Now showing items 4909-4928 of 4988

  • Web-pohjaisten sosiaalisten verkostojen analyysimenetelmät 

   Miilumäki, Thumas (2010-06-23)
   Viime vuosituhannen lopulla ja edelleen 2000-luvulla ihmisverkostojen tutkimuksen menetelmien joukosta on korostunut nk. SNA (Social Network Analysis) ja sen tarjoamat sovellukset. SNA kaikessa laajuudessaan tarjoaa ...
  • Web-portaalit ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa 

   Vainio, Tuomo (2012-03-07)
   Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia web-portaalien hyötyjä yritysten liiketoiminnassa, selventää siihen kuuluvia teknisiä elementtejä ja web-portaalien tarkoitusta. Tarkoituksena on myös avata web-portaalin määritelmää ...
  • Web-sovelluksen arkkitehtuurin kehitys ja ylläpito 

   Nurminen, Robert (2016-05-04)
   Kun ohjelmisto on saatu ylläpitovaiheeseen, vaatii ohjelma edelleen työpanosta. Ohjelman konteksti muuttuu ja sen kautta ohjelmaan tulee uusia toiminnallisia vaatimuksia. Ohjelmasta löytyy myös virheitä, jotka ...
  • Web-sovelluksen muuntaminen mobiiliyhteensopivaksi, case: Surveypal 

   Kentta, Ville (2015-03-04)
   Tässä työssä tutkitaan, mitä toteutustapaa Surveypal-sovelluksen mobiiliystävällisemmäksi saattamisessa tulisi hyödyntää. Työssä avataan web-sovellusten erityispiirteitä yleisesti ja mobiililaitteiden yhteydessä. Ongelman ...
  • Web-sovelluksen regressiotestauksen automatisointi 

   Somero, Veera (2016-06-08)
   Testauksen ja testiautomaation merkitys on kasvanut ohjelmistoprojekteissa vuosikymmenen aikana, koska sovelluksista on tullut monimutkaisempia ja niiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Tässä diplomityössä automatisoitiin ...
  • Web-sovelluksen tehokas päästä päähän -testiautomaatio 

   Kähkönen, Ville (2017-03-08)
   Ohjelmiston testaaminen ei ole triviaali tehtävä. Testauksen suunnittelun ja toteutuksen laadukkuudella on merkitystä erityisesti silloin, kun testataan järjestelmiä, joiden täytyy olla toimintavarmoja. Itseään toistavan ...
  • Web-teknologioilla toteutetun datatuotteen arkkitehtuuri 

   Kaittola, Tuomas (2017-12-07)
   Big data, suuret datamäärät ja niihin liittyvä analytiikka ovat olleet viime vuosina tietotekniikan alan suurimpia trendejä. Kaikki haluavat kerätä dataa, mutta harva osaa hyödyntää sen potentiaalia. Pilvipalvelut ja viime ...
  • WeMe vai MeWe? Palveluasuminen ja yhteisöllisyys - Case Närpiö 

   Siikaniemi, Inkeri (2013-10-09)
   Diplomityö koostuu kolmesta eri osa-alueesta. Työ tutkii kohderyhmänsä, dementoituneiden ikäihmisten, asumisympäristön haasteita. Asumista pohditaan erityisesti yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi koko terveyskeskusalueen ...
  • Wettability and Anti-icing Properties of Slippery Liquid Infused Porous Surfaces 

   Niemelä-Anttonen, Henna (2015-12-09)
   Nature has provided intriguing possibilities to tackle wetting and to some extent even icing. By capturing the unique and inventive structures, novel surfaces with low wettability and low adhesion to ice are being under ...
  • Wi-Fi Measurement Campaign for Indoor Localization 

   González González, Alejandro (2018-03-07)
   Most of the day to day people activities are carried out inside buildings. Many sectors such as, medicine, industry, academia or even security systems require indoor positioning services. As a consequence, it is essential ...
  • Wideband Direction of Arrival estimation and sparse modeling for underwater surveillance 

   Helin, Petri (2013-09-04)
   In underwater surveillance sources, such as ships or submarines, are localized using the acoustic noise emitted by the source engines, propellers and other machinery. The acoustic signals propagate in the sea and are ...
  • Winter Market - design of the wooden trade hall in the changing environment of western Helsinki 

   Galecki, Jan (2010-06-09)
   I designed the Winter Market having citizens of the city and tourists in mind. I thought of a public space being vibrant with life all year round. Hietalahdentori Square is occupied in hot season and it is an active flea ...
  • A Wireless Device for Ambulatory Cardiac and Respiratory Monitoring - Design Considerations and Essential Performance 

   Jeyhani, Vala (2017-10-04)
   In recent years, utilization of mobile devices for tracking health parameters has increased. These devices are able to monitor different parameters such as heart rate, respiration patterns, amount of activity and energy ...
  • Wireless indoor localization using Pathloss-based techniques 

   Serna Marin, Raul (2015-12-09)
   Location based services (LBS) have become very popular in recent years. LBS use location data to provide different features to the user, such as entertainment, security, emergency services, tracking and real-time information. ...
  • Wireless Monitoring of a Charge Storage in an RF Energy Harvesting Device 

   Pournoori, Nikta (2018-02-07)
   Today’s advancements in modern technologies have grown the demand of low power wireless application devices usage. Using the batteries in any portable electronic devices results in a limitation in occupying the space and ...
  • Wireless Sensor Network Simulation with OMNeT++ 

   Pekkarinen, Esko (2014-05-05)
   Wireless sensor networks (WSNs) are an emerging technology for a broad spectrum of applications. A WSN can consist even hundreds of thousands of devices measuring, controlling and relaying the collected date. The devices ...
  • Wireless Strain Sensing as NDT Method for Plastic Composites 

   Maia, Carla (2012-03-07)
   The rapid increase in the use of plastics composites mainly in primary structures has brought with it the challenge of ensuring the damage inspection in a fast and precise way. Traditional NDT methods are not adequate for ...
  • Wireless Technologies for Indoor Asset Positioning 

   Martinez Valdez, Jaacan Nahum (2011-08-17)
   The Positioning of assets in a manufacturing industry is one of the milestones in the process to increase the visibility inside the factory and improve the current manufacturing practices. Furthermore, in order to cope ...
  • Wood-fiber reinforced bio-polymer composites as alternative materials for industrial applications 

   Felix de Andrade Silva, Pedro Augusto (2019-01-09)
   Wood-fiber reinforced bio-polymer composite (WFRBC) emerges as a promising material for many industrial applications due to its attractive properties. This work aims to evaluate the thermomechanical performance of WFRBCs, ...
  • Woodstories 

   Voigtländer, Lisa (2016-05-04)
   This master thesis work focuses on complementary wood architecture for sustainable urban densification in Tampere’s city district Tammela. Tammela had been chosen for an urban densification pilot project site, supporting ...