Now showing items 730-749 of 4988

  • Datahubin merkitys sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosesseille 

   Niemimaa, Noora (2018-03-07)
   Viime vuosina suomalaisessa sähköjärjestelmässä ja kansallisilla sähkön vähittäismarkkinoilla havaitut muutostrendit sekä suuntaus kohti yhteispohjoismaisia vähittäismarkkinoita ovat luoneet tarpeen sähkön vähittäismarkkinoiden ...
  • Datalähtöinen sosiaalisten verkostojen analyysi: tapaus Suomen Lasten Parlamentti 

   Marttila, Jarno (2010-12-08)
   Tieteellinen kiinnostus sosiaalisten verkostojen analysointiin on kehittynyt ja kasvanut tietokoneiden ja webin myötä. Verkkopalveluiden suuret käyttäjämäärät ja niiden sisällä tapahtuvat käyttäjien muodostamat sosiaaliset ...
  • Datalähtöinen virtuaalinen konelaboratorio mekatronisen koneen yhteissuunnittelun tukena 

   Nurmi, Juha (2013-05-08)
   Mekatronisen koneen suunnittelu vaatii useita teknologioita yhdistävää suunnittelutyötä. Yhteissuunnittelu toisi suunnittelijat yhteen suunnittelemaan kokonaista toimivaa laitetta yksittäisten suunnitteluteknologioiden ...
  • Datamigraatio työtietokannan avulla 

   Piskonen, Juuso (2017-05-03)
   Datamigraatiossa dataa siirretään järjestelmien välillä muokaten sitä kohdejärjestelmään sopivaksi. Prosessi voidaan jakaa kolmeen osaan: Datan hakeminen lähdejärjestelmästä, datan muokkaus ja vienti kohdejärjestelmään. ...
  • Datan manipulointi kyberhyökkäyksessä 

   Lehtonen, Marko (2018-01-10)
   Kyberhyökkäyksiä on tapahtunut tietoverkoissa jo pitkään. Yleisimmin kohteen kone on joko lukittu tai sieltä on varastettu dataa. Uusi uhka datalle on, että sitä muokataan alkuperäisestä. Tällä tavoin voidaan saada kriittiset ...
  • Datatieteen mahdollisuudet liiketoimintatiedon hallinnan kontekstissa 

   Vuorinen, Olli Jesperi (2018-12-20)
   Työssä tutkitaan datatieteen mahdollisuuksia liiketoimintatiedon hallinnassa. Tutkimuskysymyksenä on: Missä tilanteissa liiketoimintatiedon hallintaa voidaan tukea datatieteellä? Kysymystä lähestytään seuraavien ...
  • DC –Furnace control philosophy in ferroalloys applications 

   Niemi, Tapio (2016-05-04)
   In this Master thesis is investigated the development of control system for ferroalloys applications. In the DC EAF technology is about to having a break through due to treason that more of the customers are ending up to ...
  • DC/AC-invertterien analyysi ja testaus 

   Nieminen, Antti (2018-08-15)
   Tämän työn tarkoituksena on perehtyä invertterien toimintaan. Työssä rakennetaan ja testataan invertteri, jolla 12 V:n tasajännite voidaan muuntaa 240 V:n ja 50 Hz:n vaihtojännitteeksi. Lisäksi tarkastellaan niin kutsuttua ...
  • DDS referenssiarkkitehtuurin soveltaminen asioiden internetissä 

   Jääskeläinen, Mirka (2016-12-07)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia mitä ovat asioiden internet (IoT) ja Data Distribution Service (DDS). Tarkoituksena on myös tutkia miten DDS:n datan kirjoittajat, datan lukijat sekä julkaisija-tilaaja –malli ...
  • Decentralized File Sharing on Mobile Devices 

   Heinisuo, Olli-Pekka (2018-12-05)
   Most applications and services rely on central authorities. This introduces a single point of failure to the system. The central authority must be trusted to have data stored by the application available at any given time. ...
  • Decision tree learning with hierarchical features 

   Kinnunen, Nyyti (2018-04-04)
   The performance of machine learning methods depends on the data they are given. Real life data sets can be incomplete and consist of various types of data. However, many methods are capable of handling only nominal and ...
  • Decreasing product variety-driven costs: The view point from complexity management and component commonality in batch-process context 

   Kaivola, Anton (2017-03-08)
   The case company suspected it had too many products variants for its inner customers in contrast to the inflexible batch process production. Literature recognizes the negative effect of product variety on economic and ...
  • Deep Learning Classification Methods for Complex Disorders 

   Smolander, Johannes (2016-04-06)
   In this MSc thesis we studied how deep learning methods can be applied to class prediction of complex disorder tasks with gene expression data. Microarrays and sequencing can generate representations of expression of ...
  • Deep learning in quantifying vascular burden from brain images 

   Nieminen, Tuomas Juhanpoika (2018-05-09)
   White matter hyperintensities (WMH) and lacunar infarcts are features of cerebral vessel disease. Together with cortical infarcts they are main causes of vascular dementia. Also, increased WMH volume is associated with the ...
  • Deep learning-based object detection with point cloud data 

   Eloranta, Olli (2018-11-07)
   Deep convolutional neural networks (CNNs) are used in various tasks, especially in classification and object detection in two-dimensional images. In this work, two deep convolutional neural networks were experimented for ...
  • Deep neural networks for evaluating the quality of tempered glass 

   Ruusunen, Juho (2018-09-05)
   In this work, automated methods for counting the number of shards in a picture of broken glass are reviewed. The minimum number of shards in a specific observation field is a standardized requirement for tempered glass. ...
  • Defense-in-Depth Methods in Microservices Access Control 

   Suomalainen, Joel (2019-03-25)
   More and more application deployments are moving towards leveraging the microservice paradigm in hopes of increased efficiency of operations and more flexible software development. Microservices are not a straightforward ...
  • Defensive methods against third party patents 

   Sula, Miia (2009-12-09)
   The objective of this thesis is to study, not only intellectual property strategies and how they can contribute to the likelihood of getting into a patent dispute, but also the tools and methods available to defend against ...
  • Defining supplier relationship management system requirements for an EPC firm: a case study 

   Sikander, Husnain (2018-01-10)
   Improved information technology has reduced the barriers to access international markets, businesses nowadays buy or sell from or to anywhere in the world. Globalization has also encouraged companies to do business far ...
  • Definition and measurement of supplier quality in industrial services 

   Järvensivu, Topi Nikolai (2017-06-07)
   Services have been traditionally separated from goods in terms of intangibility, heterogeneity, inseparability and perishability. Even though the line between goods and services is blurred, as many services include a ...