Now showing items 3981-4000 of 4988

  • Suotautuminen ja nauhamaisten ferriittirakenteiden muodostuminen korkea-alumiinisissa teräksissä 

   Majamaa, Eero Artturi (2014-12-03)
   Autoteollisuuden tarve keventää ajoneuvojen rakenteita on kasvattanut kysyntää korkean lujuuden teräksille. Quenching and partitioning (Q&P) -lämpökäsittelyllä on luotu uuden tyyppinen AHSS-teräs, jonka mikrorakenne koostuu ...
  • Super Inkjet Printed Redistribution Layer for a MEMS Device 

   Laurila, Mika-Matti (2015-12-09)
   Printed electronics (PE) is a novel area of electronics manufacturing where functional inks and suitable ink deposition devices, such as inkjet or roll-to-roll equipment, are used to create electrically functional features. ...
  • Superanalyysiä hyperbolisella konformisella yksikköpallolla 

   Lahtinen, Joonas (2018-04-04)
   Hyperbolinen konforminen yksikköpallo on pallo, jonka säde on yksi ja pallon sisäpisteiden väliset etäisyydet on määritelty riippuvaksi niiden euklidisesta etäisyydestä pallon keskipisteeseen. Tämä avaruus voidaan onnistuneesti ...
  • Superheater Corrosion Management in Biofuel Boilers 

   Sällinen, Ville (2013-11-08)
   Power plants using renewable fuels like biofuels or recycled fuel suffer from problems caused by corrosion in superheaters more than powerplants using fossil fuels. These problems are caused by chemical composition of ...
  • Supervised fault detection using unstructured server-log data to support root cause analysis 

   Abbaszadeh, Zahra Jr (2014-12-03)
   Fault detection is one of the most important aspects of telecommunication networks. Considering the growing scale and complexity of communication networks, maintenance and debugging have become extremely complicated and ...
  • Supplier Base Reduction Process 

   Pryjma, Daniel (2011-08-07)
   Industries have been undergoing several trend changes in the past decades, two of which are relevant for this study: outsourcing and mergers and acquisitions. Outsourcing allows companies to focus on doing what they are ...
  • Supplier Integration in New Product Development - Procurement Approach 

   Tuomaala, Mikko (2014-12-03)
   Involving suppliers in new product development of a company has been under study for almost 30 years. However, different opinions, on what makes it successful, exist. Key factors to success have been recognized in many ...
  • Supporting the learning at work of automation engineers in the adoption of new technologies 

   Rask, Outi (2014-12-03)
   Automation engineering is an engineering discipline the objective of which is to design and implement automated functioning of industrial processes and machines. The output of automation engineering is an autonomously ...
  • Suprajohtava vikavirranrajoitin hajautetussa energiantuotannossa 

   Martikainen, Pekka (2010-06-23)
   Sähköverkkojen kuormitus kasvaa jatkuvasti kulutuksen kasvaessa, ja tämän myötä myös vikavirrat lisääntyvät. Tämä lisää tarvetta verkon uudistamiseen ja suojalaitteiden lisäämiseen, mikä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. ...
  • Suprajohtavuuden hyödyntäminen tuulivoimageneraattorissa 

   Rukajärvi, Jari (2016-06-08)
   Maailmanlaajuinen tuulivoimakapasiteetti on ollut kiihtyvässä kasvussa 2000-luvulla ja varsinkin offshore-sektorilla voimaloiden yksikkötehoja pyritään kasvattamaan entisestään. Nykyään suurimmat tuulivoimalat ovat ...
  • Suprajohteen jännite-virtamittauksen analysointi 

   Monni, Jussi Taneli (2019-03-06)
   Suprajohtavuus mahdollistaa uusia tieteellisiä läpimurtoja, kuten ITER:in ja Cernin LHC:n. Sen avulla korvataan konventionaalisia sähköteknisiä järjestelmiä, kuten magneettikuvauslaitteita. Nämä teknologiat vaativat paljon ...
  • Surface reconstruction using high resolution stereo vision in a micro air vehicle 

   Melin, Joonas (2014-05-07)
   The autonomous operation of an unmanned ground vehicle requires map information to be able to plan its route efficiently. It is possible to obtain information from the vicinity of the machine but ground based machinery is ...
  • Surface Treatments for Improving the Applicability of Polydimethylsiloxane in Microfluidics 

   Hemmilä, Samu (2012-05-09)
   These days polydimethylsiloxane (PDMS) is one of the most used materials in microfluidic research laboratories because of the easy and rapid fabrication techniques that it supports. PDMS also offers many attractive properties ...
  • A Survey Of Optical Flow Techniques For Object Tracking 

   Husseini, Sahar (2017-11-08)
   There are many object tracking algorithms using optical flow methods. Existing literature in flow estimation are abundant, however, there is not any method found to extract perfect flow data. So making an optimal choice ...
  • Survey on cloud based testing tools 

   Shah, Khusboo (2014-03-05)
   Cloud computing has been adopted by many business organizations due to its simplicity and innovative technology. It has changed the way software used to be developed and delivered to customers. Every company aims to develop ...
  • Sustainability of Cellulosic Fibres, and their Production Systems and Technologies 

   Balasubramaniam, Sathya Prakash (2011-12-07)
   The textile industry will face the next biggest challenge after the industrial revolution when the raw materials of the synthetics (non-renewable petrochemicals) start to run off. Considering the fact that about 60.6% of ...
  • Sustainability-Based Strategic Decision Making in Product and Service Development 

   Arvio, Ilkka (2014-08-13)
   Decision making in product and service development deals with which concepts are developed, which markets are targeted, and what kinds of benefit expectations are directed at the product or service. ...
  • Sustainable Urban Living - Kestävää pienimittakaavaista asuntorakentamista Marja-Vantaalle 

   Vuorinen, Milla (2012-12-05)
   Diplomityöni pohjautuu Vantaan kaupungin ja Suomen Asuntomessujen yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa järjestämään opiskelijoille suunnattuun kilpailuun, Sustainable Urban Living, jossa tehtävänä oli suunnitella innovatiivista, ...
  • Suunnan määrittäminen kahdella GPS-vastaanottimella 

   Kallio, Petteri Esko Juhani (2015-04-08)
   Satelliitteihin perustuvan paikannusjärjestelmän hyödyntäminen on yleistynyt erittäin laajalle käyttäjäkunnalle. Järjestelmää hyödynnetään monipuolisesti niin siviilikäytössä kuin sotilaallisessakin käytössä. Tässä työssä ...
  • Suunnitelma Seinäjoen Huhtalaan 

   Luotinen, Else; Antila, Sini; Palmujoki, Saara; Terho, Kia (2019-03-28)
   Kandidaatin työ on ryhmässä laadittu aluesuunnitelma Seinäjoen Huhtalan alueelle. Teemoina ovat monipuolinen asuntorakenne, luonnossa virkistytymisen, liikenteen sujuvuus ja kokeellisuus. Suunnittelualueen eteläosassa on ...