriaalina on nurmikko. Raitiotien päällysrakenteeseen luetaan kuuluvaksi ratarakenteesta kiskot, raiteeseen kuuluvat elementit sekä sidotut ja sitomattomat tukikerrokset. ...
  • Näkyvissä 

   Mäkelä, Ville; Pasanen, Laura; Taipale, Anna; Lampinen, Elina (2018-05-09)
   Lukuvuonna 2017-18 suoritetun Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1:n harjoitustyö, joka toteutettiin ryhmätyönä. Työ toimii Elina Lampista lukuunottamatta kaikkien tekijöiden kandidaatintyönä. Elina Lampinen tekee oman ...
  • Näkökohtia tilaelementtiarkkitehtuuriin, sovelluksena koulu 

   Jokimäki, Sanna (2010-05-05)
   Yhteiskunnalliset muutokset ja ihmisten lisääntyvä liikkuvuus ovat tehneet liikkuvasta, siirrettävästä ja muunneltavasta arkkitehtuurista jälleen ajankohtaista. Myös ekologisuutta korostava ilmapiiri ja tekninen kehitys ...
  • Näkökulmia MOOCeihin 

   Arponen, Sanni (2015-06-03)
   MOOCit ovat kaikille avoimia, maksuttomia verkkokursseja. Ne nousivat julkisuuteen vuonna 2012, jolloin useiden tunnettujen yliopistojen MOOCit keräsivät parhaimmillaan jopa satoja tuhansia osallistujia. Myös Suomessa ...
  • Näyttämömekaniikan ohjaussovelluksen kehittäminen tuoterunkoarkkitehtuurilla 

   Holmi, Jukka Antti Mikael (2018-12-05)
   Tuoterunkoarkkitehtuuri on viimevuosikymmenten aikana helpottanut sekä tehostanut laajojen ja monimutkaisten ohjelmistojen kehitystyötä. Tuoteperheen yhteisen tuoterunkoarkkitehtuurin avulla sovellukset voidaan luoda ja ...
  • Näyttölasin kontrolliyksikkö 

   Rekosuo, Tommi (2015-12-09)
   Tässä diplomityössä toteutettiin ohjelmisto osana uuden läpinäkyvän näyttötekniikan prototyyppiä. Työn tilaaja, Pilkington Automotive Oy, asensi Beneq Products Oy:n valmistamat näytöt ajoneuvon tuulilasiin ja TTY:n tehtävänä ...
  • Object Recognition for Maritime Application Using Deep Neural Networks 

   Hakala, Jarmo (2018-11-07)
   The aim of this thesis was to study object recognition with the state of the art methods in order to evaluate their potential for the sector of autonomous maritime logistics. In autonomous maritime transportation, object ...