Now showing items 3665-3684 of 4987

  • Satamakadun sukkatehdas. Tampereen sosiaalivirastotalon, entisen Suomen Trikoon sukkatehtaan uudiskäyttösuunnitelma 

   Kormu, Marko (2010-06-23)
   Diplomityössäni tutkin Tampereen Satamakadulla sijaitsevan entisen sukkatehtaan uudiskäytön mahdollisuuksia. Rakennus on laajennettu nykyiseen muotoonsa useassa eri vaiheessa 1900-luvun aikana ja sisältää ajallisia kerrostumia ...
  • Satelliitin radan ennustaminen ja ennustusvirheen mallintaminen Gaussin mikstuurin avulla 

   Martikainen, Miila (2013-12-04)
   Tämä työ käsittelee GPS-satelliitin radan ennustusta käyttäen Bayesiläistä suodatusta. Satelliitin rata ennustetaan muodostamalla satelliitille liikeyhtälö huomioimalla suurimmat satelliittiin vaikuttavat voimat ja ...
  • Satelliitin RF-tehonjakoverkon mekaniikkasuunnittelu 

   Koskinen, Joni (2016-11-09)
   Mekaniikkasuunnittelu tarkoittaa erilaisten mekaanisten kappaleiden suunnittelua sekä mallinnusta. Mekaniikkasuunnittelu muodostaa osan teknistä suunnittelua ja sitä voidaan hyödyntää muun muassa tuotteiden kehittämisessä ...
  • Saukonmäen kerrostaloalueen lisärakentaminen ja kehittäminen 

   Savela, Petra (2010-04-07)
   Diplomityöni liittyy arkkitehtiruutu oy:n haluun tutkia lisärakentamisen mahdollisuutta 60 -70 luvun kerrostaloalueilla. Tampereen seudun kasvu ja kestävän kehityksen edellyttämät vaatimukset ohjaavat etsimään ratkaisuja ...
  • Saunalahden koulu, Espoo 

   Kauppinen, Jarno (2015-06-03)
   Espoon kaupunki järjesti kesällä 2007 Saunalahden yhtenäisen peruskoulun ja siihen liittyvän nuorisotilan suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää ehdotus, joka parhaalla tavalla ...
  • Saunaretriitti 

   Kangasniemi, Pauli (2017-10-04)
   Diplomityön tavoitteena on suunnitella tilakokonaisuus, joka vie saunomiskokemusta lähemmäksi rauhoittumisen ja henkistymisen kulttuuria. Lopputuloksena syntyvä työ voi toimia retriittimäisenä tilakokonaisuutena, jonka voi ...
  • Savunpoistoluukkujen ja kattovalokupujen U-arvon laskenta 

   Kuhno, Vesa (2013-04-03)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selkeyttää savunpoistoluukkujen ja kattovalokupujen U-arvon laskentaa. Keskeisimpinä ongelmakohtina oli sääntöjen ja ohjeiden pirstaleisuus sekä niiden tulkinnanvaraisuus. Selvityksen pohjalta ...
  • Scalability of a Node.js based microservice architecture on Heroku 

   Tapaninen, Juuso (2018-06-06)
   Microservices are a method for creating distributed services. Instead of monolithic applications, where all of the functionality runs inside the same process, every microservice specializes in a specific task. This allows ...
  • Scalable IoT traffic generation system using LTE network 

   Kaura-aho, Riku (2016-06-08)
   The number of networked devices will grow exponentially in the coming years. It is estimated that up to 50 billion devices will be connected to the internet by 2020 and most of the growth comes from Internet of Things ...
  • Scene Image Classification and Retrieval 

   Liu, Wei (2012-06-06)
   Scene image classification and retrieval not only have a great impact on scene image management, but also they can offer immeasurable assistance to other computer vision problems, such as image completion, human activity ...
  • A screen for biofilm mutant Mycobacterium marinum 

   Kantanen, Laura (2017-12-07)
   Mycobacterium tuberculosis infects millions of people every year and in 2015 1.8 million people died from the disease. The main problem is that M. tuberculosis has a natural resistance to many antibiotics. Studying of M. ...
  • Scrum – from Theory to Practice in Software Development 

   Seppänen, Jaana (2016-06-08)
   Scrum is the most used agile methodology and its popularity is growing. More and more companies and teams use Scrum, but there are not many scientific studies done showing what Scrum practices are actually used and how ...
  • Scrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissä 

   Vuorinen, Jyri (2011-02-09)
   Ketterät ohjelmistotuotantomenetelmät ovat laajasti käytössä ohjelmistoteollisuudessa. Yksi suosituimmista menetelmistä on Scrum, joka sisältää tyypillisen ketterän menetelmän tapaan sovelluskehityksen iteratiivisuutta ja ...
  • Scrumin haasteet suurissa ohjelmistoyrityksissä 

   Leppäkoski, Joni (2018-10-03)
   Scrum on ketterän ohjelmistokehityksen menetelmä, jossa hyödynnetään toistavaa ja lisäävää lähestymistapaa. Sitä käytettäessä kehitettävän ohjelmiston ominaisuudet lisääntyvät vähitellen useiden kehitysjaksojen aikana ja ...
  • Searching for a condensed resonating valence bond state in cluster magnets 

   Sandvik, Kim Eric Andreas (2016-09-07)
   Frustrated quantum spin systems have been studied for quite some while. In frustrated systems such as in a triangular lattice all the spins cannot be simultaneously determined by antiferromagnetic interaction. In theory ...
  • Seaside Residence for Katajanokka 

   Ishimova, Ekaterina (2017-04-05)
   This work represents my intention to think through the residential design agenda and focus on contemporary seaside residence. The project proposes a place- and time-specific design of a new housing area with a response to ...
  • Secondary Organic Aerosol Formation From Polycyclic Aromatic Precursors 

   Kausiala, Oskari Tapio (2018-06-06)
   Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are organic compounds that are emitted into the atmosphere mainly through incomplete combustion of fossil fuels and biomass. The lifecycle of PAHs especially in urban atmosphere is ...
  • Secure forecasting of user activities for distributed urban applications 

   Shah, Syed Arsalan Ahmed (2018-05-09)
   Modelling human mobility is an interesting yet challenging research topic. Such mobility models can give valuable insight into user behavior. Such models can be used to forecast movement of people. Even though an interesting ...
  • A Security Architecture for a Wireless Memory 

   Aghababaee Tafreshi, Mona (2013-10-09)
   Wireless memories are the new trend in memory technology and a result of the latest advances in wireless and data transfer technologies. Allowing transfer of large amounts of data between a host device (e.g., a computer, ...
  • Security as a Service for Hybrid Clouds 

   Vajaranta, Markku (2014-05-05)
   Virtualization has increased amongst the IT service providers as a method for achieving more efficient server usage. This has led to the concept of cloud services, offered by large data centers with the help of virtualization ...