Now showing items 3399-3418 of 4987

  • Pääomasijoittajien arvonluontimekanismit perheyritysten enemmistöpääomasijoituksissa 

   Falck, Henri (2017-06-07)
   Perheyritykset muodostavat merkittävän osan eri kansantalouksien yrityskannasta, ja niiden yritystoiminnan jatkuvuuden edistäminen on varsinkin Suomessa erityisen ajankohtaista seuraavien vuosien aikana väestön ikääntymisestä ...
  • Päästä päähän -testaus tuotekehityksessä 

   Tolvanen, Sampo (2018-06-06)
   Päästä päähän -testauksessa tutkitaan toimivatko kokonaisen sovelluksen sisältämät komponentit yhdessä niin kuin niiden on suunniteltu toimivan. Siinä testitapauksia suoritetaan kokonaisina käyttötapauksina. Päästä päähän ...
  • Päätelaite- ja paikkatiedon automatisoitu kerääminen verkkopalveluissa 

   Karjalainen, Ismo (2010-06-02)
   Verkkosivustot ovat keränneet jo pitkään tietoja käyttäjistä, mutta tiedot ovat usein rajoittuneet vain selaintietoihin. Muutamina viime vuosina on alettu kerätä tietoa varsinkin mobiililaitteista, sillä yhä useammassa ...
  • Päätöksenteon tietotarpeet kriisitilanteissa 

   Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
   The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...
  • Qt piirto-ohjelman toteutusalustana 

   Kymäläinen-Mäkelä, Katriina (2011-09-07)
   Opetuspelien vaikutuksesta oppimiseen on tehty useita tutkimuksia. Niiden mukaan seikkailupelityyppiset opetuspelit tukevat oppimista. Pelin aikana saadut positiiviset kokemukset kannustavat jatkamaan pelaamista ja motivaatio ...
  • Quadrature Sigma-Delta ADCs: Modeling and Signal Processing 

   Marttila, Jaakko (2010-05-05)
   The versatile nature of modern wireless communications and on the other hand the push towards cost-efficiency, have created a demand for flexible radio transceivers. In addition, size and power consumption are critical for ...
  • Quality control in a startup software project 

   Pohja, Mikko Johannes (2016-06-08)
   Progress in modern software development has enabled tiny prototypes that can be implemented with small budget and short schedule. Since proving the business ideas with fast prototyping has become so easy, the number of ...
  • Quality improvement of plasma sprayed chromia coatings by in situ dry ice processing 

   Penttilä, Keijo (2017-05-03)
   Atmospheric plasma spraying is a commonly used process to deposit ceramic coatings for applications of wear and corrosion protection. Feedstock materials include for example aluminium oxide, titanium oxide and chromium ...
  • Quality improvement of the quotation process in the automation project sale 

   Jantunen, Petja Samuel (2015-12-09)
   Kilpailu nykypäivän automaatiojärjestelmien toimitusprojekti markkinoilla on kovaa, joten automaatiojärjestelmätoimittajien on kyettävä toimimaan tehokkaasti läpi koko toimitusprosessin. Projektien myyntivaiheessa tehdään ...
  • Quality inspection of a production line with a smart camera 

   Janhunen, Juhani (2012-05-09)
   The technologies for continuous monitoring, diagnostics, prognostics, and control of assets have been developing tremendously in recent years. The new technologies provide tools to achieve greater predictability of plant ...
  • Quality management of user-generated content in participatory journalism 

   Jaakola, Markus (2013-03-06)
   When a crowd of readers participate in local news by sending photos and stories to a newsroom, it is hard to manage the quality of the contributions. Readers’ expertise, interests, and motivations to participate vary. To ...
  • Quanser QUBE-Servo 2 -järjestelmän tilasäätö 

   Forsman, Valtteri (2017-11-08)
   Tässä työssä suunnitellaan moottorin varren asennon säädin. Säätimen toiminta perustuu tilasäätöön, jossa takaisinkytketty säädin on toteutettu tilatakaisinkytkennällä ja redusoidulla tilahavaitsijalla. Tilatakaisinkytkennässä ...
  • Quantifying the customer percieved value of business intelligence software products 

   Nawaz, Arslan (2016-04-06)
   The global market is focused on analyzing the product development and manufacturing costs. However, companies pay less attention on identifying what is important for the customers and how much it costs to attend to the ...
  • Quantitative Comparison of Glass and Plastic Optical Components in Mass-Produced Imaging Applications 

   Juutilainen, Oula Tapio (2018-12-05)
   Plastics have, in imaging applications, mostly replaced glass as the most common optical material. However, as there is a constant demand for better and better cameras, manufacturers are starting to hit limits of optical ...
  • Quantitative tree modeling from laser scanning data 

   Åkerblom, Markku (2012-05-09)
   Terrestrial laser scanning provides accurate forest measurements, for example, from single trees. However, the analysis of such measurements requires complicated algorithms to find useful information about the scanned ...
  • Quantum transport through two-dimensional nanocavities 

   Duda, Rostislav (2019-01-11)
   In this thesis work, we present a highly-optimized numerical simulation framework for performing transport calculations in a non-interacting equilibrium. The algorithm has been designed in accordance with the Landauer-Büttiker ...
  • Quasi-linear modeling of power saturation in bipolar junction transistors 

   Rykov, Konstantin (2013-11-08)
   Nowadays the problem of accurate power saturation prediction becomes more eminent. The powerful and expensive CAD systems provide approximate behaviors of power saturation that do not always coincide with the realistic ...
  • Quaternions in Joukowski Transformation 

   Jeyabalan, Simon (2011-12-07)
   Conformal mappings have been exploited for a long time in a number of physical problems arising in aerodynamics, thermal equilibrium, electrostatics, fluid flow and so on. These complex-valued functions are implemented ...
  • Quicksortin, insertion sortin ja heap sortin toteutustapojen vertailu 

   Matalamäki, Mimmi Emilia (2019-01-07)
   Järjestysalgoritmeilla on merkittävä rooli tietotekniikassa, koska monet algoritmit tarvitsevat syötteitään järjestyksessä tai algoritmien tarvitsee järjestää tietoja suorituksensa aikana. Tässä työssä tutkitaan kolmea eri ...
  • Raameissa - Kankaan Piippuranta - Jyväskylän Kankaan alueen aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailu 

   Juvela, Janika (2014-06-04)
   Diplomityöni Raameissa pohjautuu Jyväskylän Kankaan Piippurannan yleiseen arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun tavoitteena oli löytää mielenkiintoinen kokonaisratkaisu Piippurannan uuden asuinalueen arkkitehtuurille, ja ...